Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TAI NGUYEN - MOI TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 127791 văn bản

1

Quyết định 1541/QĐ-TTg năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1541/QD-TTg,Quyết định 1541 2016,Thủ tướng Chính phủ,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường ,Chương trình công tác,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

2

Quyết định 2923/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định

2923/QD-UBND,Quyết định 2923 2017,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2923/QĐ-UBND Nam Định, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

3

Quyết định 147/QĐ-BCĐNN năm 2011 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển ban hành

147/QD-BCDNN,Quyết định 147 2011,Ban chỉ đạo nhà nước,Điều tra cơ bản,Tài nguyên môi trường biển,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

4

Thông báo 308/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

308/TB-VPCP,Thông báo 308,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên môi trường biển,thăm dò tài nguyên, tai biến thiên nhiên vùng biển ,Tiềm năng tài nguyên ,trạng môi trường biển ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

5

Quyết định 201/QĐ-ĐTTNMTB năm 2011 Quy định tạm thời về thẩm định, nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện dự án thuộc "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020" do Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển ban hành

201/QD-DTTNMTB,Quyết định 201 2011,Điều tra cơ bản,Quản lý tài nguyên môi trường biển,Quy định tạm thời,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2011

6

Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

15/2010/TT-BGDDT,Thông tư 15 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Khối ngành Tài nguyên Môi trường,Trung cấp chuyên nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc --------- Số: 15/2010/TT-BGDĐT

Ban hành: 01/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

7

Thông báo 343/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

343/TB-VPCP,Thông báo 343,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên môi trường biển,Quản lý tài nguyên môi trường biển,điều tra tài nguyên môi trường biển,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

8

Quyết định 1724/QĐ-BTNMT năm 2013 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyênMôi trường

1724/QD-BTNMT,Quyết định 1724 2013,Bộ Tài nguyênMôi trường,Doanh nghiệp BỘ TÀI NGUYÊNMÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1724/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

9

Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện dự án thuộc "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Tài nguyênMôi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 30 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyênMôi trường,Quản lý tài nguyên môi trường biển,Tài nguyên môi trường biển,Kinh phí quản lý tài nguyên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊNMÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

10

Thông báo 423/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

423/TB-VPCP,Thông báo 423,Văn phòng Chính phủ,điều tra tài nguyên môi trường biển,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 423/TB-VPCP Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

11

Quyết định 1876/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1876/QD-TTg,Quyết định 1876 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1876/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

12

Quyết định 13/2004/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên - Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

13/2004/QD-UB,Quyết định 13 2004,Thành phố Cần Thơ,Sở Tài nguyên Môi trường Cần Thơ,Thành lập Sở Tài nguyên Môi trường ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UBND LÂM THỜI THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

13

Thông báo 295/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 2006 - 2011 và triển khai giai đoạn 2012 - 2020 của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

295/TB-VPCP,Thông báo 295,Văn phòng Chính phủ,Kết luận phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Hội nghị tổng kết giai đoạn 2006 - 2011 ,Triển khai giai đoạn 2012 - 2020,Quản lý tài nguyên môi trường biển,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

14

Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1699/QD-TTg,Quyết định 1699 2007,Thủ tướng Chính phủ,Ban chỉ đạo nhà nước,Bổ sung thành viên,Tài nguyên môi trường biển,Hoạt động điều tra cơ bản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ******

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

15

Thông báo 49/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

49/TB-VPCP,Thông báo 49,Văn phòng Chính phủ,Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

16

Quyết định 122/QĐ-TTg -2007 bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

122/QD-TTg,Quyết định 122 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung thành viên,Ban chỉ đạo nhà nước,Tài nguyên môi trường biển,Điều tra cơ bản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2007

17

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Thủ tướng chính phủ ban hành

889/QD-TTg,Quyết định 889 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập ban chỉ đạo,Tài nguyên môi trường biển,Ban chỉ đạo nhà nước,Ban Chỉ đạo điều tra cơ bản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

18

Quyết định 11/2006/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường do Tỉnh Hậu Giang ban hành

11/2006/QD-UBND,Quyết định 11 2006,Tỉnh Hậu Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 26 tháng 4 năm 2006

Ban hành: 26/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

19

Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên - Môi trường Quảng Ninh

876/QD-UBND,Quyết định 876,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 876 /QĐ-UBND Hạ Long, ngày 23 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

20

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2007/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính đang áp dụng tại Phòng Tài nguyên - Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2010/QD-UBND,Quyết định 04 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính,Tài nguyên nước,Lĩnh vực tài nguyên nước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49