Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 264 văn bản

181

Quyết định 32/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

có kích thước tối thiểu: rộng x cao (600mm x 400mm) với chẩn đoán X-quang; (1200mm x 800mm) với CT-Scanner và MRI. 7.3. Yêu cầu về chiếu sáng và thông gió: 7.3.1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh được thiết kế tuân theo những quyd 9ịnh trong Tiêu chuẩn TCVN  4470 : 1995, TCXD - 29 : 1991; TCXD - 16 : 1986. 7.3.2. Tất cả các phòng

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

182

Quyết định 112-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, xây dựng do Chủ nhiệm Uỷ Ban Xây Dựng Cơ Bản Nhà Nước ban hành

Nam. Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 435-TCĐH/TC ngày 16-4-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4057-85 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

183

Quyết định 113-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

Nam. Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 434-TCĐH/TC ngày 16-4-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4059-85 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Xây dựng kết cấu thép. Danh mục chỉ tiêu. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

184

Quyết định 115-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước về Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam. Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 30-TCĐH/TC ngày 13-8-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4056-85 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa.

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

185

Quyết định 118-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về xây dựng do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

chuẩn Việt Nam. Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong tờ trình số 471-TCĐH/TC ngày 14-6-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4054-85. Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.-

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

186

Quyết định 100-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

chuẩn Việt Nam. Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện tiêu chuẩn hoá và điển hình hoá xây dựng trong Tờ trình số 117-TCĐH/TC ngày 29-5-1984. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: - Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4036-85. Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh. Điều 2: -

Ban hành: 12/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

187

Quyết định 225/QĐ-UB năm 1985 ban hành 3 tiêu chuẩn địa phương về vải sợi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

minh những cơ sở làm ăn gian dối, cố ý không thực hiện tiêu chuẩn. Điều 4: Tiêu chuẩn trên có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong toàn thành phố. Điều 5: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật, Sở Công nghiệp, Liên hiệp các xí nghiệp

Ban hành: 09/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

188

Quyết định 09/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 305: 2004 "Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

nghiệm thu; TCVN 1770 : 1986 - Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 1771 : 1987 - Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 5592 : 1991 - Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên; TCVN 4506 : 1987-  Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. 4  Yêu cầu giải pháp chống nứt cho bê tông khối lớn

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

190

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh

Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121:2002); b. Công trình thủy lợi kho nước - Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (TCVN 8414:2010); c. Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình thủy lợi - (QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT); d. Quy phạm công tác thủy văn trong hệ

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

191

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2016 về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Suối Vực, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

lực tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình Thủy lợi. 14. Các Tiêu chuẩn, Qui phạm hiện hành: a) Tiêu chuẩn ngành 14TCN 121-2002: Hồ chứa nước-Công trình thủy lợi-Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết. b) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8414:2010: Công trình thủy lợi-Quy trình quản lý vận hành, khai thác

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

192

Quyết định 21/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc Trung ương, Địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước quản lý trong phạm vi cả nước. Chú thích: Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng khi thiết kế nhà và công trình của trường đào tạo giáo viên dạy nghề. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn: -TCVN 2748-1991:Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung -TCVN

Ban hành: 28/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

193

Công bố 37/CBLS-XD-TC về giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Gạch tuynen (Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lào Cai) Gia phú Bảo Thắng (Giá trên phương tiện vận chuyển) 1 Gạch rỗng tuy nen 2 lỗ loại Mác ≥ 50 theo TCVN 1450:2009 (A0) 1000v 220 x 105 x 60 mm

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

194

Quyết định 08/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 276 : 2003 ''Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế'' do Bộ Xây dựng ban hành

Nguyên tắc cơ bản để thiết kế- TCVN 4319-1986”, đến nay Viện Nghiên cứu Kiến trúc đã hoàn chỉnh nội dung dự thảo tiêu chuẩn trình duyệt nói trên Dự thảo trình duyệt để ký ban hành đã được sửa đổi và hoàn chỉnh dựa trên các ý kiến góp ý của các chuyên gia và kết luận tại Biên bản Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng ngày 25 tháng

Ban hành: 26/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

195

Quyết định 32/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 330 : 2004 " Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường. - TCVN 5841 - 1994. Nhôm và hợp kim nhôm. Dạng prôfin. Sai lệch kích thước và hình dạng. - Tiêu chuẩn ISO 6362/3-1990. Extruded rectangular bar - Tolerances on dimensions. - Tiêu chuẩn ISO 6362/4-1988. Extruded profiles - Tolerances on Shape and dimensions. - Tiêu chuẩn ISO 6362/1-1986

Ban hành: 23/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

196

Quyết định 18/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 318 : 2004 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

liệu kỹ thuật sau đây: TCXD: 45:1978: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. TCVN 79:1980:  Thi công và nghiệm thu công tác nền móng. TCVN 197-1985: Kim loại - Phương pháp thử kéo. TCVN 4055: 1985: Tổ chức thi công. TCVN 141: 1998: Xi măng – phương pháp phân tích hoá học. TCXD 162-1987: Bê tông nặng– Phương pháp

Ban hành: 29/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

197

Quyết định 2448/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sơn Tây do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi; 18. Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Quản lý quy hoạch, Đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện; 19. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8414:2010 - Công trình

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

198

Quyết định 221/QĐ-UB năm 1987 ban hành tiêu chuẩn địa phương về: xích xe máy - ký hiệu 53 TCV 134 – 87, vành xe máy - ký hiệu 53 TCV 135 – 87 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983. - Căn cứ Nghị định số 141/HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ về công tác tiêu chuẩn hóa; - Căn cứ Thông tư số 488/LHKT/TT ngày 5-6-1986 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước về việc xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương

Ban hành: 30/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

199

Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023

TCVN 9001-2000”. 7. Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND ngày 07/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 8. Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ nhà nước tỉnh Gia Lai. 9. Chỉ

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103