Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 136937 văn bản

41

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

ngày 25 tháng 11 năm 2019 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

42

Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; NAY CÔNG BỐ Luật sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

43

Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 68 NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 169/2018/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

44

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Luật 40 2013,Quốc hội,Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi ,40/2013/QH13,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 40/2013/QH13 Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

45

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

Luật 39 2013,Quốc hội,Luật thi đua khen thưởng,Luật thi đua khen thưởng sửa đổi,Luật thi đua khen thưởng 2013,39/2013/QH13,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số:

Ban hành: 16/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

46

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Luật 44 2009,Quốc hội,Luật giáo dục sửa đổi,Năm 2009,44/2009/QH12,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

47

Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

08/2017/L-CTN,Lệnh 08,Chủ tịch nước,Bộ luật Hình sự,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Lệnh công bố luật hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/L-CTN

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

48

Lệnh công bố Luật sửa đổi Luật cư trú 2013

09/2013/L-CTN,Lệnh 09 2013,Chủ tịch nước,Sửa đổi,Lệnh công bố Luật,Năm 2013 ,Luật cư trú,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/L-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng 06

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

49

Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

Luật 37 2009,Quốc hội,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Bộ luật Hình sự,Luật Hình sự,Tội mua bán người,Tội tài trợ khủng bố,Tội thao túng giá chứng khoán,Tội rửa tiền,Bổ sung,Sửa đổi,37/2009/QH12,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

50

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật 31 2013,Quốc hội,Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Luật thuế giá trị gia tăng mới,Luật thuế giá trị gia tăng 2013,31/2013/QH13,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

51

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Luật 32 2013,Quốc hội,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất ,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới ,32/2013/QH13,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

52

Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Luật 31 2009,Quốc hội,Luật điện ảnh sửa đổi,Luật điện ảnh,Sản xuất phim,Cơ sở sản xuất phim,Kịch bản phân cảnh,Sửa đổi,Bổ sung,31/2009/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 31/2009/QH12

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

53

Lệnh công bố Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; NAY CÔNG BỐ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

54

Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi

29 tháng 04 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26

Ban hành: 29/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

55

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013

Pháp lệnh 06 2013,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ngoại hối,Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi 2013,Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi ,06/2013/UBTVQH13,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

56

Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân

37/2021/ND-CP,Nghị định 37 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân,Sửa đổi 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

57

Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

30/2021/ND-CP,Nghị định 30 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở,Điều chỉnh chương trình kế hoạch phát triển nhà ở,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

58

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định quản lý năm 2021

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách năm 2021,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

59

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Quảng Trị,Sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND Quảng Trị,Hệ thống cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy,Cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

60

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội

1083/QD-UBND,Quyết định 1083 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội Công Thương,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội Công Thương Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ bổ sung Hiệp hội Công Thương Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14