Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4376-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 260 văn bản

1

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2016 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hỗn hợp tại khu đất số 678 đường Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1986/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT ĐỒ ÁN

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

2

Quyết định 2921/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 6476 : 1999 Gạch bê tông tự chèn 27. TCVN 6477 : 1999 Gạch blốc bê tông 28. TCVN 1453 : 1986 Ngói xi măng - cát 29. TCVN 2118 : 1994 Gạch canxi silicat - Yêu cầu kỹ

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

3

Quyết định 2919/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1983 Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định oxy, nitơ và metan bằng sắc ký khí 24. TCVN 3755 : 1983 Khí thiên nhiên - Phương pháp lấy mẫu thử 25. TCVN 4250 : 1986 Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định hàm lượng sunfua

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

4

Quyết định 2844/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chốt côn có đầu ren - Kích thước 2. TCVN 2038 : 1977 Chốt trụ có lỗ hai đầu - Kích thước 3. TCVN 2184 : 1977 Vít định vị có lỗ sáu cạnh, đuôi bằng - Kết cấu và kích thước 4. TCVN 4224 : 1986

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

5

Quyết định 2920/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Lưu VT, TĐC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) (Được công bố kèm theo Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 1. TCVN 1858 : 1986

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

6

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các cấu kiện xây dựng - Ký hiệu quy ước chung 39. TCVN 5895 : 2012 ISO 8560 : 1986 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun 40. TCVN 5896 : 2012 ISO 9431

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

7

Quyết định 3993/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

5. TCVN 11056:2015 ISO 6844:1983 Chất hoạt động bề mặt - Xác định hàm lượng sulfat khoáng - Phương pháp chuẩn độ 6. TCVN 11057:2015 ISO 6889:1986 Chất hoạt động bề mặt - Xác định sức căng bề mặt phân cách - Phương pháp kéo màng chất lỏng

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

8

Quyết định 4200/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Huỷ bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 4330:1986 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua (muối ăn) 2. TCVN 4806:2007 ISO 6495:1999 Thức ăn chăn nuôi -

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

9

Quyết định 2669/QĐ-BKHCN năm 2008 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) HUỶ BỎ (ban hành kèm theo Quyết định số 2669/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ) TT

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

10

Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic 1.5.7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh TCVN 5436: 2006, Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử TCVN 6073: 2005, Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật 1.5.8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sunphat và sunphit TCVN

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

12

Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN năm 2018 về chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành

thô bằng Kjeldahl 0,1-70% TCVN 4328-1:2007 15 Xác định hàm lượng Protein thô bằng Dumas 0,1-70% TCVN 8133-1:2009 16 Xác định hàm lượng NaCl 0,01% TCVN 4330-1986

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

13

Quyết định 4182/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Động cơ đốt trong do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

đốt trong - Vòng găng - Phần 4: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng thép 8. TCVN 11638:2016 ISO 6625:1986 Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu 9. TCVN 11639-2:2016 ISO 6626-2:2013 Động cơ đốt trong - Vòng găng -

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

14

Quyết định 2918/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chủng Leuconostoc 27. TCVN 5138 : 1990 CAC/PR 4 : 1986 Nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phân loại để phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại 28. TCVN 4343 : 1994 Sen lắc 29. TCVN 4190 : 1986

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

15

Quyết định 2924/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

: 1990 ST SEV 1727 : 1986 Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn 12. TCVN 5209 : 1990 ST SEV 2689 : 1980 Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện 13. TCVN 5190 : 1990 ST SEV 3006 : 1981 Băng con

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

16

Quyết định 4039/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

8254-2:2003 Giấy và các tông - Xác định độ bóng phản chiếu - Phần 2: Độ bóng tại góc 75° với chùm tia song song, phương pháp DIN. 4. TCVN 10975-1:2015 ISO 8791-1:1986 Giấy và các tông - Xác định độ nhám/độ nhẵn (Phương pháp không khí thoát qua) - Phần 1: Phương pháp

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

17

Quyết định 1331/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2. TCVN 9688:2013 ISO 1212:1995 Táo - Bảo quản lạnh 3. TCVN 9689:2013 ISO 5525:1986 Khoai tây - Bảo quản thoáng (theo đống) 4. TCVN 9690:2013 ISO 6000:1981 Cải bắp - Bảo quản thoáng

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

18

Quyết định 2922/QĐ-BKHCN năm 2008 tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

của các kích thước lớn hơn 3150 mm đến 10000 mm 2. TCVN 212 : 1993 Cách đánh dấu chi tiết có ren trái 3. TCVN 5636 : 1991 Thiết bị đúc – Yêu cầu an toàn 4. TCVN 192 : 1986 ST SEV 514 : 1977

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

19

Quyết định 2923/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

: 1999 ISO 6606 : 1986 Quặng nhôm - Xác định lượng mất khi nung ở 10750C - Phương pháp khối lượng 12. TCVN 2825 : 1999 ISO 6607 : 1985 Quặng nhôm - Xác định tổng hàm lượng silic kết hợp phương pháp khối lượng và phương pháp quang phổ 13.

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0