Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 264 văn bản

21

Quyết định 2919/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4250 : 1986 Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định hàm lượng sunfua hydro và mecaptan 26. TCVN 4299 : 1986 Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định điểm ngưng sương và hàm lượng hơi nước 27. TCVN 4298 : 1986 Khí thiên nhiên -

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

22

Quyết định 1105/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ta rô tay và ta rô máy - Kết cấu và kích thước 2 TCVN 4280 : 1986 Cối cặp mũi khoan ba chấu không chìa vặn - Kích thước cơ bản 3 TCVN 4281 : 1986 Cối cặp mũi khoan ba chấu - Yêu cầu kỹ thuật 4 TCVN

Ban hành: 19/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

23

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường do tỉnh Hưng Yên ban hành

và chuẩn độ. - TCVN 6179-1:1996(ISO 7150-1:1986) Chất lượng nước -Xác định amoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay. - TCVN 6660:2000; - SMEWW 4500-NH3.B&D:2012 - SMEWW 4500-NH3.B&F:2012 - SMEWW 4500-NH3.B&H:2012 - USEPA method 350.2 8 Nitrat (NO3-) (tính theo N)

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

24

Quyết định 2226/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

836 : 1991 Vật liệu chịu lửa - Thuật ngữ và định nghĩa 75. TCVN 7379:2 : 2004 CISPR 18-2 : 1986 WITH AMENDMENT 1: 1993 AND AMENDMENT 2 : 1996 Đặc tính nhiễu tần số radio của đường dây tải điện trên không và thiết bị điện cao áp - Phần 2: Phương pháp đo và

Ban hành: 08/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

25

Quyết định 6101/QĐ-UBND năm 2017 về mức thu tạm thời chỉ tiêu phân tích thuộc hoạt động kiểm nghiệm của Trung tâm phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

4330:1986 Vận dụng theo Thông tư 149/2013/TT-BTC 9 Hàm lượng nitơ tổng 87.000 TCVN 4328-1:2007 Vận dụng theo Thông tư 149/2013/TT-BTC 10 Hàm lượng prôtein 210.000 TCVN 4328-1:2007

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

26

Quyết định 3032/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

8516-1:2010 ISO 4829-1:1986 Thép và gang - Xác định hàm lượng silic tổng - Phương pháp quang phổ phức bị khử molipdosilicat - Phần 1: Hàm lượng silic trong phạm vi 0,05% và 1,0% 3. TCVN 8516-2:2010 ISO 4829-2:1988 Thép và gang - Xác định hàm lượng silic tổng -

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

27

Quyết định 2927/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 8590-1:2010 ISO 4301-1:1986 Cần trục - Phân loại theo chế độ làm việc - Phần 1: Yêu cầu chung 2. TCVN 8590-2:2010 ISO 4301-2:2009 Cần trục - Phân loại theo chế độ làm việc - Phần 2: Cần

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

28

Quyết định 2846/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

27. TCVN 328 : 1986 Đai ốc tròn có lỗ ở mặt đầu 28. TCVN 2507 : 1978 Đinh vít đầu chỏm cầu - Kích thước 29. TCVN 287 : 1986 Đinh tán mũ nửa chìm 30. TCVN 6360 : 1998

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

29

Quyết định 737-QĐ năm 1986 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

737-QD, Quyết định 737-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Máy nông nghiệp UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 737-QĐ Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Ban hành: 21/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

30

Thông tư 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Định lượng fufurol 53 TCV121 - 1986 175.000 12 Định tính amoniac (NH3) TCVN 3699: 1981 70.000 13 Định tính amylase ENZYM-VSHND 175.000 14 Định

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

31

Quyết định 2925/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

động anion bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp 6. TCVN 5456 : 1991 ISO 2870 : 1986 Chất hoạt động bề mặt - Chất tẩy rửa - Xác định chất hoạt động anion thủy phân được và không thủy phân được trong điều kiện axit 7. TCVN 5457 : 1991

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

32

Quyết định 539-QĐ năm 1986 ban hành mười tiêu chuẩn nhà nước về quạt do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

539-QD, Quyết định 539-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Tiêu chuẩn Nhà nước, Quạt trần, Quạt điện sinh hoạt, Quạt bàn UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 539-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

33

Quyết định 368/QĐ-CN-TĂCN năm 2018 về chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành

TĂCN 0,04% TCVN 4330:1986 (ISO 6495:1999) 8 Xác định hàm lượng canxi bằng phương pháp chuẩn độ TĂCN 0,3% TCVN 1526-1:2007 (ISO 6490-1:1985) 9 Xác định hàm lượng phospho (phương

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

34

Quyết định 48/2005/QĐ-BYT Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

48/2005/QD-BYT,Quyết định 48 2005,Bộ Y tế,TCVN 4470 – 1995,Bệnh viện đa khoa,Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ********* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* Số: 48/2005/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 28/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

35

Quyết định 2516/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Vi sinh vật trong thực phẩm - Phương pháp định lượng Vibrio parahaemolyticus 22. TCVN 8989:2012 Vi sinh vật trong thực phẩm - Phương pháp xác định Aspergillus parasiticus và Aspergillus versicolor giả định 23. TCVN 9041:2012 (ISO 7466:1986

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

36

Quyết định 633/QĐ năm 1986 ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước về Đồ hộp rau do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

633/QD,Quyết định 633 1986,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Đồ hộp quả UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 633/QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1986

Ban hành: 13/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

37

Quyết định 510-QĐ năm 1986 sửa đổi hai tiêu chuẩn nhà nước về gạo do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

NGÀY 26-7-1986 BAN HÀNH SỬA ĐỔI HAI TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị Bộ Lương thực trong công văn số 1237-CV/LT/KT ngày 26-11-1984. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1603-86. Gạo xuất khẩu.

Ban hành: 26/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

38

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường do tỉnh Ninh Bình ban hành

(Hg) - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) Chất lượng nước - Xác định thủy ngân; - SMEWW 3112B: 2012; - US EPA method 7470A; - US EPA method 200.8 10 Chì (Pb) - TCVN 6193: 1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

39

Quyết định 2964/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1. TCVN 5026:2007 ISO 2081:1986 Lớp phủ kim loại - Lớp mạ kẽm trên gang hoặc thép 2. TCVN 5027:2007 ISO 2082:1986 Lớp phủ kim loại - Lớp mạ cadimi trên gang hoặc thép Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

40

Quyết định 259-QĐ năm 1986 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

259-QD, Quyết định 259-QD, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nh, Tiêu chuẩn Nhà nước, TCVN Tinh dầu thông, TCVN Colophan thông, Tài nguyên- Môi trường UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104