Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2319 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 5.105 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 223 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012) về Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời sản phẩm - Các ví dụ minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 để xác định phạm vi, mục tiêu phân tích kiểm kê vòng đời sản phẩm

sơn nêu ở Điều 3 là "sơn được 20 m2 tường bằng sơn A có độ cản quang tới 98 % độ bền 5 năm". Đơn vị chức năng này có thể được đáp ứng nhờ một số các chức năng tham chiếu khác nhau như: - 2,3 L sơn A; - 1,9 L sơn B; - 1,7 L sơn C, v.v... Những dòng tham chiếu này được tính dựa trên phép thử trong các điều kiện tiêu chuẩn, ví

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-1A: 2003 về Quy phạm phân cấp đóng tàu biển vỏ thép - Phần 1A: Quy định chung về hoạt động giám sát

cuốc, tàu kéo, tàu cứu hộ, tàu đánh , nổi, phà v.v... (2) Hệ thống máy tàu Ngoài những kí hiệu cấp tàu cơ bản của hệ thống máy tàu, có thể bổ sung thêm các dấu hiệu sau đây : MC, MO, MO.A, MO.B, MO.C, MO.D : Dấu hiệu tự động hóa Hệ thống máy tàu được trang bị hệ thống điều khiển tự động từ xa phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-7A:2003 về Quy phạm phân cấp đóng tàu biển vỏ thép - Phần 7A: Vật liệu

vật liệu thì chiều rộng (W) của mẫu thử có thể được giảm xuống theo qui định ở (1) hoặc (2) dưới đây, tùy theo chiều dày của vật liệu. (1) Xem Bảng 7-A/ 2.6 cho vật liệu thép cán. (2) Xem Bảng 7-A/ 2.7 cho vật liệu ống thép. Bảng 7-A/ 2.5 Kích thước của mẫu thử độ dai va đập Loại mẫu thử U

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-2A:2003 về Quy phạm phân cấp đóng tàu biển vỏ thép - Phần 2A: Kết cấu thân tàu trang thiết bị tàu dài từ 90 mét trở lên

Những qui định ở Phần này được áp dụng cho các tàu đã có đủ ổn định ở tất cả các trạng thái theo yêu cầu. Tuy vậy, Đăng kiểm nhấn mạnh rằng người thiết kế tàu, đóng tàu chủ tàu vẫn phải quan tâm đến tính ổn định của tàu trong quá trình đóng mới khai thác. 1.1.7. Vật liệu 1. Nếu không có qui định nào khác, thì những yêu cầu ở

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14062:2013 (ISO/TR 14062:2002) về quản lý môi trường - Tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế phát triển sản phẩm

trong một tổ chức sẽ được tăng cường bởi sự tham gia của các ngành học liên quan các chức năng tổ chức như: thiết kế, kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, môi trường, chất lượng, thương mại, cung ứng dịch vụ, v.v. Những năng lực này thường liên quan đến nhiều người, tùy theo qui mô của tổ chức. Mục tiêu là để đảm bảo rằng tất cả các bộ phận

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-4:2013 (IEC 60502-4:2010) về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

x x x x a Nếu không có quy định khác, thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh. b Chỉ cho đầu nối ngoài trời. c Không yêu cầu đối với phụ kiện lắp đặt trên cáp 3,6/6 (7,2) kV có cách điện không có màn chắn. dθt là nhiệt độ cao nhất của

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 6099-1 (IEC 60060-1), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao – Phần 1: Định nghĩa chung yêu cầu thử nghiệm TCVN 6612 (IEC 60228), Ruột dẫn của cáp cách điện TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), Thử nghiệm cáp

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1 : 2009) về Cáp điện lực cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV) - Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) đến 3kV (Um=3,6kV)

chạm đất kéo dài thì nên phân loại hệ thống ở cấp C. Giá trị Uo khuyến cáo cho cáp được sử dụng trong hệ thống ba pha được liệt kệ trong Bảng 1. Bảng 1 - Điện áp danh định Uo khuyến cáo Điện áp hệ thống cao nhất (Um) kV Điện áp danh định (Uo) Cấp A và cấp B

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14025:2003 (ISO/TR 14025:2000) về nhãn môi trường công bố môi trường - Công bố về môi trường kiểu III do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

cùng diễn giải như thế nào. Sự đánh giá này phải gồm cả việc xem xét cho phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong TCVN ISO 14040 trong các bước của chương trình. Chú thích: Xem A.1.2, a.1.3 và A.2 Hình 1 - Ba phương pháp khác nhau cho các Công bố môi trường kiểu III chương trình công bố môi trường 5.3. Hạng/ Loại

