Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 264 văn bản

41

Quyết định 3993/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

6. TCVN 11057:2015 ISO 6889:1986 Chất hoạt động bề mặt - Xác định sức căng bề mặt phân cách - Phương pháp kéo màng chất lỏng 7. TCVN 11058:2015 ISO 8214:1985 Chất hoạt động bề mặt - Bột giặt - Xác định các sulfat vô cơ bằng phương pháp khối lượng

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

42

Thông tư 65/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. - TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-1:1986) - Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6-Dimethylphenol - TCVN 7323-2:2004 (ISO 7890-2:1986) - Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ 4-Fluorophenol sau khi chưng cất. - SMEWW-4500 NO3-.E:2012;

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

43

Quyết định 266-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước về Bu lông thô đầu vuông do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

266-QD, Quyết định 266-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Tiêu chuẩn Nhà nước, Bu lông UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 266-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 266-QĐ NGÀY 10-4-1986

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

44

Quyết định 1103/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quản lạnh 14. TCVN 1872:1986 Chuối tiêu tươi xuất khẩu 15. TCVN 1577 : 1994 Đồ hộp quả - Vải hộp 16. TCVN 1578:1994 Đồ hộp quả - Cam quýt hộp 17. TCVN 5007:1989 (ISO 5524-1977) Cà chua - Hướng

Ban hành: 19/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

45

Quyết định 2726/QĐ-BKHCN năm 2009 Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2726/QD-BKHCN,Quyết định 2726 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,TCVN 3890:2009,Phương tiện phòng cháy chữa cháy,Xây dựng - Đô thị BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

46

Quyết định 540-QĐ năm 1986 ban hành bốn tiêu chuẩn nhà nước về Loa điện động, Linh kiện bán dẫn, Đèn điện do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

540-QD, Quyết định 540-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Loa điện động, Máy ổn áp xoay chiều, Đèn điện, Linh kiện bán dẫn UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 540-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1986 QUYẾT

Ban hành: 04/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

47

Quyết định 623-QĐ năm 1986 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước về thuốc lá do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

623-QD, Quyết định 623-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Thuốc lá điếu, Thuốc lá điều đầu lọc UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 623-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BA TIÊU

Ban hành: 04/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

48

Quyết định 739-QĐ năm 1986 ban hành, sửa đổi sáu tiêu chuẩn nhà nước về trứng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Số: 739-QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI SÁU TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC. CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Nông

Ban hành: 22/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

49

Quyết định 635/QĐ năm 1986 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

635/QD,Quyết định 635 1986,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Quặng Apatit,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 635/QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm

Ban hành: 13/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

50

Quyết định 269-QĐ năm 1986 sửa đổi ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

269-QD, Quyết định 269-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Bán kính góc lượn vá mép vát, Máy tiện thông dụng, Máy bào ngang UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

51

Quyết định 740-QĐ năm 1986 ban hành hai tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng cục Dầu khí trong công văn số 356-KHKT ngày 6-3-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4298-86. Khí thiên nhiên. Phương

Ban hành: 22/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

52

Quyết định 2841/QĐ-BKHCN năm 2008 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1034:1986 Mũi tâm và mũi tâm khuyết - Kết cấu và kích thước 2. TCVN 2002:1977 Máy doa nằm ngang - Độ chính xác 3. TCVN 3587:1981 Máy khoan cần - Độ chính xác và độ cứng vững 4. TCVN

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

53

Quyết định 1097/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc hủy bỏ 28 tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn) Phần 3: Các trường hợp đặc biệt 6 TCVN 6836 : 2001 (ISO 8069 : 1986) Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat - Phương pháp enzym 7 TCVN 7085 : 2002

Ban hành: 19/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

54

Quyết định 3562/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 9535-2:2012 ISO 1005-2:1986 Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 2: Băng đa, mâm bánh và bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe - Yêu cầu về kích thước, cân bằng và lắp ráp 3. TCVN 9535-3:2012 ISO 1005-3:1982 Phương tiện giao thông

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

55

Quyết định 790/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

9608:2013 ISO 664:2008 Hạt có dầu - Phương pháp lấy mẫu thử từ mẫu phòng thử nghiệm 2. TCVN 9609:2013 ISO 5500:1986 Khô dầu - Lấy mẫu 3. TCVN 9610:2013 ISO 5502:1992 Khô dầu - Chuẩn bị mẫu thử 4. TCVN 9611:2013 ISO

Ban hành: 12/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

56

Thông tư 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

NO2- • TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984); • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); • APHA 4500-NO2.B. 6 NO3- • TCVN 6180:1996 (ISO 7890:1988); • TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-1:1986) • TCVN 7323-2:2004 (ISO 7890-2:1986); • TCVN 6494-1:2011 (ISO

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

57

Quyết định 265-QĐ năm 1986 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước về chè do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

265-QD, Quyết định 265-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Chè hương, Chè đọt tươi UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 265-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

58

Quyết định 888/QĐ-BKHCN năm 2008 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 5767 : 1993 Cầu chì điện áp trên 1000V 12) TCVN 5172 : 1990 (ST SEV 5797 : 1986) Cái cách điện - Yêu cầu độ bền điện của cách điện và phương pháp thử Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

59

Quyết định 1937/QĐ-BKHCN Công bố 9 Tiêu chuẩn Quốc gia về Lớp phủ kim loại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Lớp mạ Niken-Crom và mạ Đồng-Niken-Crom 2. TCVN 5024:2007 (ISO 1458:2002) Lớp phủ kim loại - Lớp mạ niken 3. TCVN 5026:2007 (ISO 2081:1986) Lớp phủ kim loại - Lớp mạ kẽm trên gang hoặc thép 4. TCVN 5027:2007 (ISO 2082:1986

Ban hành: 13/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

60

Quyết định 158-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

158-QD, Quyết định 158-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Tiêu chuẩn Nhà nước, Quy phạm kỹ thuật UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 158-QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 158-QĐ NGÀY

Ban hành: 11/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103