Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCNngày29 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 95113 văn bản

1

Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở,Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở Bạc Liêu,Đề án Nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

2

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2021 về Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên Hòa Bình,Chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh niên Hòa Bình,Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục Hòa Bình 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

3

Kế hoạch 29/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Ngãi,Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

4

Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

29/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm,Công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm Đà Nẵng,Triển khai hậu kiểm về an toàn thực phẩm Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

5

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2021 triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, tỉnh Hậu Giang

29/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện Hậu Giang,Thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công,Mô hình Trung tâm hành chính tại Bộ phận Một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

6

Kế hoạch 29/KH-UBND về duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021

29/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan,Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Lào Cai,Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

7

Quyết định 29/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông

29/QD-BTTTT,Quyết định 29 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công tác kiểm tra của Bộ Thông tin,Công tác kiểm tra của Bộ Thông tin năm 2021,Quy định công tác kiểm tra của Bộ Thông tin,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

8

Kế hoạch 29/KH-BGDĐT năm 2021 về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

29/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Nuồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn,Xây dựng trường học an toàn thân thiện cho trẻ em,Xây dựng trường học an toàn thân thiện cho sinh viên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

9

Quyết định 29/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

29/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Chế độ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Kạn,Chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

10

Quyết định 29/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành

29/QD-TCHQ,Quyết định 29 2021,Tổng cục Hải quan,Phát triển quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp,Quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp 2021,Kế hoạch phát triển quan hệ Hải quan Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

11

Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/QD-TTg,Quyết định 29 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp Nam Sơn,Điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp Hạp Lĩnh,Chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bắc Ninh,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

12

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

29/CT-UBND,Chỉ thị 29 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Phòng chống bệnh viêm da nổi cục tỉnh Thanh Hóa,Phòng chống các loại dịch bệnh gia súc Thanh Hóa,Phòng dịch bệnh gia cầm vụ Đông Xuân Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

13

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Tiền Giang,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Tiền Giang,Thu chi ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang,Dự toán ngân sách và thu chi ngân sách Tiền Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

14

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Thành phố Hà Nội,Tổng biên chế hành chính sự nghiệp Hà Nội,Tổng biên chế hành chính sự nghiệp Hà Nội 2021,Tổng biên chế hành chính thành phố Hà Nội 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

15

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủ đô do Văn phòng Quốc hội ban hành

29/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 29 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Thủ đô 2012,Hợp nhất Luật Thủ đô,Hợp nhất Luật Thủ đô 2012,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

16

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

17

Nghị định 29/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Bạc Liêu,Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Bạc Liêu,Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Bạc Liêu 2021 2025,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

18

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hậu Giang ban hành

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Hậu Giang,Quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Hậu Giang,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

19

Thông báo 29/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 70)

29/TB-BCD,Thông báo 29 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống COVID-19 Hà Nội,Kết luận Phó Chủ tịch phòng chống COVID-19,Công tác phòng chống COVID-19 Phiên họp 70,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

20

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

29/HD-VKSTC,Hướng dẫn 29 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh,Nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án thương mại,Kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại,Thương mại,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13