Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 263 văn bản

61

Quyết định 158-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

158-QD, Quyết định 158-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Tiêu chuẩn Nhà nước, Quy phạm kỹ thuật UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 158-QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 158-QĐ NGÀY

Ban hành: 11/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

62

Quyết định 1676/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 12 tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

dẫn lắp dựng 4 TCVN 4868 : 2007 (ISO 2230: 2002) Sản phẩm cao su - Hướng dẫn lưu kho 5 TCVN 7647 : 2007 (ISO 5603 : 1986) Cao su, lưu hóa - Xác định độ kết dính với sợi kim loại 6

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

63

Quyết định 1673/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 20 tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 7609-5 : 2007 (ISO 10555-5 : 1996) Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 5: Ống thông ngoại biên bao kim. 18. TCVN 7610-3 : 2007 (ISO 1135-3 : 1986) Thiết bị truyền dùng trong y tế. Phần 3: Bộ dây lấy máu. 19. TCVN

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

64

Quyết định 3035/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

CAC/PR4-1986 Nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phân loại để phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại 2. TCVN 6711:2000 Danh mục giới hạn dư lượng tối đa đối với thuốc thú y 3. TCVN 7511:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

65

Quyết định 2965/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

đây: 1. TCVN 5138:1990 CAC/PR4 – 1986 Nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phân loại để phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại 2. TCVN 6711:2000 Danh mục giới hạn dư lượng tối đa đối với thuốc thú y 3.

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

66

Thông tư 67/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

- TCVN 6197:2008 Chất lượng nước. Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử. - SMEWW 3113.B:2012. - SMEWW 3120.B: 2012. 11 Chì (Pb) - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

67

Thông tư 66/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-­1:1986) - Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phần 1. Phương pháp đo phổ dùng 2,6-dimethylphenol. 11 Sulfat (SO42-) - TCVN 6200:1996 (ISO 9280:1990 (E))- Chất lượng nước - Xác định sulfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bali clorua; - SMEWW

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

Ban hành: 17/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

69

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố 18 tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

cồn 3. TCVN 7804 : 2007 (ISO 751 : 1998) Sản phẩm rau, quả - Xác định chất rắn không tan trong nước 4. TCVN 7811-1 : 2007 (ISO 6636-1 : 1986) Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng kẽm - Phần 1: Phương pháp

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

70

Quyết định 622-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

622-QD, Quyết định 622-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Chai thủy tinh đựng bia xuất khẩu UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 622-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN

Ban hành: 04/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

71

Quyết định 90/QĐ-UB năm 1986 ban hành tiêu chuẩn rượu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

90/QD-UB,Quyết định 90 1986,Thành phố Hồ Chí Minh,5 tiêu chuẩn địa phương,Tiêu chuẩn rượu,Rượu hương Cô nhắc và Rivale,Rượu pha hương trái cây,Rượu hương rum,Rượu trắng pha hương,Rượu hương uýtky,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

72

Quyết định 208-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

22-9-1982 và số 14-CNTP/KT ngày 30-5-1985, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4187-86 Kẹo chuối xuất khẩu. Điều 2. - Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

Ban hành: 28/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

73

Quyết định 68/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước, Chất lượng không khí, An toàn bức xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

: 1981) Bột giấy - Lấy mẫu để thử nghiệm (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4360 : 1986) 50. TCVN 4407 : 2001 ISO 638 : 1978 Bột giấy - Xác định độ khô (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4407 - 1987) 51. TCVN 6891 : 2001 (ISO

Ban hành: 28/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

74

Quyết định 509/QĐ năm 1986 sửa đổi hai tiêu chuẩn Nhà nước về cam quả tươi xuất khẩu do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

509/QD, Quyết định 509, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Cam tươi xuất khẩu UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 509/QĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 509-QĐ NGÀY 26-7-1986 BAN HÀNH SỬA

Ban hành: 26/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

75

Quyết định 29-QĐ năm 1988 ban hành mười tám tiêu chuẩn Nhà nước về xe đạp của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

ĐỊNH BAN HÀNH MƯỜI TÁM TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim trong công văn số 728-CLKT ngày 20-12-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn

Ban hành: 21/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

76

Quyết định 12/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phần 1: Phương pháp thử 7 TCVN 7147-2 : 2002 (ISO 7086-2 : 2000) Dụng cụ thủy tinh có lòng sâu tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi Phần 2: Giới hạn cho phép 8. TCVN 7148-1 : 2002 (ISO 8391-1 : 1986) Dụng cụ nấu

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

77

Quyết định 156-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

156-QD, Quyết định 156-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Tiêu chuẩn Nhà nước UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT NHÀ

Ban hành: 11/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

78

Quyết định 159-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Số: 159-QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 159-QĐ NGÀY 11-3-1986 CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC BAN HÀNH BẢN SỬA ĐỔI MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC Căn cứ nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều

Ban hành: 11/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

80

Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

3651: 2002 Giấy và các tông - Xác định chiều dọc (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 3651: 1981). 34. TCVN 4361: 2002 Bột giấy - Xác định trị số Kappa (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4361: 1986). 35. TCVN 7026: 2002 (ISO 7165: 1999) Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo 36. TCVN 7027: 2002 (ISO 11601: 1999) Chữa cháy - Xe đẩy

Ban hành: 07/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152