Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 264 văn bản

101

Quyết định 1073-KHKT/QĐ năm 1986 về chứng nhận Nhà nước chất lượng sản phẩm do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

1073-KHKT/QD, Quyết định 1073-KHKT, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Chứng nhận chất lượng sản phẩm, Thương mại, Bộ máy hành chính UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1073-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1986

Ban hành: 31/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

103

Quyết định 4075/QĐ-BKHCN năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2014”. Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN trên do các Bộ, ngành xây dựng dự thảo TCVN chủ động cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 cấp cho các Bộ, ngành và các nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

104

Quyết định 454/QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về bảo vệ thực vật do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 1 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp trong công văn số 86-KHKTNN/CV ngày 1- 12-1984; QUYẾT ĐỊNH :

Ban hành: 01/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

105

Quyết định 67/2002/QĐ-BKHCNMT-TĐ-C huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

thiết kế"; 2. TCVN 4319 - 1986 "Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế"; 3. TCVN 4602 - 1988 "Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bùi Mạnh Hải (Đã ký)

Ban hành: 26/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

106

Thông tư 04/2009/TT-BYT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” do Bộ Y tế ban hành

1 TCVN 6193 - 1996 (ISO 8288 - 1986) hoặc SMEWW 3500 - Cu C 17 Hàm lượng Xianua mg/l 0,07 TCVN 6181 - 1996 (ISO 6703/1 - 1984) hoặc SMEWW 4500 - CN- C 18

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2009

107

Thông tư 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6193:1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; APHA 3500-Cd - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định cadmi TCVN 6222:2008 (ISO 9174-1998) Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử; APHA

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

108

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

xen kẽ Inox gương. Cửa chính bằng Inox gương hoa văn có chạm khắc. Lắp đặt mới hệ thống thang máy có tải trọng 1.050kg; tốc độ 1,0m/s và hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ theo công trình. 8. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: - TCVN 4601-1988 Công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 4319-1986 Nhà và công

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

109

Thông tư 78/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn 1 Lấy mẫu - TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan. - TCVN 6663-15:2004 (ISO 5667-15:1999) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

110

Thông tư 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

As • TCVN 6182:1996 (ISO 6595:1982); • APHA 3114 10 Ba • APHA 3114 11 Borat • TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); • APHA 4500-B 12 Cd, Pb • TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); •

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

111

Quyết định 114-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước về Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm TCVN 4058-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

chủ quản xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam. Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong tờ trình số 436-TCĐH/TC ngày 16-4-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4058-85 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Xây dựng sản phẩm và kết cấu

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

112

Quyết định 185/QĐ-UB năm 1987 về việc tổ chức thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tạm thời về bảo hộ lao động ban hành kèm theo Nghị định số 181/CP ngày 18/12/1964 của Hội đồng Chính phủ; Căn cứ vào tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” ban hành kèm theo quyết định số 158/QĐ ngày 11/3/1986 của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước; Căn cứ quyết định số 149/LĐ-TBXH ngày

Ban hành: 19/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

113

Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

(ISO 5664:1984) - Chất lượng nước - Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ. - Hoặc EPA 350.2 - Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ hoặc so màu. 9 Coban, Nickel, Đồng, Kẽm, Cadmi, Chì - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken,

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

114

Thông tư 11/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tích nước và nước thải - Xác định nitơ 7 Amoni (NH4+) - TCVN 6179-2: 1996(ISO 7150-2: 1986) Chất lượng nước - Xác định amoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ tự động - TCVN 6179-1: 1996(ISO 7150-1: 1986) Chất lượng nước - Xác định amoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

115

Quyết định 132/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

quan thử nếm TCVN 3218-1993, TCVN 5086-1990, TCVN 1458-86, TCVN 1456-1983, TCVN 4246-1986, 10 TCN 156-1992 Phụ lục 2: HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CON DẤU CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CHÈ ( Kèm theo Quyết định số 132/ 2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/12/2000) - Dấu vuông, mỗi cạnh dài 3,0 cm. - Dấu chia làm 02 phần có vạch ngang ở 2/3 từ

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

116

Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

- TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) - Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim. - TCVN 6053-1995 (ISO 9696-1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày. - TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Chất lượng nước - Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

117

Quyết định 28-QĐ năm 1988 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước về Cao su của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng cục Hoá chất trong công văn số 1313-HC/KT5 ngày 15-11-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1595-88. Cao su. Phương pháp xác

Ban hành: 21/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

118

Quyết định 599-QĐ năm 1987 ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

ĐỊNH BAN HÀNH SÁU TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC. CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học trong công văn số 61-ĐT/KT/TĐC ngày 24-3-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành

Ban hành: 18/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

119

Quyết định 04/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy định kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng - thang máy do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

nâng nêu trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật. 2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG - TCVN 4244-1986: Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng. - TCVN 5862-1995: Thiết bị nâng - Chế độ làm việc. - TCVN 5863-1995: Thiết bị nâng - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng. - TCVN 5864-1995:

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

120

Quyết định 04/QĐ-UB năm 1986 ban hành 3 tiêu chuẩn địa phương về Kéo cắt vải, ký hiệu 53 TCV 80-86 – Kìm bấm, ký hiệu 53 TCV 81-86 – Dao con thông dụng, ký hiệu 53 TCV 82-86 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/QD-UB,Quyết định 04 1986,Thành phố Hồ Chí Minh,3 tiêu chuẩn địa phương,Kéo cắt vải,Kìm bấm,Dao con thông dụng,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 07/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103