Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 337-1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 417 văn bản

1

Quyết định 337/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 337/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2012

2

Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 337/QĐ-UBND Nam Định, ngày 02 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

3

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2016 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hỗn hợp tại khu đất số 678 đường Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1986/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT ĐỒ ÁN

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

4

Quyết định 337-KHKT/QĐ năm 1968 về việc ban hành 17 tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước về Đinh tán do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 337-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1968 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 17 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN

Ban hành: 15/11/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

5

Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Sơn La ban hành

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỪ TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018-2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

6

Quyết định 13/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 337: 2005 “Vữa và bêtông chịu axít” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2005/QĐ-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 337: 2005 “VỮA VÀ BÊTÔNG CHỊU AXÍT” Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày

Ban hành: 22/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

8

Quyết định 2921/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 6476 : 1999 Gạch bê tông tự chèn 27. TCVN 6477 : 1999 Gạch blốc bê tông 28. TCVN 1453 : 1986 Ngói xi măng - cát 29. TCVN 2118 : 1994 Gạch canxi silicat - Yêu cầu kỹ

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

9

Thông tư 193/2014/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 193/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TCVN/QS 1822:2014, TRANG PHỤC DÂN QUÂN TỰ

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

10

Quyết định 2919/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1983 Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định oxy, nitơ và metan bằng sắc ký khí 24. TCVN 3755 : 1983 Khí thiên nhiên - Phương pháp lấy mẫu thử 25. TCVN 4250 : 1986 Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định hàm lượng sunfua

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

11

Quyết định 2844/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chốt côn có đầu ren - Kích thước 2. TCVN 2038 : 1977 Chốt trụ có lỗ hai đầu - Kích thước 3. TCVN 2184 : 1977 Vít định vị có lỗ sáu cạnh, đuôi bằng - Kết cấu và kích thước 4. TCVN 4224 : 1986

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

12

Quyết định 2920/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Lưu VT, TĐC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) (Được công bố kèm theo Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 1. TCVN 1858 : 1986

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

13

Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các cấu kiện xây dựng - Ký hiệu quy ước chung 39. TCVN 5895 : 2012 ISO 8560 : 1986 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun 40. TCVN 5896 : 2012 ISO 9431

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

14

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tổng dầu mỡ TCVN 5070:1995 390.360 38 NM21 Chất hoạt động bề mặt TCVN 6336:1998 337.895 39 NM22 Thuốc BVTV Clo hữu cơ (α-BHC,β-BHC, γ-BHC, δ-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2016

15

Quyết định 3993/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

5. TCVN 11056:2015 ISO 6844:1983 Chất hoạt động bề mặt - Xác định hàm lượng sulfat khoáng - Phương pháp chuẩn độ 6. TCVN 11057:2015 ISO 6889:1986 Chất hoạt động bề mặt - Xác định sức căng bề mặt phân cách - Phương pháp kéo màng chất lỏng

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

16

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND Đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

40.125 40.125 3 Áp suất khí quyển QCVN 46:2012/BTNMT 40.712 40.712 4 TSP TCVN 5067 - 1995 và TCVN 6152 - 1996 91.988 54.288

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

17

Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN năm 2018 về chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành

thô bằng Kjeldahl 0,1-70% TCVN 4328-1:2007 15 Xác định hàm lượng Protein thô bằng Dumas 0,1-70% TCVN 8133-1:2009 16 Xác định hàm lượng NaCl 0,01% TCVN 4330-1986

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

18

Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic 1.5.7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh TCVN 5436: 2006, Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử TCVN 6073: 2005, Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật 1.5.8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sunphat và sunphit TCVN

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

19

Quyết định 4182/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Động cơ đốt trong do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

đốt trong - Vòng găng - Phần 4: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng thép 8. TCVN 11638:2016 ISO 6625:1986 Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu 9. TCVN 11639-2:2016 ISO 6626-2:2013 Động cơ đốt trong - Vòng găng -

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

20

Quyết định 2918/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chủng Leuconostoc 27. TCVN 5138 : 1990 CAC/PR 4 : 1986 Nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phân loại để phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại 28. TCVN 4343 : 1994 Sen lắc 29. TCVN 4190 : 1986

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.35