Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 95736 văn bản

1

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

2

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

3

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2014 phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

4

Quyết định 1152/QĐ-UBND-HC năm 2016 về Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

5

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh định mức hỗ trợ lâm sinh, tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây con xuất vườn thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BÂN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊNH

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

6

Quyết định 1152/QĐ-BTNMT năm 2014 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1152/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

7

Quyết định 1152/2003/QĐ-BTNMT ban hành quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1152/2003/QĐ-BTNMT Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ TÀI

Ban hành: 15/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Lê Duy Đồng (Đã ký) DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM (LOẠI VI, V) VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM (LOẠI IV) (Kèm theo Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 1. CÔNG NGHIỆP A. KHAI THÁC MỎ STT Tên nghề hoặc công

Ban hành: 18/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

9

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2013

10

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2013 về Đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ cho việc định giá, bàn giao tài sản lưới điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

11

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2013 Chương trình hành động của tỉnh Vĩnh Long về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

12

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2013 hỗ trợ giống lúa để khắc phục hậu quả do mưa lũ do tỉnh Sơn La ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ GIỐNG LÚA ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ NĂM

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

13

Quyết định 1152/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1152/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

14

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Cụm công nghiệp An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và giao Chủ đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP AN TƯỜNG, HUYỆN

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

15

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 07/2012/-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

16

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1152/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ HUY

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2012

17

Quyết định 1152/QĐ-CTN năm 2011 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1152/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 22/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

18

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện của tỉnh Điện Biên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1152/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2011

19

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1152 /-UBND Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

20

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2009 về bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thi hành án dân sự tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1152/QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 08 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status