Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 132411 văn bản

61

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ luật Hàng hải

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

62

Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP

121/2020/ND-CP,Nghị định 121 2020,Chính phủ,Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

63

Kế hoạch 1823/KH-BYT năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do Bộ Y tế ban hành

1823/KH-BYT,Bộ Y tế,Thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020,Triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Bộ Y tế triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Dịch vụ pháp lý BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

64

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

136/2020/ND-CP,Nghị định 136 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy,Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi,Hoạt động phòng cháy và chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

65

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật 10 2008,Quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Hoạt động dầu khí,Hợp đồng dầu khí,Bổ sung,Sửa đổi,10/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008/QH12

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

66

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Luật 12 2008,Quốc hội,Luật xuất bản sửa đổi,Luật Xuất bản,In xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm,Nhập khẩu xuất bản phẩm,Kế hoạch xuất bản,Sửa đổi,Bổ sung,12/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Luật số:

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

67

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

116/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Ninh Bình thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Ninh Bình triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

68

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020

Luật 71 2020,Quốc hội,Phòng chống nhiễm vi rút HIV/AIDS,Sửa đổi Luật phòng chống HIV/AIDS,Luật Phòng chống HIV/AIDS sửa đổi 2020,71/2020/QH14,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

69

Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức

Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật hàng không

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

70

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Quyết định Ủy ban tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Quyết định Ủy ban nhân dân Kon Tum,Bãi bỏ Quyết định Ủy ban tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

71

Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Hà Giang ban hành

239/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi Hà Giang,Thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi Hà Giang,Phổ biến Luật Giám định tư pháp sửa đổi Hà Giang,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

72

Kế hoạch 4013/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Kon Tum ban hành

4013/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi Kon Tum,Luật Giám định tư pháp sửa đổi Kon Tum,Triển khai Luật Giám định tư pháp Kon Tum,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

73

Kế hoạch 2141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2141/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi Gia Lai,Thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

74

Nghị quyết 357/2020/NQ-HĐND về sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

357/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 357 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất Đồng Tháp,Danh mục dự án thu hồi đất tỉnh Đồng Tháp,Danh mục dự án thu hồi đất Đồng Tháp 2020,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

75

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Đề án và các Quyết định sửa đổi Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính quy

Ban hành: 01/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

76

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi quản lý nhà nước về đất đai Đà Nẵng,Quy định quản lý nhà nước về đất đai Đà Nẵng,Quản lý nhà nước về đất đai Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

77

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

năm 2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Công chứng số 53/2014/QH13, Luật Dược số

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

78

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định loại phí tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định loại lệ phí tỉnh Bình Định,Loại phí và lệ phí tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

79

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND Trà Vinh,Sửa đổi Bảng giá đất 05 năm 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất Trà Vinh 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

80

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định một số loại phí Bình Định,Sửa đổi quy định một số loại lệ phí Bình Định,Bình Định quy định một số loại phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227