Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCN 529:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 655 văn bản

1

Quyết định 57/2002/QĐ-BNN/TCCB về tiêu chuẩn ngành 10TCN 529-2002: Chè đen - Xác định chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm từ 2,25 đến 3,75 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nước về chất lượng hàng hoá; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn ngành sau: 10TCN 529-2002: Chè đen - Xác định các chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm từ 2,25 đến 3,75 Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Ban hành: 24/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

2

Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4331/2002/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGÀNH 22

Ban hành: 24/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

3

Quyết định 72/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành: 14TCN 130-2002: Hướng dẫn thiết kế đê biển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ban hành Tiêu chuẩn ngành ban hành kèm theo Quyết định số 135/1999-QĐ-BNN-KHCN ngày 1/10/1999; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản l‎ đê điều QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn ngành: 14TCN 130-2002: Hướng dẫn thiết kế đê

Ban hành: 13/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 1921/2002/QĐ-BGTVT công bố Danh mục TCVN, TCN bắt buộc áp dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1921/2002/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TCVN, TCN BẮT BUỘC

Ban hành: 20/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

5

Quyết định 26/2002/QÐ-BCN về tiêu chuẩn ngành: 24TCN85 : 2002 Sợi bông đơn chải thô do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Kỹ thuật Dệt May tại Công văn số 03 VD/CL ngày 2/5/2002 về việc ban hành tiêu chuẩn ngành; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn ngành: 24TCN85 :

Ban hành: 12/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 24/2006/QĐ-BCN ban hành Tiêu chuẩn ngành từ 16 TCN 986: 2006 đến 16 TCN 991: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 06 Tiêu chuẩn ngành có số hiệu như sau: 16 TCN 986: 2006 đến 16 TCN 991: 2006 Các Tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng đối với các cơ sở nghiên cứu, đào

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2007

7

Quyết định 63/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 59-2002: Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCN 59-2002: CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ vào

Ban hành: 12/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

8

Quyết định 47/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành 10 TCN 530-2002 Cây giống chuối tiêu nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chất lượng hàng hoá”; - Căn cứ vào Quy chế lập, xét duyệt và ban hành kèm theo quyết định số 135/1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 1999; - Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành các tiêu chuẩn ngành sau: 1. 10 TCN 530-2002 Cây giống chuối tiêu nhân

Ban hành: 10/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

9

Quyết định 44/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành : 14 TCN 12- 2002: Công trình thuỷ lợi – Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14 TCN 12-2002: CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – XÂY VÀ LÁT ĐÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Căn cứ vào Pháp

Ban hành: 04/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

10

Quyết định 46/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 120-2002: Công trình thuỷ lợi – Xây và lát gạch - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCN 120-2002: CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – XÂY VÀ LÁT GẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Căn cứ vào Pháp lệnh

Ban hành: 04/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

11

Quyết định 04/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành: 14TCN 22- 2002- Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH: 14TCN

Ban hành: 07/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Quyết định 03/2002/QĐ-BNN về Tiêu chuẩn ngành: 14TCN 102-2002 quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 03/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH: 14TCN 102-2002

Ban hành: 07/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2009

13

Thông tư 35/2011/TT-BTTTT hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

kỹ thuật TCN 68-200:2001 37 Thiết bị đầu cuối số băng thoại (300 - 3400 Hz) sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng số liên kết đa dịch vụ (ISDN) - Yêu cầu điện thanh TCN 68-212:2002 38 Thiết bị đầu cuối số băng rộng (150 - 7000 Hz)

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2011

14

Quyết định 541/QĐ-BTTTT năm 2010 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Danh mục Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật I Sản phẩm viễn thông và CNTT 1 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây TCN 68-188 : 2000 TCN 68-211 : 2002 TCN

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

15

Quyết định 824/QĐ-BTTTT năm 2010 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

TCN 68-211 : 2002 TCN 68-190 : 2003 TCVN 8240 : 2009 2 Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) TCN 68-188 : 2000 TCN 68-211 : 2002 TCN 68-143 : 2003 TCN 68-190 : 2003 TCVN 8240 : 2009 3 Thiết bị

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

16

Quyết định 143/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

chất lượng hàng hóa; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn sau: 10 TCN 551-2002: Quy trình tạm thời về giống lúa hai dòng, yêu cầu kỹ thuật. 10 TCN 552-2002: Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống khoai tây.

Ban hành: 06/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

17

Quyết định 48/2002/QĐ-BCN về tiêu chuẩn ngành: máy tính cá nhân để bàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ MÁY TÍNH CÁ NHÂN ĐỂ BÀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74CP ngày 01

Ban hành: 12/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 1897/QĐ-BTTTT năm 2009 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

TCN 68-201:2001 TCN 68-202:2001 TCN 68-204:2001 TCN 68-205:2001 TCN 68-206:2001 TCN 68-214:2002 TCN 68-215:2002 TCN 68-219:2004 TCN 68-220:2004 TCN 68-229:2005 TCN 68-230:2005 TCN 68-231:2005 TCN 68-232:2005 TCN 68-233:2005 TCN 68-235:2006 TCN 68-236:2006 TCN 68-237:2006

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

19

Quyết định 281/QĐ-BTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng Đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

TCN 68-136:1995 TCN 68-188:2000 16. Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng TCN 68 - 216 : 2002 TCN 68 - 217 : 2002 17. Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng TCN 68 - 138 : 1995

Ban hành: 18/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2007

20

Quyết định 43/2006/QĐ-BGTVT Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 355-06 "Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày  19  tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 355-06 "QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CẮT

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35