Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 258 văn bản

41

Quyết định 635/QĐ năm 1986 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 635/QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HAI TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM

Ban hành: 13/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

42

Quyết định 2726/QĐ-BKHCN năm 2009 Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. Điều

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

43

Quyết định 540-QĐ năm 1986 ban hành bốn tiêu chuẩn nhà nước về Loa điện động, Linh kiện bán dẫn, Đèn điện do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 540-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỐN TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC. CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC. Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 04/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

44

Quyết định 259-QĐ năm 1986 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ NGHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

45

Quyết định 541-QĐ năm 1986 ban hành mười ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 541-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MƯỜI BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 04/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

46

Quyết định 739-QĐ năm 1986 ban hành, sửa đổi sáu tiêu chuẩn nhà nước về trứng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 739-QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI SÁU TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC.

Ban hành: 22/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

47

Quyết định 2841/QĐ-BKHCN năm 2008 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hủy bỏ 6 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 1034:1986 Mũi tâm và mũi tâm khuyết - Kết cấu và kích thước 2.

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

48

Quyết định 269-QĐ năm 1986 sửa đổi ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 269-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH SỬA ĐỔI 3 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

49

Quyết định 1097/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc hủy bỏ 28 tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hợp đặc biệt 6 TCVN 6836 : 2001 (ISO 8069 : 1986) Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat - Phương pháp enzym 7 TCVN 7085 : 2002 (ISO 5764 : 1987) Sữa - Xác định điểm đóng băng - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ

Ban hành: 19/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

50

Thông tư 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

4500-NO2.B. 6 NO3- • TCVN 6180:1996 (ISO 7890:1988); • TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-1:1986) • TCVN 7323-2:2004 (ISO 7890-2:1986); • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); • APHA-4500 NO3-.E ; • EPA 352.1 7 PO43- •

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

51

Quyết định 740-QĐ năm 1986 ban hành hai tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng cục Dầu khí trong công văn số 356-KHKT ngày 6-3-1986, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4298-86. Khí thiên nhiên. Phương pháp xác định nhiệt lượng cháy. TCVN 4299-86. Khí thiên nhiên. Phương pháp

Ban hành: 22/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

52

Quyết định 888/QĐ-BKHCN năm 2008 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 5172 : 1990 (ST SEV 5797 : 1986) Cái cách điện - Yêu cầu độ bền điện của cách điện và phương pháp thử Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); - Vụ PC; - Lưu VT, TĐC. KT. BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

53

Quyết định 1937/QĐ-BKHCN Công bố 9 Tiêu chuẩn Quốc gia về Lớp phủ kim loại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1458:2002) Lớp phủ kim loại - Lớp mạ niken 3. TCVN 5026:2007 (ISO 2081:1986) Lớp phủ kim loại - Lớp mạ kẽm trên gang hoặc thép 4. TCVN 5027:2007 (ISO 2082:1986) Lớp phủ kim loại - Lớp mạ cadimi trên gang hoặc thép 5. TCVN

Ban hành: 13/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

54

Quyết định 265-QĐ năm 1986 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước về chè do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 265-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 265-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH BA TIÊU CHUẨN

Ban hành: 10/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

55

Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 "Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

máy lắc, ống đong 100ml; BaCl2, metyl đỏ 10 Xác định hàm lượng mica trong cát TCVN 4376: 1986 Tủ sấy, bộ sàng cát tiêu chuẩn (5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14mm), giấy nhám, đũa thuỷ tinh Ghi chú: Cát – Yêu cầu kỹ thuật  - TCVN 1770:1986 B.II CỐT LIỆU ĐÁ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

56

Quyết định 1676/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 12 tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

cao su - Hướng dẫn lưu kho 5 TCVN 7647 : 2007 (ISO 5603 : 1986) Cao su, lưu hóa - Xác định độ kết dính với sợi kim loại 6 TCVN 5321 : 2007 (ISO 812 : 2002) Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ giòn ở nhiệt độ

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

57

Thông tư 66/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tính theo N) - TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) - Chất lượng nước - Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử; - SMEWW 4500- NO-2.B:2012. 10 Nitrat (NO-3 tính theo N) - TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-­1:1986) - Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phần 1. Phương pháp đo

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

58

Thông tư 67/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - SMEWW 3113.B: 2012. - SMEWW 3120.B: 2012. 12 Crom VI (Cr6+) - TCVN 6658:2000 (ISO 11083:1994) - Chất lượng nước - Xác định Crom VI - Phương

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

59

Quyết định 158-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 158-QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH SỐ 158-QĐ NGÀY 11-3-1986 CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Ban hành: 11/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

60

Quyết định 1673/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 20 tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 5: Ống thông ngoại biên bao kim. 18. TCVN 7610-3 : 2007 (ISO 1135-3 : 1986) Thiết bị truyền dùng trong y tế. Phần 3: Bộ dây lấy máu. 19. TCVN 7611 : 2007 (ISO 3826 : 1993) Túi nhựa mềm để

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.165.134