Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 272-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1162 văn bản

161

Quyết định 300/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 21/TTr-CP ngày 22/01/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

162

Quyết định 2706/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

477/TTr-CP ngày 24/10/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2017

163

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 18 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2263/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 3. Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

164

Quyết định 178/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

178/QD-UB,Quyết định 178 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Quyền hạn,Ty Lâm nghiệp,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

165

Quyết định 162/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngành thủy sản do Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra. - Về phân công quản lý việc nuôi cá nước ngọt theo tinh thần quyết định số 66-CP ngày 28-3-1978 của Hội đồng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Bộ Nông nghiệp sang Bộ Hải sản, Sở Thủy sản bàn bạc nhất trí với Sở Nông nghiệp, báo cáo với Ủy ban Nhân dân

Ban hành: 01/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

166

Quyết định 1701/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 19 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 232/TTr-CP ngày 24/6/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

167

Quyết định 140/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

140/QD-UB,Quyết định 140 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Sở giao thông vận tải thành phố,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 26/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

168

Quyết định 632-VT/GC năm 1978 về quy định tạm thời biểu cước lưu kho bãi tại các kho bãi do công ty đại lý vận tải miền Nam quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI BIỂU CƯỚC LƯU KHO BÃI TẠI CÁC KHO BÃI DO CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI MIỀN NAM QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 158-CP ngày 04/7/1974 của Hội đồng Chính phủ quy định tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Ban hành: 21/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

169

Quyết định 3865/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vật liệu dệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

170

Quyết định 58/QĐ-UB năm 1978 quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra của Nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

58/QD-UB,Quyết định 58 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức thanh tra nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 17/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

171

Quyết định 4142/QĐ-UB năm 1978 về giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4142/QD-UB,Quyết định 4142 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhà do Nhà nước quản lí,Giá biểu tạm thời,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 30/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

172

Quyết định 232/QĐ-UB năm 1978 về việc tổ chức và quản lý mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

232/QD-UB,Quyết định 232 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức quản lý,Mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2009

173

Quyết định 2266/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

của Chính phủ tại Tờ trình số 596/TTr-CP ngày 20/11/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

174

Quyết định 1260/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

280/TTr-CP ngày 09/6/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

175

Quyết định 193/QĐ-UB năm 1978 về việc thành lập Ban Phân vùng kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÂN VÙNG KINH TẾ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Căn cứ vào quyết định số 270/CP ngày

Ban hành: 21/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

176

Quyết định 127-BT năm 1978 về việc chia xã Bình Hòa thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, thành hai xã lấy tên là xã Bình Hòa Đông và xã Bình Hòa Tây do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

tháng 07 năm 1978                                                               QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA XÃ BÌNH HÒA THUỘC HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN, THÀNH HAI XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ BÌNH HÒA ĐÔNG VÀ XÃ BÌNH HÒA TÂY BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hội đồng Chính phủ ủy

Ban hành: 20/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

177

Quyết định 217-LB/QĐ năm 1978 ban hành quy phạm tạm thời về nối đất các thiết bị điện do Bộ trưởng Bộ Lao động -Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước ban hành

217-LB/QĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY PHẠM TẠM THỜI VỀ NỐI ĐẤT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ vào Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động ban hành kèm theo nghị định số 181-CP ngày 18-12-1964 của Hội

Ban hành: 12/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

178

Quyết định 196-KHKT/QĐ năm 1978 về Quy phạm tạm thời phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với đường dây thông tin truyền thanh và tín hiệu đường sắt do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

196-KHKT/QD,Quyết định 196-KHKT 1978,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Phòng chống ảnh hưởng đường dây điện lực,Đường dây thông tin truyền thanh,Tín hiệu đường sắt,Công nghệ thông tin UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

179

Quyết định 183-KHKT/QĐ năm 1978 sửa đổi các tiêu chuẩn nhà nước TCVN 377-70 và TCVN 378-70 do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

183-KHKT/QD,Quyết định 183-KHKT 1978,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Rượu lúa mới UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1978

Ban hành: 22/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

180

Quyết định 74-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Cam Giang và Xã Cam An thuộc huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, thành một xã lấy tên là xã Cam Giang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ CAM GIANG VÀ XÃ CAM AN THUỘC HUYỆN BẾN HẢI, TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN, THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ CAM GIANG BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150