Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SAC LENH 81 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-16 trong 16 văn bản

1

Sắc lệnh số 81 về việc cử những nhân viên sung vào Phái đoàn Việt Nam sang Ba Lê do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 81 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao, Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều thứ nhất Nay cử những vị sau này vào phái đoàn Việt Nam sang Ba Lê:

Ban hành: 29/05/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

2

Sắc lệnh số 81 về việc chi thu của các ngân sách trong năm 1946 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 81 NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1945 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Xét rằng vì lẽ ngày triệu tập Quốc hội hoãn lại, dự án các ngân sách trong toàn nước Việt Nam không thể đệ trình duyệt y trước ngày 31 tháng 12 năm 1945 và chế độ thuế khoá mới cũng chưa ấn định được; Chiểu

Ban hành: 31/12/1945

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

3

Sắc lệnh số 81/SL về việc cử ông Khuất Duy Tiến làm trưởng phòng quân dân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 81 NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 1947 Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam; Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam; Sau khi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp, RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1 Nay cử ông

Ban hành: 07/09/1947

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

4

Sắc lệnh số 81/SL về việc ấn định thang lương chung cho công chức làm việc trong các cơ quan Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 81-SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 188-SL ngày 29 tháng 5 năm 1948, sửa đổi bởi sắc lệnh số 30-Sl ngày 19 tháng 2 năm 1950 và sắc lệnh số 47-SL ngày 25 tháng 3 năm 1950 quy định chế độ lương công chức; Chiểu đề nghị của

Ban hành: 22/05/1950

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

5

Sắc lệnh số 081/SL về việc bổ nhiệm thiếu tướng Lê Hiến Mai giữ chức Chính uỷ Bộ tư lệnh pháo binh do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH SỐ 81-SL NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1958CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ sắc lệnh số 34-SL ngày 25 tháng 3 năm 1946, sắc lệnh số 35-SL ngày 19 tháng 3 năm 1947 và sắc lệnh số 21-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh; Theo đề nghị của ông Bộ

Ban hành: 15/08/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

6

Sắc lệnh số 49/SL của Chủ tịch nước về việc quy định Luật Thuế trực thu

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 49/SL NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 QUY ĐỊNH LUẬT THUẾ TRỰC THU CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Xét các luật lệ hiện hành về thuế trực thu; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực

Ban hành: 18/06/1949

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

7

Sắc lệnh số 71 về việc trích lục Sắc lệnh số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc quân đội quốc gia do Chủ tịch Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ --------- VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 71 Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 1945 SẮC LỆNH VỀ TRÍCH LỤC SẮC LỆNH SỐ 71 NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 1946 ẤN ĐỊNH QUY TẮC

Ban hành: 22/05/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

8

Sắc lệnh số 176/SL về việc sửa đổi điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp do Chủ tịch nước ban hành

nông nghiệp như sau: "Điều 12 mới: Nếu số thu hoạch thường năm bình quân mỗi nhân khẩu chưa được 81 kilô thì nông hộ được miễn thuế." "Điều 26 mới: Khoản phụ thu cho quỹ xã ấn định là 15% số thuế chính và thu cùng một lần với thuế chính." Điều 2 Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)

Ban hành: 18/08/1953

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

9

Sắc lệnh số 76/SL về việc ban hành Quy chế Công chức do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 76/SL NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1950 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu tình thế hiện thời; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều 1: Nay ban hành, kể

Ban hành: 20/05/1950

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

10

Sắc lệnh số 13 về việc tổ chức các toà án và các ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 13 NGÀY 24 THÁNG GIÊNG NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1: Cách tổ chức các toà án và các ngạch thẩm

Ban hành: 24/01/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

11

Sắc lệnh số 98/SL về việc ấn định lương và phụ cấp cho các công nhân làm việc trong các cơ quan Chính phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 98/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 81-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 quy định chế độ lương cho công chức; Chiểu nhu cầu hiện tại; Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Lao động; Theo quyết nghị của Hội đồng

Ban hành: 22/05/1950

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

12

Sắc lệnh số 86 về việc cử ông Phạm Văn Đồng làm Đoàn trưởng Phái đoàn Việt Nam sang Ba Lê do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 86 NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 81 ngày 29-5-1946, Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều thứ nhất Nay cử ông Phạm Văn Đồng làm Đoàn trưởng phái đoàn Việt Nam sang Ba

Ban hành: 30/05/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

13

Sắc lệnh số 93 về việc cử ông Chu Bá Phượng làm phái viên và ông Vũ Trọng Khánh làm cố vấn trong phái đoàn Việt nam sang paris do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 93 NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu chi Sắc lệnh số 81 ngày 29 tháng 5 năm 1946 cử những nhân viên phái đoàn sang PARIS, Chiểu chi Sắc lệnh số 82 ngày 29 tháng 5 năm 1946 cử ông Huỳnh Thúc Kháng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để xử

Ban hành: 04/06/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

14

Sắc lệnh số 254/SL về việc tổ chức lại chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH SỐ 254/SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948 TỔ CHỨC LẠI CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và các Sắc lệnh quy lệ, tiếp sau tổ chức và thành lập chính quyền nhân dân địa phương, Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày

Ban hành: 19/11/1948

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

15

Sắc lệnh số 63/SL về việc tổ chức các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 63/SL NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1945 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1: Để thực hiện chính quyền nhân dân địa phương trong nước Việt Nam, sẽ đặt hai thứ cơ quan: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính. Hội đồng nhân dân

Ban hành: 22/11/1945

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

16

Sắc lệnh số 29/SL về việc quy định những sự giao dịch về việc làm công, giữa các chủ nhân người Việt nam hay người ngoại quốc và các công nhân Việt nam làm tại các xưởng kỹ nghệ, hầm mỏ, thương điếm và các nhà làm nghề tự do do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

này sẽ do Sắc lệnh định sau. TIẾT THỨ BẢY PHỤ CẤP THÂM NIÊN Điều thứ 80 Công nhân Việt Nam, phải được chủ trả phụ cấp thâm niên khi bị thải hồi, trừ những trường hợp sau đây: 1- Tự ý xin thôi ra làm một sở khác hay ra kinh doanh để lợi riêng cho mình. 2- Bị thải vì đã phạm một trọng tội về hình luật. Điều thứ 81

Ban hành: 12/03/1947

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.237