Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 137238 văn bản

1

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Luật 62 2020,Quốc hội,Công nghiệp vật liệu xây dựng ,Đầu tư xây dựng,Luật Xây dựng sửa đổi 2020,62/2020/QH14,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 62/2020/QH14 Hà Nội,

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

2

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

Luật 67 2020,Quốc hội,Xử phạt vi phạm hành chính,Cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính,Luật 67/2020/QH14 xử lý vi phạm hành chính,Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020,67/2020/QH14,Vi phạm hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

3

Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020

04/2020/L-CTN,Lệnh 04 2020,Chủ tịch nước,Lệnh 04/2020/L-CTN công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020,Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020,Xây dựng - Đô thị CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

4

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Luật 65 2020,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020,Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội 2014,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 65/2020/QH14,65/2020/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

5

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Luật 56 2020,Quốc hội,Giám định tư pháp,Luật giám định tư pháp sửa đổi,Sửa đổi Luật Giám định tư pháp 2012,Luật giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14,56/2020/QH14,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

6

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

năm 2019 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

7

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

11 năm 2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

8

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

14 tháng 6 năm 2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

9

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Luật 17 2017,Quốc hội,Luật các tổ chức tín dụng,Tổ chức tín dụng,Luật tổ chức tín dụng sửa đổi,17/2017/QH14,Tiền tệ - Ngân hàng  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 17/2017/QH14 Hà Nội,

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

10

Lệnh công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020

15/2020/L-CTN,Lệnh 15 2020,Chủ tịch nước,Lệnh 15/2020/L-CTN công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính,Công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020,Lệnh công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi,Vi phạm hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

11

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Luật 12 2017,Quốc hội,Bộ luật Hình sự,Bộ luật hình sự 2015,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Sửa đổi Bộ Luật Hình sự,12/2017/QH14,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

12

Lệnh công bố Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

05/2020/L-CTN,Lệnh 05 2020,Chủ tịch nước,Công bố Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020,Lệnh 05/2020/L-CTN công bố Luật Phòng chống thiên tai sửa đổi 2020,Lệnh 05/2020/L-CTN công bố Luật Đê điều sửa đổi 2020,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

13

Lệnh công bố Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

09/2020/L-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; NAY CÔNG BỐ Luật sửa

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

14

Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

01/2020/L-CTN,Lệnh 01 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020,Lệnh 01/2020/L-CTN công bố Luật Giám định sửa đổi 2020,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

15

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Luật 63 2020,Quốc hội,Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020,Luật Ban hành văn bản quy phạm sửa đổi 63/2020/QH14,63/2020/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số:

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

16

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

Luật 60 2020,Quốc hội,Sửa đổi Luật Phòng chống thiên tai 2013,Sửa đổi Luật Đê điều 2006,Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi Luật Đê điều,60/2020/QH14,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

17

Luật cư trú sửa đổi năm 2013

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú số 81/2006/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú:

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

18

Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

03 tháng 12 năm 2019 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; NAY CÔNG BỐ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

19

Lệnh công bố Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

tháng 12 năm 2019 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; NAY CÔNG BỐ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

20

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

ngày 25 tháng 11 năm 2019 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12. Điều 1.

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250