Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyet dinh 23/2005/BYT-QĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 115945 văn bản

1

Quyết định 23/2005/QĐ-BYT về Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc --------- Số: 23/2005/QĐ-BYT Hà Nội; ngày 30 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM

Ban hành: 30/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 23/2008/QĐ-BYT về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 23/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ TRONG DỰ

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

3

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 23/2007/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 29/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

4

Quyết định 23/2006/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 23/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

5

Quyết định 23/2005/QĐ-BBCVT về Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ban hành: 29/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 23/2005/QD-BXD về TCXDVN 314: 2005 "hàn kim loại - thuật ngữ và định nghĩa " do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 23/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 23/2005/QĐ-BXD NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ

Ban hành: 28/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 23/2005/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quyết định 83/2003/-UB về phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2005/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 31 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 31/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

8

Quyết định 23/2005/QĐ-BKHCN về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đo lường trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 28/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 23/2005/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004, tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2005/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 22 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

10

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

11

Quyết định 23/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Luật Báo chí ngày 28

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 23/2005/QĐ-BTC bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 23/2005/QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG

Ban hành: 15/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

13

Quyết định 23/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia (địa điểm Ban Tuyên huấn Trung ương) do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số

Ban hành: 12/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

14

Quyết định 23/2005/QĐ-UBND về chế độ chi hành chính sự nghiệp do Thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2005/QĐ-UB TP.Cần Thơ, ngày 30 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI HÀNH

Ban hành: 30/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

15

Quyết định 23/2005/QĐ-BNN về quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước núi ngang tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 23/2005/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 4 năm 2005 Về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Ngang tỉnh Quảng Ngãi BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN             - Căn cứ Luật Tài nguyên nước số

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 23/2005/QĐ-UBTDTT ban hành Luật đẩy gậy của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 23/2005/QĐ-UBTDTT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT ĐẨY GẬY BỘ TRƯỞNG,

Ban hành: 10/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2009

17

Quyết định 23/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ

Ban hành: 30/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

18

Quyết định 23/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT

Ban hành: 15/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 23/2005/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 23/2005/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH XỬ LÝ CÁC VƯỚNG

Ban hành: 26/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

20

Quyết định 23/2005/QĐ-BCN phê duyệt đề án "Phát triển các ngành công nghiệp đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" do Bộ Trưởng Bộ công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM

Ban hành: 05/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status