Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 264 văn bản

81

Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

3651: 2002 Giấy và các tông - Xác định chiều dọc (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 3651: 1981). 34. TCVN 4361: 2002 Bột giấy - Xác định trị số Kappa (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4361: 1986). 35. TCVN 7026: 2002 (ISO 7165: 1999) Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo 36. TCVN 7027: 2002 (ISO 11601: 1999) Chữa cháy - Xe đẩy

Ban hành: 07/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

82

Quyết định 267-QĐ năm 1986 về việc ban hành sửa đổi một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

267-QD, Quyết định 267-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, TCVN, Trục và gối trục UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 267-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 267-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

83

Thông tư 43/2011/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

và chuẩn độ. - TCVN 6620:2000 Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế. - TCVN 7877:2008 (ISO 5666-1999) Chất lượng nước - Xác định thủy ngân. - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - TCVN 6197-1996

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

84

Quyết định 609/QĐ-ATTP năm 2014 về chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ban hành

H.HD.QT.138 1 mg/kg 180 Xác định hàm lượng ethanol Đồ uống có cồn H.HD.QT.021 (TCVN 378:1986) 0-100 % (V/V) 181 Xác định hàm lượng furfurol H.HD.QT.022 0,1 ng/L 182

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

85

Quyết định 3127/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia về chè do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3720:1986) Chè đen – Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản 2. TCVN 5610 : 2007 (ISO 9768:1994) Chè – Xác định hàm lượng chất chiết trong nước 3. TCVN 5611 : 2007 (ISO 1575:1987) Chè – Xác định tro tổng số

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

86

Quyết định 45/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng loài và giống. Phương pháp thử. - ISO 665-1997(E), FAO FNP 14/7/1986. Điều thô Phương pháp xác định độ ẩm. - TCVN 4850-98 : Điều nhân - Thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử. - ISO 1026-82. Xác định độ ẩm theo phương pháp cất cuốn hơi nước. - TCVN 5613-1991 : Chè - Phương pháp xác định độ ẩm. -

Ban hành: 20/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

87

Quyết định 634/QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về đậu hạt do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

634/QD, Quyết định 634, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Phương pháp thử đậu hạt UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 634/QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Ban hành: 13/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

88

Quyết định 261-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước Trại lợn giống về do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

261-QD,Quyết định 261-QD 1986,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Trại lợn giống UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 261-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

89

Quyết định 4099/QĐ-BKHCN năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2020”. Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

90

Quyết định 2577/QĐ-TĐC năm 1996 về Danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

- Thức ăn cho tôm TCVN 1644-1986 . - Premix khoáng và vitamin TCVN 3142-1993 TCVN 3143-1993 và các quy định khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3102 Phân khoáng hoặc phân hoá học có

Ban hành: 28/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

91

Quyết định 305/QĐ-CN-TĂCN năm 2009 chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành

986.15 12 Xác định hàm lượng Hg AOAC 972.21 13 Xác định hàm lượng natri clorua TCVN 4330:1986 AOAC 937.09 14 Xác định hàm lượng Clenbuterol và Salbutamol bằng phương pháp GCMS g36ew010

Ban hành: 12/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

92

Hướng dẫn 52/HD-SXD áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn được thay thế trong thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20 TCVN 54:1072 "Khách sạn quốc tế - Tiêu chuẩn thiết kế" - TCVN 5065:1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4391:1986 khách sạn du lịch - Xếp hạng - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4391:2009 Khách sạn - Xếp hạng. III

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

93

Quyết định 116-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Tổ chức thi công TCVN 4055-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

chuẩn Việt Nam. Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 76-TCĐH/TC ngày 27-4-1984; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4055-85 Tổ chức thi công. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

94

Quyết định 101-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cấp nước TCVN 4037-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

chuẩn Việt Nam; Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 438-TCĐH/TC ngày 16/4/1985, QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4037-85 cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu

Ban hành: 12/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

95

Quyết định 102-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Thoát nước TCVN 4038-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong tờ trình số 439-TCĐH/TC ngày 16-4-1985. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4038-85, Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1-1-1986

Ban hành: 12/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

96

Quyết định 2901/QĐ-BKHCN năm 2006 về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

bỏ 04 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 1067:1977 2. TCVN 2257:1977 3. TCVN 2258:1977 4. TCVN 4364:1986 Truyền động bánh răng trụ - Độ chính xác Bánh răng – Mô đun Truyền động bánh răng trụ thân khai – Profin gốc Truyền động bánh răng trụ thân khai – Tính toán sức bền Điều 2:

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2007

97

Quyết định 09/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

TCVN 6193-1996 (ISO 8288 -1986) II 15 Xianua mg/l 0.07 TCVN 6181 -1996 (ISO 6703 -1984) II 16 Florua mg/l 1.5 TCVN 6195-1996 (ISO 10359 -1992) II 17 Chì mg/l 0.01 TCVN 6193 -1996 (ISO 8286 -1986) II

Ban hành: 11/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Thông tư 77/2015/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

7150-2:1986) Chất lượng nước - Xác định amoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ tự động. - TCVN 6179-1:1996(ISO 7150-1:1986) Chất lượng nước -Xác định amoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay. - TCVN 5988 :1995 (ISO 5664:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ. - SMEWW 4500- NH3-

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

99

Quyết định 11/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành: Bê tông thuỷ công và các vật liệu dùng cho bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Theo tiêu chuẩn TCVN 5276 - 1993. 2.16. Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy. Theo phụ lục 2 của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5724-1993 hoặc tiêu chuẩn 20TCN 162- 1987. 2.17. Xác định cường độ bê tông bằng phương pháp siêu âm. Theo tiêu chuẩn TCXD 225 - 1998 (BS 1881: part 203 : 1986). 2.18. Xác định cường độ bê tông

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

100

Quyết định 23/2004/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Nước khoáng thiên nhiên và Nước uống đóng chai do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Phương pháp sau khi vô cơ hoá với Brom. TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333: 1986), Chất lượng nước. Xác định mangan. Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxim. TCVN 6053: 1995 (ISO 9696: 1992), Chất lượng nước. Đo tổng độ phóng xạ anpha trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày.

Ban hành: 25/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103