Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 260 văn bản

81

Quyết định 609/QĐ-ATTP năm 2014 về chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ban hành

179 Xác định hàm lượng PCBs tổng số Dầu, chất béo, thực phẩm H.HD.QT.138 1 mg/kg 180 Xác định hàm lượng ethanol Đồ uống có cồn H.HD.QT.021 (TCVN 378:1986) 0-100 % (V/V) 181

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

82

Quyết định 2901/QĐ-BKHCN năm 2006 về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng cục trường Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Huỷ bỏ 04 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 1067:1977 2. TCVN 2257:1977 3. TCVN 2258:1977 4. TCVN 4364:1986 Truyền động bánh răng trụ

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2007

83

Quyết định 3127/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia về chè do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 05 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: 1. TCVN 1454 : 2007 (ISO 3720:1986) Chè đen – Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản 2.

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

84

Quyết định 45/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

6540-1980) : Ngô - Phương pháp xác định độ ẩm. - TCVN 4295-86. Đậu hạt - Phương pháp thử (dành cho đậu xanh, đen, trắng, đậu nành). - TCVN 2384-93 : Lạc quả và lạc hạt - Phương pháp thử. - TCVN 6129-1996 : Đậu đỗ - Xác định tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng loài và giống. Phương pháp thử. - ISO 665-1997(E), FAO FNP 14/7/1986. Điều thô Phương pháp xác định

Ban hành: 20/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

85

Quyết định 634/QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về đậu hạt do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 634/QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 13/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

86

Quyết định 261-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước Trại lợn giống về do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 261-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 261-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

87

Quyết định 267-QĐ năm 1986 về việc ban hành sửa đổi một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 267-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 267-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH SỬA ĐỔI MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

Ban hành: 28/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

89

Hướng dẫn 52/HD-SXD áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn được thay thế trong thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

TCXDVN 60:2003 trường dạy nghề - TC thiết kế II KHÁCH SẠN - 20 TCVN 54:1072 "Khách sạn quốc tế - Tiêu chuẩn thiết kế" - TCVN 5065:1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4391:1986 khách sạn du lịch - Xếp hạng

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

90

Quyết định 305/QĐ-CN-TĂCN năm 2009 chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành

13 Xác định hàm lượng natri clorua TCVN 4330:1986 AOAC 937.09 14 Xác định hàm lượng Clenbuterol và Salbutamol bằng phương pháp GCMS g36ew010 (QĐ số 04/08/QĐ-TCNB ngày 09/4/2008 của Giám đốc TTDVPTTN) 15 Xác định

Ban hành: 12/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

91

Quyết định 132/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hàm lượng Tanin Phương pháp Loventan chuẩn độ bằng KMnO4 6 Xác định hàm lượng vụn, bụi TCVN 5616-1991 7 Xác định hàm lượng tro tổng số TCVN 5611-1991 8 Cảm quan thử nếm TCVN 3218-1993, TCVN 5086-1990, TCVN 1458-86, TCVN 1456-1983, TCVN 4246-1986, 10 TCN 156-1992

Ban hành: 18/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

92

Thông tư 77/2015/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh. - SMEWW 2540 - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định chất rắn lơ lửng. 6 Amoni (NH4+) - TCVN 6179-2:1996(ISO 7150-2:1986) Chất lượng nước - Xác định amoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ tự động. - TCVN

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

93

Quyết định 09/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường I 13 Tổng số chất rắn hoà tan (TDS) mg/l 1200 TCVN 6053 -1995 (ISO 9696 -1992) II 14 Đồng mg/l 2 TCVN 6193-1996 (ISO 8288 -1986) II 15 Xianua mg/l 0.07 TCVN 6181 -1996

Ban hành: 11/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Quyết định 116-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Tổ chức thi công TCVN 4055-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

trình số 76-TCĐH/TC ngày 27-4-1984; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4055-85 Tổ chức thi công. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1-1-1986. Điều 4.- Các tổ chức quản lý công tác xây dựng cơ bản trong cả nước có trách

Ban hành: 22/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

95

Quyết định 101-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cấp nước TCVN 4037-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

trình số 438-TCĐH/TC ngày 16/4/1985, QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4037-85 cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1986. Điều 4.- Các tổ chức quản lý công tác xây dựng cơ bản

Ban hành: 12/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

96

Quyết định 102-UBXD năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Thoát nước TCVN 4038-85 do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

trình số 439-TCĐH/TC ngày 16-4-1985. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4038-85, Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa. Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước. Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1-1-1986. Điều 4.- Các tổ chức quản lý công tác xây dựng cơ bản trong cả

Ban hành: 12/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

97

Quyết định 11/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành: Bê tông thuỷ công và các vật liệu dùng cho bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hỗn hợp phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6260 - 1997. 2.1.4. Xi măng poóclăng ít toả nhiệt phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6069 - 1995. 2.1.5. Xi măng poóclăng bền sunfat phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6067 - 1995. 2.1.6. Xi măng poóclăng xỉ hạt lò cao phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN4310 - 1986. 2.2. Xi măng dùng cho bê

Ban hành: 29/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

98

Quyết định 23/2004/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Nước khoáng thiên nhiên và Nước uống đóng chai do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333: 1986), Chất lượng nước. Xác định mangan. Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxim. TCVN 6053: 1995 (ISO 9696: 1992), Chất lượng nước. Đo tổng độ phóng xạ anpha trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày. TCVN 6178: 1996 (ISO 6777: 1984), Chất lượng nước; Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử.

Ban hành: 25/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

100

Quyết định 4075/QĐ-BKHCN năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2014”. Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.13.39