Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 264 văn bản

1

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2016 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hỗn hợp tại khu đất số 678 đường Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

1986/QD-UBND,Quyết định 1986,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt quy hoạch chi tiết ,Khu đất xây dựng nhà ở,Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ,Lập quy hoạch chi tiết,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

2

Quyết định 2921/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép 26. TCVN 6476 : 1999 Gạch bê tông tự chèn 27. TCVN 6477 : 1999 Gạch blốc bê tông 28. TCVN 1453 : 1986 Ngói xi măng - cát

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

3

Quyết định 2844/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4. TCVN 4224 : 1986 Đệm hãm có ngạnh - Kết cấu và kích thước 5. TCVN 134 : 1977 Vòng đệm - Yêu cầu kỹ thuật 6. TCVN 2042 : 1986 Chốt trụ 7. TCVN 2041 : 1986

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

4

Quyết định 2920/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1. TCVN 1858 : 1986 Trứng gà tươi - Thương phẩm 2. TCVN 1442 : 1986 Trứng vịt tươi - Thương phẩm 3. TCVN 6214 : 1996 CAC/RCP 33-1985 Quy phạm thực hành vệ sinh khai thác, sản xuất và tiêu thụ nước khoáng

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

5

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

39. TCVN 5895 : 2012 ISO 8560 : 1986 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun 40. TCVN 5896 : 2012 ISO 9431 : 1990 Bản vẽ xây dựng - Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

6

Quyết định 2669/QĐ-BKHCN năm 2008 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) HUỶ BỎ (ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

7

Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sunphat và sunphit TCVN 7570: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7572: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử TCVN 9205: 2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa 1.5.9. Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi TCVN 7451: 2004, Cửa sổ và cửa đi

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

8

Quyết định 2918/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

phẩm - Phương pháp đếm số vi khuẩn gây nhầy chủng Leuconostoc 27. TCVN 5138 : 1990 CAC/PR 4 : 1986 Nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phân loại để phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại 28. TCVN 4343 : 1994 Sen lắc

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

9

Quyết định 4200/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Huỷ bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 4330:1986 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

11

Quyết định 2924/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

thép mặt cắt tròn - Phân loại 11. TCVN 5108 : 1990 ST SEV 1727 : 1986 Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn 12. TCVN 5209 : 1990 ST SEV 2689 : 1980 Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện 13.

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

12

Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN năm 2018 về chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành

8133-1:2009 16 Xác định hàm lượng NaCl 0,01% TCVN 4330-1986 17 Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl (cát sạn) 0,02% ISO 5985:2002 18 Xác định hàm lượng Can xi

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

13

Quyết định 4182/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Động cơ đốt trong do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

7. TCVN 11637-4:2016 ISO 6624-4:2016 Động cơ đốt trong - Vòng găng - Phần 4: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng thép 8. TCVN 11638:2016 ISO 6625:1986 Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu 9. TCVN

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

14

Quyết định 2922/QĐ-BKHCN năm 2008 tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 192 : 1986 ST SEV 514 : 1977 Kích thước ưu tiên 5. TCVN 302 : 1985 Gánh thép – Phương pháp xác định vonfram 6. TCVN 7299 : 2003 ISO 17: 1978 Hướng dẫn sử dụng số ưu tiên và dãy số ưu tiên 7.

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

15

Quyết định 2923/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quặng nhôm - Chuẩn bị mẫu 11. TCVN 2824 : 1999 ISO 6606 : 1986 Quặng nhôm - Xác định lượng mất khi nung ở 10750C - Phương pháp khối lượng 12. TCVN 2825 : 1999 ISO 6607 : 1985 Quặng nhôm - Xác định tổng hàm lượng silic kết hợp

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

16

Quyết định 4039/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4. TCVN 10975-1:2015 ISO 8791-1:1986 Giấy và các tông - Xác định độ nhám/độ nhẵn (Phương pháp không khí thoát qua) - Phần 1: Phương pháp chung. 5. TCVN 10975-2:2015 ISO 8791-2:2013 Giấy và các tông - Xác định độ nhám/độ nhẵn (Phương pháp

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

17

Quyết định 1331/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chuối xanh - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển 2. TCVN 9688:2013 ISO 1212:1995 Táo - Bảo quản lạnh 3. TCVN 9689:2013 ISO 5525:1986 Khoai tây - Bảo quản thoáng (theo đống) 4. TCVN 9690:2013 ISO

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

18

Quyết định 2847/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

của Bộ trưởng Bộ KH&CN) 1. TCVN 4209 : 1986 Dây thép tròn mác OL 100 CR2 dùng làm bi cầu, bi đũa và vòng – Yêu cầu kỹ thuật 2. TCVN 4923 : 1989 Phương tiện và phương pháp chống ồn – Phân loại 3. TCVN

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

19

Quyết định 2845/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2845/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN) 1. TCVN 4394 : 1986 Kiểm tra không phá hủy - Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phim rơnghen 2. TCVN 5878 : 1995 ISO 2178 : 1976 Lớp phủ không từ trên chất nền từ - Đo chiều

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2010

20

Quyết định 1152/QĐ-BTNMT năm 2014 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986 (E)) 49 Mangan (Mn) SMEWW 3111 B:2012 0,05mg/L TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) 50 Cadimi (Cd) SMEWW 3113.B:2012 0,0005mg/L SMEWW 3120 B:2012

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103