Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 258 văn bản

101

Thông tư 51/2014/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5666:1999) Chất lượng nước - Xác định thủy ngân; APHA 3500-Hg - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định thủy ngân 10 Chì TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa;

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

102

Thông tư 04/2009/TT-BYT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” do Bộ Y tế ban hành

TCVN 6222 - 1996 (ISO 9174 - 1990) hoặc SMEWW 3500 - Cr- C 16 Hàm lượng Đồng tổng số(*) mg/l 1 TCVN 6193 - 1996 (ISO 8288 - 1986) hoặc SMEWW 3500 - Cu C 17 Hàm

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2009

103

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

thống thang máy có tải trọng 1.050kg; tốc độ 1,0m/s và hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ theo công trình. 8. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: - TCVN 4601-1988 Công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 4319-1986 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. - TCVN 2737-1995 Tải trọng và

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

104

Quyết định 67/2002/QĐ-BKHCNMT-TĐ-C huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

hoá ngày 24/12/1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Huỷ bỏ 3 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 3907 - 1984 "Nhà trẻ - Trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế"; 2. TCVN 4319 - 1986 "Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế"; 3. TCVN 4602 -

Ban hành: 26/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

105

Thông tư 78/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

số hiệu tiêu chuẩn 1 Lấy mẫu - TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan. - TCVN 6663-15:2004 (ISO 5667-15:1999) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

106

Quyết định 454/QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về bảo vệ thực vật do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 454/QĐ Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 1 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM

Ban hành: 01/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

107

Thông tư 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

• APHA 3114 11 Borat • TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); • APHA 4500-B 12 Cd, Pb • TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); • APHA 3113 13 Cr • TCVN 6222:2008; • APHA 3111

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

108

Quyết định 327-QĐ năm 1984 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về Kim loại và thép do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

thấm tôi. Điều 2. - Các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 312-84; TCVN 3940-84; TCVN 3941-84, ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3939-84 ban hành để khuyến khích áp dụng đối với tất cả các ngành, các địa phương có

Ban hành: 21/09/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

109

Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

cất và chuẩn độ. - Hoặc EPA 350.2 - Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ hoặc so màu. 9 Coban, Nickel, Đồng, Kẽm, Cadmi, Chì - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

110

Thông tư 11/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

TCVN 6638:2000 Chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda; - SMEWW 4500-N.C - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định nitơ 7 Amoni (NH4+) - TCVN 6179-2: 1996(ISO 7150-2: 1986) Chất lượng nước - Xác định amoni. Phần 2: Phương

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

111

Quyết định 114-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước về Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm TCVN 4058-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

trình số 436-TCĐH/TC ngày 16-4-1985; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4058-85 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Xây dựng sản phẩm và kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. Danh mục chỉ tiêu. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

112

Quyết định 185/QĐ-UB năm 1987 về việc tổ chức thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chính phủ; Căn cứ vào tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” ban hành kèm theo quyết định số 158/QĐ ngày 11/3/1986 của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước; Căn cứ quyết định số 149/LĐ-TBXH ngày 2/6/1987 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về nhiệm vụ của các Ban Thanh tra kỹ thuật an

Ban hành: 19/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

113

Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

động bề mặt bằng metylen xanh. - TCVN 5991-1995 (ISO 5666-3-1984) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phương pháp sau khi vô cơ hóa với brom. - TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) - Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim. - TCVN

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

114

Quyết định 04/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy định kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng - thang máy do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị nâng; - Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nâng nêu trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật. 2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG - TCVN 4244-1986: Quy phạm

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

115

Quyết định 28-QĐ năm 1988 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước về Cao su của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng cục Hoá chất trong công văn số 1313-HC/KT5 ngày 15-11-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1595-88. Cao su. Phương pháp xác định độ cứng so (Shore) A - Thay thế TCVN 1595-74; TCVN 1596-88. Cao su.

Ban hành: 21/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

116

Quyết định 599-QĐ năm 1987 ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học trong công văn số 61-ĐT/KT/TĐC ngày 24-3-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4464-87. Tụ điện biến đổi điện môi màng. TCVN 4465-87. Điện trở màng than. Thông số cơ

Ban hành: 18/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

117

Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2017 kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư do thành phố Hà Nội ban hành

chữa cháy phải đảm bảo khả năng hoạt động (đủ áp lực khí, không bị han gỉ, van, gập, gãy vòi...v...v..) TCVN 3890:2009; TCVN 7435- 1:2004 Các phương tiện PCCC khác phải đảm bảo khả năng hoạt động theo yêu cầu của Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

Ban hành: 18/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

118

Quyết định 415-QĐ năm 1987 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về đá dăm,sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng trong công văn số 303-BXD/KHKT ngày 25-12-1986, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 1771-87. Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây

Ban hành: 17/08/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

119

Thông tư 37/2010/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Xác định chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm 2. Độ ẩm TCVN 5613 : 2007 (ISO 1573 : 1980) Chè – Xác định hao hụt khối lượng ở 1030C 3. Hàm lượng bồm, cọng, tạp chất TCVN 1458 : 1986 Chè đọt khô – Phương pháp thử 4.4. Hàm lượng vụn

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

120

Quyết định 04/QĐ-UB năm 1986 ban hành 3 tiêu chuẩn địa phương về Kéo cắt vải, ký hiệu 53 TCV 80-86 – Kìm bấm, ký hiệu 53 TCV 81-86 – Dao con thông dụng, ký hiệu 53 TCV 82-86 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 3 TIÊU

Ban hành: 07/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77