Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 258 văn bản

61

Quyết định 3035/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 5138:1990 CAC/PR4-1986 Nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phân loại để phân

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

62

Quyết định 2927/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 5 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 8590-1:2010 ISO 4301-1:1986 Cần trục - Phân loại theo chế độ làm việc - Phần 1:

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

63

Quyết định 2965/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 5138:1990 CAC/PR4 – 1986 Nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phân loại để phân

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

64

Quyết định 3032/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng 2. TCVN 8516-1:2010 ISO 4829-1:1986 Thép và gang - Xác định hàm lượng silic tổng - Phương pháp quang phổ phức bị khử molipdosilicat - Phần 1: Hàm lượng silic trong phạm vi 0,05% và 1,0% 3.

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

65

Quyết định 509/QĐ năm 1986 sửa đổi hai tiêu chuẩn Nhà nước về cam quả tươi xuất khẩu do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 509/QĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 509-QĐ NGÀY 26-7-1986 BAN HÀNH SỬA ĐỔI 2 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ

Ban hành: 26/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

Ban hành: 17/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

67

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố 18 tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Sản phẩm rau, quả - Xác định chất rắn không tan trong nước 4. TCVN 7811-1 : 2007 (ISO 6636-1 : 1986) Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng kẽm - Phần 1: Phương pháp phân tích cực phổ 5. TCVN 7811-3 : 2007 (ISO 6636-3 :

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

68

Quyết định 622-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 622-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 04/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

69

Quyết định 90/QĐ-UB năm 1986 ban hành tiêu chuẩn rượu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 90/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU

Ban hành: 10/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

70

Quyết định 2964/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 2 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 5026:2007 ISO 2081:1986 Lớp phủ kim loại - Lớp mạ kẽm trên gang hoặc thép

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

71

Quyết định 208-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 208-QĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 208-QĐ NGÀY 28-3-1986 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ

Ban hành: 28/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

72

Quyết định 156-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 156-QĐ NGÀY 11-3-1986 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ

Ban hành: 11/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

73

Quyết định 159-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

- Nay ban hành bản sửa đổi tiêu chuẩn Việt Nam "Sửa đổi 1 TCVN 1790-84. Than vùng Hòn Gai - Cẩm Phả. Yêu cầu kỹ thuật. Điều 2. - Bản sửa đổi tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-4-1986 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả cac ngành, các địa phương có liên quan.

Ban hành: 11/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

74

Quyết định 68/2001/QĐ-BKHCNMT ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam Chất lượng nước, Chất lượng không khí, An toàn bức xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4360 : 1986) 50. TCVN 4407 : 2001 ISO 638 : 1978 Bột giấy - Xác định độ khô (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4407 - 1987) 51. TCVN 6891 : 2001 (ISO 5636-3 : 1992) Giấy và cáctông - Xác định độ thấu

Ban hành: 28/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

75

Quyết định 2984/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Phụ gia hoá học cho bê tông TCXDVN 325-2004 14 Cát xây dựng TCVN 337-86 đến TCVN 346-86; TCXD 127-85; TCVN 4376-86 15 Cốt liệu cho BT và vữa _ phương pháp thử TCVN 7572-2006 16 Quy

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

76

Quyết định 12/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi Phần 2: Giới hạn cho phép 8. TCVN 7148-1 : 2002 (ISO 8391-1 : 1986) Dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi - Phần 1: Phương pháp thử 9. TCVN 7148-2 :

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

77

Quyết định 29-QĐ năm 1988 ban hành mười tám tiêu chuẩn Nhà nước về xe đạp của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim trong công văn số 728-CLKT ngày 20-12-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xe đạp và phụ tùng xe đạp. TCVN 1692-88. Xe đạp. Yêu cầu kỹ thuật - thay thế TCVN 1692-83. TCVN 3831-88. Xe

Ban hành: 21/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

78

Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

lần 1 - Thay thế TCVN 4361: 1986). 35. TCVN 7026: 2002 (ISO 7165: 1999) Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo 36. TCVN 7027: 2002 (ISO 11601: 1999) Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy - Tính năng và cấu tạo. 37. TCVN 7051: 2002 (ISO 11118: 1999) Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng kim loại không được nạp lại - Đặc tính kỹ thuật

Ban hành: 07/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

79

Thông tư 43/2011/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

- Phương pháp điện thế. - TCVN 7877:2008 (ISO 5666-1999) Chất lượng nước - Xác định thủy ngân. - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - TCVN 6197-1996 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

80

Quyết định 609/QĐ-ATTP năm 2014 về chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ban hành

179 Xác định hàm lượng PCBs tổng số Dầu, chất béo, thực phẩm H.HD.QT.138 1 mg/kg 180 Xác định hàm lượng ethanol Đồ uống có cồn H.HD.QT.021 (TCVN 378:1986) 0-100 % (V/V) 181

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.169.76