Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 272-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 1162 văn bản

41

Quyết định 254-CP năm 1978 về việc chia huyện Đak Tô thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành hai huyện do Hội đồng Chính phủ ban hành

254-CP,Quyết định 254-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Huyện Đắk Tô,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 254-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm

Ban hành: 10/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

42

Quyết định 240-CP năm 1978 về việc mở hệ cao đẳng trong trường học đại học tài chính - kế toán do Hội đồng Chính phủ ban hành

240-CP,Quyết định 240-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Hệ Cao Đẳng,Trường Đại học Tài chính kế toán,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 240-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ HỆ CAO ĐẲNG TRONG

Ban hành: 22/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

43

Quyết định 154-CP năm 1978 về việc thành lập Tổng công ty vật tư và thu mua hải sản trực thuộc Bộ Hải sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

154-CP,Quyết định 154-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Hải Sản,Thu mua hải sản,Thành lập tổng công ty,Tổng công ty vật tư,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

44

Quyết định 155-CP năm 1978 về việc thành lập Công ty xuất khẩu hải sản trực thuộc Bộ Hải sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

155-CP,Quyết định 155-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Hải Sản,Công ty xuất khẩu hải sản,Thành lập công ty,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06

Ban hành: 26/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

45

Quyết định 141-CP năm 1978 về việc thành lập liên hiệp các xí nghiệp may trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Hội đồng Chính phủ ban hành

141-CP,Quyết định 141-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Công nghiệp nhẹ,Liên hiệp xí nghiệp may,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 1978

Ban hành: 21/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

46

Quyết định 142-CP năm 1978 về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp giấy – gỗ - diêm trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Hội đồng Chính phủ ban hành

142-CP,Quyết định 142-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Công nghiệp nhẹ,Thành lập xí nghiệp,Liên hiệp xí nghiệp giấy gỗ diêm,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 142-CP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

47

Quyết định 143-CP năm 1978 về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp sành – sứ - thủy tinh trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Hội đồng Chính phủ ban hành

143-CP,Quyết định 143-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Công nghiệp nhẹ,Thành lập xí nghiệp,Xí nghiệp sành sứ thủy tinh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 143-CP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

48

Quyết định 125-CP năm 1978 về việc chia huyện châu thành thuộc tỉnh Kiên Giang thành hai huyện lấy tên là huyện Hòn Đất và huyện châu Thành do Hội đồng Chính phủ ban hành

125-CP,Quyết định 125-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Huyện Châu Thành,Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-CP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

49

Quyết định 112-CP năm 1978 về việc thành lập Viện thiết kế công nghiệp hóa chất thuộc Tổng cục Hóa chất do Hội đồng Chính phủ ban hành

112-CP,Quyết định 112-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Viện,Tổng cục Hóa chất,Viện thiết kế công nghiệp hóa chất,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-CP Hà Nội,

Ban hành: 22/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

50

Quyết định 105-CP năm 1978 về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

105-CP,Quyết định 105-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập ban chỉ đạo,Ban chỉ đạo trung ương,Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 105-CP

Ban hành: 13/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

51

Quyết định 95-CP năm 1978 về việc thành lập Viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Chính phủ ban hành

95-CP,Quyết định 95-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập Viện,Viện Khoa học xã hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

52

Quyết định 80-CP năm 1978 về việc thành lập vụ kế hoạch và nghiệp vụ thuộc Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương do Hội đồng chính phủ

80-CP,Quyết định 80-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập vụ kế hoạch nghiệp vụ,Bộ máy hành chính  HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 80-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1978

Ban hành: 14/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

53

Quyết định 77-CP năm 1978 về việc thành lập xí nghiệp liên hợp công trình IV thuộc Bộ Giao thông vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

77-CP,Quyết định 77-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải,Xí nghiệp liên hợp công trình IV,Thành lập xí nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

54

Quyết định 74-CP năm 1978 về việc giao cho bộ xây dựng tổ chức quản lý thống nhất việc xây dựng các khu công nghiệp trong cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

74-CP,Quyết định 74-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Xây dựng,Quản lý thống nhất,Khu công nghiệp,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm

Ban hành: 07/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

55

Quyết định 71-CP năm 1978 về việc chia huyện Mộc Hoá thuộc tỉnh Long An thành hai huyện lấy tên là huyện Mộc Hóa và huyện Vĩnh Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP,Quyết định 71-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Tỉnh Long An,Huyện Mộc Hóa,Huyện Vĩnh Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-CP Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

56

Quyết định 66-CP năm 1978 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Bộ Nông nghiệp sang Bộ Hải sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

66-CP,Quyết định 66-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chuyển giao nhiệm vụ,Bộ Nông nghiệp,Bộ Hải Sản,Quản lý cá nước ngọt,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66-CP

Ban hành: 28/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

57

Quyết định 63-CP năm 1978 về việc phát triển loại trường phổ thông trung học vừa học, vừa làm do Hội đồng Chính phủ ban hành

63-CP,Quyết định 63-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 21/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

58

Quyết định 59-CP năm 1978 về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng cục khai hoang và vùng kinh tế mới thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

59-CP,Quyết định 59-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Tổng cục Khai hoang,Vùng kinh tế mới,Bộ Nông nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-CP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

59

Quyết định 56-CP năm 1978 về việc sáp nhập thị xã Nghĩa Lộ vào huyện Văn Chấn tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

56-CP,Quyết định 56-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Nghĩa Lộ,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Huyện Văn Chấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 56-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm

Ban hành: 04/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

60

Quyết định 36-CP năm 1978 về thể lệ gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn có lãi và có thưởng do Hội đồng Chính phủ ban hành

36-CP,Quyết định 36-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thể lệ gửi tiền tiết kiệm,Gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-CP Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188