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9703:2013 (CAC/RCP 69-2009) về Quy phạm thực hành để ngăn ngừa giảm thiểu sự nhiễm Ochratoxin A trong phê

tăng tỷ lệ phân tán các bào tử làm tăng cơ hội nhân phê bị nhiễm nấm sản sinh OTA. c) Dùng bẫy (như bẫy dùng rượu) trừ Hypothenemus Hampei trước khi thu hoạch, khuyến khích áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). d) Tránh để chất thải hữu cơ từ phê hay nguồn nào khác chưa được hoại mục ở trong hay xung quanh vườn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11135:2015 về Vi sinh vật trong thực phẩm - Phát hiện độc tố thần kinh botulinum typ A, B, E F

giữa các mẫu độc tố. Nếu các đĩa không được rửa sạch hoàn toàn, thì có thể quan sát thấy hấp thụ nền cao hơn trong tất cả các giếng. 6.5. Khẳng định kết quả Các kết quả ELISA dương tính là giả định về độc tố C. botulinum phải được khẳng định bằng phương pháp chuẩn quy định trong TCVN 9049:2012. 7. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9890-3:2013 (IEC/TR 60871-3:1996) về Tụ điện công suất nối song song dùng cho hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định lớn hơn 1000V - Phần 3: Bảo vệ tụ điện nối song song dãy tụ điện nối song song

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9890-3:2013 IEC/TR 60871-3:1996 TỤ ĐIỆN CÔNG SUẤT NỐI SONG SONG DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH LỚN HƠN 1 000 V - PHẦN 3: BẢO VỆ TỤ ĐIỆN NỐI SONG SONG DÃY TỤ ĐIỆN NỐI SONG SONG Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 (ISO 6508-2 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

quan kiểm định; i) độ không đảm bảo đo của kết quả kiểm định. Phụ lục A (qui định) Độ lặp lại của máy thử Độ lặp lại cho phép của máy thử được thể hiện bằng đồ thị trên Hình A.1 và A.2 Hình A.1 – Độ cứng Rockwell (thang A, B, C, D, E, F, G, H K) Hình A.2 – Độ cứng bề mặt Rockwell (thang N

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về phân cấp đóng nổi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

khí hoặc thử bằng vòi phun nước có thể được coi là tương đương với quy định ở trên nếu trình Đăng kiểm duyệt tất cả các chi tiết liên quan cần thiết. (2) Thử kết thúc Sau khi đóng xong , các thử nghiệm phải được tiến hành để xác định: (a) Mạn khô đến boong nóc khi đánh chìm nổi; (b) Lượng chiếm nước không tải sức nâng

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11395:2016 (ISO/TS 17919:2013) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm – Phát hiện clostridia sinh độc tố thần kinh botulinum typ A,B,E F

 Khẳng định kết quả PCR dương tính Thực hiện quy trình quy định trong TCVN 7682 (ISO 20838). 9.5.1  Giải thích các kết quả Các kết quả thu được, bao gồm cả các kiểm soát quy định trong TCVN 11134 (ISO 22174), cần rõ ràng các bước kiểm soát phải cho kết quả như dự kiến, nếu không thì phải lặp lại quy trình. Kết quả PCR là:

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10783-1:2015 (ISO/TS 15216-1:2013) về Vi sinh vật trong thực phẩm thức ăn chăn nuôi - Xác định virus viêm gan A và norovirus trong thực phẩm sử dụng phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược thời gian thực - Phần 1: Phương pháp định lượng

trong (100 ± 2) µl dung dịch đệm rửa giải giữ lại để phân tích real-time RT-PCR . ARN chiết được phải được xử lý ngay, bảo quản ở (5 ± 3) °C trong < 8 h hoặc ở –15 °C hoặc nhiệt độ thấp hơn lên đến 6 tháng. Nếu cần bảo quản lâu thì nên bảo quản ở nhiệt độ (–80 ± 5) °C. Đối với từng mẻ mẫu thử phải bao gồm cả kiểm soát tách chiết âm tính,

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11668:2016 (ISO 20633:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn - Xác định vitamin A và vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha thường

so sánh các dữ liệu thu được từ EN 12822[8], EN 12823-1[9] AOAC 2012.10 [10], thì dữ liệu thu được từ phép phân tích trên cùng mẫu thử bằng tất cả các phương pháp. Các kết quả của phép so sánh này được nêu trong Bảng C.1, Bảng C.2 được minh họa trong Hình C.1, Hình C.2. Bảng C.1 - So sánh các kết quả đối với vitamin A

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9618-3:2013 (IEC 60331-3:2009) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 3: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830 độ C đối với cáp có điện áp danh định đến bằng 0,6/1,0 kV được thử nghiệm trong hộp kim loại

Circuit integrity - Part 3: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV tested in a metal enclosure 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định thiết bị thử nghiệm, qui trình thử nghiệm các yêu cầu về tính năng, kể cả khuyến nghị về thời gian đặt ngọn lửa

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9590:2013 (ISO 16472:2006) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng xơ xử lý bằng chất tẩy trung tính amylaza (aNDF)

Chuẩn bị mẫu thử. 3. Thuật ngữ định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ định nghĩa sau đây: 3.1. Hàm lượng xơ xử lý bằng chất tẩy trung tính amylaza (amylase-treated neutral detergent fibre content) Hàm lượng aNDF (aNDF content) Phần khối lượng của xơ không hòa tan còn lại xác định được bằng quy trình

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm nổi

Thử bằng khí hoặc bằng vòi phun nước có thể được coi là tương đương với qui định ở trên nếu trình Đăng kiểm duyệt tất cả các chi tiết liên quan cần thiết. (2) Thử kết thúc Sau khi đóng xong , các thử nghiệm phải được tiến hành để xác định: (a) Mạn khô đến boong nóc khi đánh chìm nổi; (b) Lượng chiếm nước không tải sức

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status