Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 272-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1162 văn bản

61

Quyết định 27-CP năm 1978 về việc điều động cán bộ hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc đi tham gia cải tạo nông nghiệp ở miền Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

27-CP,Quyết định 27-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Điều động cán bộ,Cán bộ xã,Cải tạo nông nghiệp miền Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 27-CP

Ban hành: 28/01/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

62

Quyết định 130-BT năm 1978 sửa đổi tên một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

130-BT,Quyết định 130-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Đổi tên xã,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-BT Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1978

Ban hành: 25/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

63

Quyết định 367-TTg năm 1978 về việc mở lớp cao đẳng bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

367-TTg,Quyết định 367-TTg 1978,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Hồ Chí Minh,Lớp cao đẳng Bưu điện,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 367-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 1978

Ban hành: 12/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

64

Quyết định 297-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 12 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 297-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 12 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24/8/1963 của Hội đồng Chính phủ về

Ban hành: 19/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

65

Quyết định 273-CP năm 1978 về việc thành lập xã Vị Tân thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và xác định địa giới của thị trấn Vị Thanh, thuộc huyện Long Mỹ cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

273-CP,Quyết định 273-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Long Mỹ,Tỉnh Hậu Giang,Xã Vị Tân,Xác định địa giới thị trấn,Thị trấn Vị Thanh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

66

Quyết định 72-BT năm 1978 về việc thành lập một số xã mới thuộc tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

72-BT,Quyết định 72-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Tỉnh Đắk Lắk,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-BT Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

67

Quyết định 54-BT năm 1978 về việc thành lập một số xã thuộc tỉnh Phú Khánh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

54-BT,Quyết định 54-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập xã,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

68

Quyết định 164-TTg năm 1978 về việc công nhận chính thức một số trường cao đẳng sư phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

164-TTg,Quyết định 164-TTg 1978,Thủ tướng Chính phủ,Trường cao đẳng sư phạm,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 164-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1978

Ban hành: 21/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

69

Quyết định 297-CP năm 1978 về việc đổi tên Cục quản lý hợp tác xã mua bán thành ban quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam thuộc Bộ Nội thương do Hội đồng Chính phủ ban hành

297-CP,Quyết định 297-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Nội thương,Cục quản lý hợp tác xã mua bán,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 297-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm

Ban hành: 20/11/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

70

Quyết định 270-CP năm 1978 về việc thành lập ở vùng kinh tế mới Bình Khương một xã mới lấy tên là xã Bình An thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Chính phủ ban hành

270-CP,Quyết định 270-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Huyện Bình Sơn,Tỉnh Nghĩa Bình,Thành lập xã,Thành lập vùng kinh tế mới,Vùng kinh tế mới Bình Khương,Xã Bình An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

71

Quyết định 198-CP năm 1978 sửa đổi một số điểm về chế độ và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân do Hội đồng Chính phủ ban hành

198-CP,Quyết định 198-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chế độ nghỉ việc mất sức lao động,Quân nhân,Công nhân viên chức nhà nước,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 198-CP

Ban hành: 08/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

72

Quyết định 193-CP năm 1978 về chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến nay chưa rõ tin tức do Hội đồng Chính phủ ban hành

193-CP,Quyết định 193-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chính sách cán bộ chiến sĩ,Kháng chiến chống Pháp,Kháng chiến chống Mỹ,Đồng bào miền Nam chưa rõ tin tức,Tham gia kháng chiến chưa rõ tin tức,Cán bộ miền Nam chưa rõ tin tức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG

Ban hành: 02/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

73

Quyết định 144-CP năm 1978 về việc đưa các tổ chức sản xuất kinh doanh về dệt ở miền Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ vào Liên hiệp các xí nghiệp dệt trực tiếp quản lý do Hội đồng Chính phủ ban hành

144-CP,Quyết định 144-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Công nghiệp nhẹ,Tổ chức sản xuất kinh doanh,Dệt Miền Nam,Liên hiệp xí nghiệp dệt,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-CP

Ban hành: 21/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

74

Quyết định 139-CP năm 1978 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng Chính Phủ ban hành.

139-CP,Quyết định 139-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chức năng,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Ủy ban nhân dân huyện,Quan hệ công tác,Cơ quan chuyên môn,Lề lối làm việc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

75

Quyết định 109-CP năm 1978 về việc bỏ khoản trợ cấp tạm thời và thay thế bằng phụ cấp khu vực cho cán bộ, công nhân, nhân viên một số nơi ở miền Nam do Hội đồng chính phủ ban hành

109-CP,Quyết định 109-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Trợ cấp tạm thời,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 1978

Ban hành: 15/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

76

Quyết định 87-CP năm 1978 về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

87-CP,Quyết định 87-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Phát hành tiền mới,Thống nhất tiền tệ cả nước,Phát hành tiền ngân hàng mới,Thu hồi tiền ngân hàng cũ,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

77

Quyết định 65-CP năm 1978 về chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều giữa các tổ chức kinh tế của Nhà nước với nông dân và những người làm nghề rừng, nghề cá, nghề muối do Hội đồng Chính phủ ban hành

65-CP,Quyết định 65-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức kinh tế nhà nước,Chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều,Nông dân,Người làm nghề cá,Người làm nghề rừng,Người làm nghề muối,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

78

Quyết định 45-CP năm 1978 về việc giao nhiệm vụ cho ban tổ chức của Chính phủ quản lý kế hoạch lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất do Hội đồng Chính phủ ban hành

45-CP,Quyết định 45-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Ngành không sản xuất vật chất,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-CP Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

79

Quyết định 913/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Văn Duy do Chủ tịch nước ban hành

6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 164/TTr-CP ngày 06/5/2019,

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

80

Quyết định 1443/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Lộc Kim Ngân do Chủ tịch nước ban hành

27 tháng 8 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 305/TTr-CP ngày

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.192.201