Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 136937 văn bản

61

Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá

12/2021/ND-CP,Nghị định 12 2021,Chính phủ,Nghị định 12/2021/NĐ-CP về thẩm định giá,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn về thẩm định giá,Sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP thẩm định giá,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

62

Lệnh công bố Luật điện lực sửa đổi 2012

26/2012/L-CTN,Lệnh 26 2012,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật điện lực sửa đổi 2012,Lệnh công bố Luật điện lực,Công bố Luật điện lực,Luật điện lực mới ,Luật điện lực mới nhất,Thương mại,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

63

Lệnh công bố Luật luật sư sửa đổi 2012

22/2012/L-CTN,Lệnh 22 2012,Chủ tịch nước,Luật Luật sư sửa đổi 2012,Lệnh công bố Luật luật sư sửa đổi 2012,Lệnh công bố Luật luật sư sửa đổi ,Lệnh công bố Luật luật sư,Lệnh công bố Luật luật sư 2012,Lệnh công bố Luật,Công bố Luật ,Công bố Luật luật sư mới,Dịch vụ pháp lý CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

64

Lệnh công bố Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

23/2012/L-CTN,Lệnh 23 2012,Chủ tịch nước,Luật quản lý thuế sửa đổi 2012,Lệnh công bố Luật quản lý thuế 2012,Lệnh công bố Luật quản lý thuế,Công bố Luật quản lý thuế sửa đổi ,Công bố Luật ,Lệnh công bố Luật,Thuế - Phí - Lệ Phí CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

65

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

Luật 27 2012,Quốc hội,Luật phòng chống tham nhũng,Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi,Chống tham nhũng,Luật phòng chống tham nhũng mới,Luật phòng chống tham nhũng mới nhất,Luật phòng chống tham nhũng vừa thông qua,27/2012/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

66

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Luật 26 2012,Quốc hội,Sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân,Luật thuế thu nhập cá nhân,Giảm trừ gia cảnh,Chính sách thuế mới,Luật thuế thu nhập cá nhân mới,Mức thu nhập đóng thuế,26/2012/QH13,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

67

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Kon Tum,Công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Sửa đổi Quy định công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Quy định công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

68

Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018

2018 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

69

Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp

157/2020/ND-CP,Nghị định 157 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Giám định tư pháp,Hướng dẫn Luật Giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

70

Quyết định 2472/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn

2472/QD-UBND,Quyết định 2472 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học nghệ thuật,Điều lệ sửa đổi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Văn học Nghệ thuật,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

71

Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn

2409/QD-UBND,Quyết định 2409 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Doanh nhân trẻ,Điều lệ sửa đổi Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Doanh nhân trẻ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

72

Quyết định 5036/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nẵng

5036/QD-UBND,Quyết định 5036 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật,Sửa đổi Điều lệ Hội Người Khuyết tật Đà Nẵng,Phê duyệt Điều lệ Hội Người Khuyết tật Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

73

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ luật Hàng hải

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

74

Quyết định 82/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

82/2020/QD-UBND,Quyết định 82 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi một số loại phí tỉnh Bình Định,Sửa đổi một số loại lệ phí tỉnh Bình Định,Các loại phí và lệ phí tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

75

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Luật 12 2008,Quốc hội,Luật xuất bản sửa đổi,Luật Xuất bản,In xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm,Nhập khẩu xuất bản phẩm,Kế hoạch xuất bản,Sửa đổi,Bổ sung,12/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Luật số:

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

76

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật 10 2008,Quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Hoạt động dầu khí,Hợp đồng dầu khí,Bổ sung,Sửa đổi,10/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008/QH12

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

77

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp Hậu Giang,Sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở địa phương Hậu Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

78

Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP

121/2020/ND-CP,Nghị định 121 2020,Chính phủ,Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

79

Kế hoạch 1823/KH-BYT năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do Bộ Y tế ban hành

1823/KH-BYT,Bộ Y tế,Thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020,Triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Bộ Y tế triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Dịch vụ pháp lý BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

80

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

136/2020/ND-CP,Nghị định 136 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy,Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi,Hoạt động phòng cháy và chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14