Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 259 văn bản

141

Hướng dẫn 399/HD-SXD áp dụng tiêu chuẩn vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

rất nhỏ. Theo mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm và đường biểu diễn thành phần hạt. - Phân loại cát (theo TCVN 1770 : 1986): + Cát hạt to: Mô đun độ lớn: Hạt cát ≥ 2,5 ÷ 3,3 mm; khối lượng thể tích xốp ≥ 1400 kg/m3, lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm tính bằng % khối lượng cát ≤ 10%. + Cát hạt vừa: Mô đun độ

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

142

Quyết định 99-QĐ năm 1987 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về thép của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim trong công văn số 2-CL/KT ngày 31-10-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4398-87. Thép. Lấy mẫu, phôi mẫu thử và mẫu thử để thử cơ tính. TCVN 4399-87. Thép. Quy định chung về

Ban hành: 13/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

143

Thông tư 02/1998/TT-BCN hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng trong ngành công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

6004-1995, TCVN 4245-1996, TCVN 6014-1996, TCVN 6153-1996, TCVN 6158-1996, TCVN 6159-1996 và thiết bị nâng được qui định trong các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4244-1986, TCVN 5180-1990, TCVN 5744-1993, TCVN 5862-1995, TCVN 5863-1995, TCVN 5864-1995, TCVN 5865-1995, TCVN 5866-1995, TCVN 5867-1995, các thiết bị được qui định trong Quyết định 121/QĐ-LĐTBXH

Ban hành: 09/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

144

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

được thực hiện sao cho trong mọi trường hợp độ dịch chuyển ngang của đỉnh tháp phải nằm trong phạm vi cho phép của thiết kế. 6. Yêu cầu chung về an toàn lao động a) Các đơn vị thực hiện công việc chế tạo và lắp dựng các cấu kiện phải chấp hành đầy đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của Tiêu chuẩn TCVN 8747:2012 và các quy

Ban hành: 22/10/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

145

Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thì cần trục phải được thiết kế ít nhất với nhóm chế độ làm việc lớn hơn hai cấp so với chế độ làm việc yêu cầu trong điều kiện làm việc bình thường, và lấy M5 làm nhóm chế độ làm việc nhỏ nhất (Chế độ làm việc được xác định theo mục 4.3 TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986) cần trục - phân loại theo chế độ làm việc - Phần 1: Yêu cầu chung).

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

146

Quyết định 171-QĐ năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Lông vịt xuất khẩu do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

thay thế TCVN 2183-77. Điều 2: Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan. Đoàn Phương (Đã ký)

Ban hành: 04/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

147

Quyết định 706/QĐ-BXD năm 2017 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bảng 1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXDVN) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

148

Quyết định 407-QĐ năm 1984 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về muối ăn do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3973-84. Muối ăn (natri clorua). Phương pháp thử. TCVN 3974-84. Muối ăn (natri clorua). Yêu cầu kỹ thuật. Điều 2 - Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

Ban hành: 20/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

149

Quyết định 323-QĐ năm 1984 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cà phê xuất khẩu do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1279-84. Cà phê xuất khẩu. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển thay thế TCVN 1279-72. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

Ban hành: 17/09/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

150

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 349: 2005 "cát nghiền cho bê tông và vữa" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

dùng chế tạo bê tông và vữa. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 1772-1: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 1: Phương pháp lấy mẫu. TCVN 1772-2: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 2: Phương pháp xác định thành phần hạt. TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét. TCXD 238: 1999, Cốt liệu cho bê tông và vữa -

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

151

Quyết định 1951/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy định tạm thời kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

xuống Phương pháp thử Hàm lượng mi ca, % không lớn hơn 0,02 0,06 TCVN 4376 Hàm lượng bụi, bùn, sét, %,  không lớn hơn 2,0 3,0 TCVN 7572-8:2006 Hàm lượng bột đá (qua sàng

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

152

Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

kiện phải chấp hành đầy đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của Tiêu chuẩn TCVN 8747:2012 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. b) Trên mỗi khu vực sản xuất và vị trí làm việc phải có bản chỉ dẫn về quy tắc an toàn bắt buộc mọi người chấp hành. c) Trong xưởng sản xuất phải bố trí đèn chiếu sáng, quạt thông gió

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

154

Quyết định 35/2002/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 291 : 2002 "Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá vôi dạng cục và dạng bột mịn làm nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn: TCXD 152 - 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu. TCXD 158 - 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt. TCXD

Ban hành: 12/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

155

Quyết định 04/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 303: 2004 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I. Công tác lát và láng trong xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công tác lát và láng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn 2.1 TCVN 1450 : 1986 “Gạch rỗng đất sét nung” 2.2 TCVN 1451 : 1986 “Gạch đặc đất sét nung” 2.3 TCVN 6065 : 1995 “Gạch

Ban hành: 12/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

156

Thông tư 131/2012/TT-BTC về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

màu, hàm lượng formaldehyt. - Phương pháp cắt mẫu để kiểm tra theo TCVN 1749: 1986 Vải dệt thoi - Phương pháp lấy mẫu để thử. 3.2. Phương pháp thử 3.2.1. Tính nổi, độ bền, khả năng chịu lửa, khả năng chịu dầu. Theo TCVN 7282:2008 Phao áo cứu sinh. 3.2.2. Độ bền màu: Theo TCVN 5823:1994 Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2012

157

Quyết định 1161/QĐ-BXD năm 2015 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

nhà ở nêu tại Bảng 1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy

Ban hành: 15/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

158

Quyết định 329-QĐ năm 1984 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về linh kiện bán dẫn do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: - TCVN 3945-84. Linh kiện bán dẫn. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy trong điều kiện nóng ẩm. - TCVN 3946-84. Điện trở và tụ điện thông dụng có trị số không đổi. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy trong điều kiện nóng ẩm. Điều 2.- Các tiêu chuẩn trên ban hành để

Ban hành: 21/09/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

159

Quyết định 10/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

thuật. TCVN 4506 : 1987. Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 141 : 1986. Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học. TCVN 341 : 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm. TCVN 1770 : 1986. Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. 4. Yêu cầu kỹ thuật 4.1 Các yêu cầu về hoá lý SF và RHA phải thoả mãn các yêu

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

160

Quyết định 412-QĐ năm 1987 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Bóng đèn điện của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng Công đoàn Việt Nam trong công văn số 118-VBH ngày 6-11-1986, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 4436-87. Bóng đèn điện. Phương pháp đo các thông số điện và quang. Điều 2. Tiêu chuẩn trên ban hành để

Ban hành: 17/08/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.38.146