Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SAP NHAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2356 công văn

1

Công văn 1454/CTHN-TTHT năm 2021 thủ tục về thuế khi bị sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1454/CTHN-TTHT,Công văn 1454 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thủ tục về thuế khi bị sáp nhập Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn thủ tục về thuế khi bị sáp nhập Cục Thuế,Chính sách thuế khi bị sáp nhập Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

2

Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

2466/BHXH-CSXH,Công văn 2466 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập,Hướng dẫn phụ cấp khu vực tại địa bàn mới sáp nhập,Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực mới sáp nhập,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

3

Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

2701/TCT-KK,Công văn 2701 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp,Vướng mắc hoàn thuế khi sáp nhập doanh nghiệp,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

4

Công văn 5559/TCT-KK năm 2019 về thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn chính do Tổng cục Thuế ban hành

5559/TCT-KK,Công văn 5559 2019,Tổng cục Thuế,Thủ tục đăng ký thuế,Sáp nhập,Địa bàn hoạt động ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5559/TCT-KK V/v Thủ tục đăng

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

5

Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN năm 2019 về sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

4731/LDTBXH-TCGDNN,Công văn 4731 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sáp nhập trường,Trung tâm giáo dục nghề nghiệp,Trường trung cấp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

6

Công văn 74982/CT-TTHT năm 2018 thủ tục về thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

74982/CT-TTHT,Công văn 74982 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Làm thủ tục về thuế ,Sáp nhập doanh nghiệp,Chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

7

Công văn 68720/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

68720/CT-TTHT,Công văn 68720 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Sáp nhập doanh nghiệp,Xử lý vướng mắc thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

8

Công văn 3372/BNN-VPĐP năm 2020 hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với , huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số , huyện do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3372/BNN-VPĐP V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với , huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số , huyện Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

9

Công văn 81913/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

81913/CT-TTHT,Công văn 81913 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập,Kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập,Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

10

Công văn 151/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập do Tổng cục Thuế ban hành

15290/CT-KT3 ngày 30/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 1807/EFV ngày 18/7/2017 của Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam về chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau: “1. Một hoặc một số công ty

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

11

Công văn 26998/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 26998/CT-TTHT V/v ưu đãi thuế TNDN, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Fujikin Việt Nam (Đ/c: Lô H-2B, Khu Công nghiệp Thăng Long, Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) MST: 0101264760

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

12

Công văn 2762/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thống hồ sơ địa chính phù hợp với đường địa giới mới của đơn vị hành chính cấp sau sắp xếp, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các sau khi thực hiện sắp xếp lại để thành lập đơn vị hành chính cấp mới, cụ thể như sau: 1. Trường hợp nhập

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

13

Công văn 14881/BTC-CST năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

14881/BTC-CST,Công văn 14881 2017,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Sáp nhập doanh nghiệp,Chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

14

Công văn 1313/UBDT-CSDT năm 2020 về tổng hợp và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp sau sáp nhập do Ủy ban Dân tộc ban hành

1313/UBDT-CSDT,Công văn 1313 2020,Uỷ ban Dân tộc,Chính sách đặc thù đơn vị hành chính sau sáp nhập,Chính sách đơn vị hành chính cấp huyện sau sáp nhập,Chính sách đơn vị hành chính cấp sau sáp nhập,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

15

Công văn 66397/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

66397/CT-TTHT,Công văn 66397 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp ,Sáp nhập doanh nghiệp,Phí trước bạ sáp nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

16

Công văn 8999/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8999/CT-TTHT,Công văn 8999 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp ,Sáp nhập doanh nghiệp,Chính sách thuế doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

17

Công văn 335/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành

335/UBDT-CSDT,Công văn 335 2019,Uỷ ban Dân tộc,Chính sách,Chính sách hội ,Sáp nhập,Văn hóa - hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 335/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn thực hiện chế độ, chính

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

18

Công văn 61338/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

61338/CT-TTHT,Công văn 61338 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách ưu đãi thuế ,Chuyển lỗ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

19

Công văn 4742/BTC-TCHQ năm 2017 về thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

4742/BTC-TCHQ,Công văn 4742 2017,Bộ Tài chính,Sáp nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn thủ tục hải quan ,Cơ quan hải quan,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4742/BTC-TCHQ V/v thủ tục khi sáp

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

20

Công văn 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

240/UBND-NC,Công văn 240 2019,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 240/UBND-NC V/v đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223