Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 258 văn bản

161

Quyết định 05/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 281: 2004 "Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

chuẩn Xây dựng Việt Nam. TCVN 2748 - 1991. Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung. TCXDVN 276: 2002. Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản thiết kế. TCVN 4250-1986. Công trình thể thao- Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4529- 1988. Công trình thể thao- Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN

Ban hành: 29/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

162

Quyết định 331-QĐ năm 1984 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Hệ thống tài liệu thiết kế do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim trong công văn số 365-CL/KT ngày 29-3-1983. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3947-84. Hệ thống tài liệu thiết kế. Tài liệu

Ban hành: 21/09/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

163

Quyết định 163-QĐ năm 1984 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về vật đúc bằng gang xám và gang graphit do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3902-84. Vật đúc bằng gang xám và gang graphitcầu. Tổ chức tê vi và các phương pháp xác định. Điều 2 Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

Ban hành: 22/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

164

Quyết định 634/QĐ-BXD năm 2014 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

8.990 8.160 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng I.1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

165

Quyết định 03/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 325 : 2004 "Phụ gia hoá học cho bê tông" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

gia hoá học dùng cho bê tông xi măng Pooclăng theo tên gọi và ký hiệu như mục 1.1 phần 1. 2 Tài liệu viện dẫn - TCVN 2682 : 1999, Xi măng pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 1770 : 1986, Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

166

Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2013 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391: 1986 “Khách sạn du lịch. Xếp hạng” và TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế ” và các quy định khác có liên quan. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm: - Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc, ...) theo tiêu

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

168

Thông tư 05/2011/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền do Bộ Y tế ban hành

tổng số – Phần 3: Phương pháp xác định clo tổng số bằng chuẩn độ iod). 3.2.4. TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform – Phần 1: Phương pháp lọc màng. 3.2.5. TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2011

169

Chỉ thị 29/1997/CT-UB chấn chỉnh và tăng cường quản lý chất lượng gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Việt Nam (TCVN-86) ban hành theo quyết định số 976/QĐ ngày 27/12/1986 của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, đồng thời được phép hạch toán vào dự án và quyết toán sau này. 3. Giao Sở xây dựng, Sở Khoa học công nghệ môit rường (chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh), Sở thương mại du lịch (chi cục quản lý thị trường tỉnh), Sở Thương

Ban hành: 29/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

170

Quyết định 725/QĐ-BXD năm 2012 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCVN 4391: 1986 “Khách sạn du lịch. Xếp hạng” và TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế ” và các quy định khác có liên quan. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm: - Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc, ...) theo tiêu chuẩn quy định của từng loại khách

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

171

Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định tạm thời về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

mangan, không lớn hơn, mg/l 2,0 TCVN 6002 - 1995 (ISO 06333 - 1986) 16. H/lượng cyanua, không lớn hơn, mg/l 0,07 ISO 6703/1 - 1984 17. H/lượng crôm, không lớn hơn, mg/l 0,05 ISO 9174 - 1990

Ban hành: 23/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

172

Quyết định 32/2004/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1999) Phần 15: Hướng dăn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích 2. TCVN 7323-l: 2004 Chất lượng nước - Xác định nitrat (ISO 7890- 1: 1986) Phần 1 : Ph­ương pháp đo phổ dùng 2,6 - Dimethylphenol 3. TCVN 7323-2: 2004 Chất lượng nước - Xác định nitrat (ISO 7890-2: 1986) Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4 - Fluorophenol sau khi trưng cất

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

173

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành

dụng và duy trì hệ thống TCVN ISO (Tối đa 4 điểm) Điểm thẩm định (11đ) Điểm điều tra (3đ) Tổng điểm Điểm thẩm định (6d) Điểm điều tra (3đ) Tổng điểm Điểm thẩm định (10đ) Điểm điều tra (10đ) Tổng điểm

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

174

Quyết định 33/2004/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng đất do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999, Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 4 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7369: 2004 (ISO/TR 11046: 1994) Chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

175

Quyết định 411/QĐ-BXD năm 2010 công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

lịch ban hành kèm theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch; các qui định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391: 1986 “Khách sạn du lịch. Xếp hạng” và TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế “ và các quy định khác có liên quan . b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm: - Chi phí xây dựng công

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

176

Quyết định 26/2003/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 307: 2003 ''Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn'' do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

141 : 1998 Xi măng - Phương pháp phân tích thành phần hoá học; TCVN 337 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu; TCVN 1772 : 1987 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm trong xây dựng - Phương pháp thử . 3. Nguyên tắc xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Hàm lượng xi măng trong bê tông được xác định từ quan hệ tỷ lệ thuận

Ban hành: 08/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

177

Quyết định 32/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

ion hóa tại các cơ sở y tế TCVN - 6561 : 1999. 2.3. Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình công cộng - Yêu cầu thiết TCVN - 2622 : 1995 2.4. Tiêu chuẩn Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD - 29 : 1991. 2.5. Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD - 16 : 1986. 2.6. Danh

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

179

Quyết định 112-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, xây dựng do Chủ nhiệm Uỷ Ban Xây Dựng Cơ Bản Nhà Nước ban hành

số 435-TCĐH/TC ngày 16-4-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4057-85 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1-1-1986. Điều 4.- Các tổ chức quản lý

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

180

Quyết định 113-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

trình số 434-TCĐH/TC ngày 16-4-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4059-85 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Xây dựng kết cấu thép. Danh mục chỉ tiêu. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1-1-1986. Điều 4.- Các tổ

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77