Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 272-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 1162 văn bản

21

Quyết định 262-CP năm 1978 về việc thành lập Viện Khảo sát thiết kế đường thủy do Hội đồng Chính phủ ban hành

262-CP,Quyết định 262-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Viện,Viện khảo sát thiết kế đường thủy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 262-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 17/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

22

Quyết định 263-CP năm 1978 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

263-CP,Quyết định 263-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 263-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CƠ CẤU

Ban hành: 17/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

23

Quyết định 253-CP năm 1978 về việc mở trường cao đẳng lâm nghiệp ở miền Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

253-CP,Quyết định 253-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Trường cao đẳng lâm nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 253-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP Ở MIỀN NAM

Ban hành: 10/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

24

Quyết định 241-CP năm 1978 về việc chia một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

241-CP,Quyết định 241-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 241-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1978

Ban hành: 22/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

25

Quyết định 237-CP năm 1978 về việc thành lập Ủy ban sông Mê Công của Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

237-CP,Quyết định 237-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Ủy Ban sông Mê Công Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 237-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG

Ban hành: 18/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

26

Quyết định 230-CP năm 1978 về việc thành lập Viện hóa học trực thuộc Viện khoa học Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

230-CP,Quyết định 230-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Viện khoa học Việt Nam,Thành lập Viện,Viện hóa học,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

27

Quyết định 183-CP năm 1978 về việc thực hiện cuộc tổng điều tra dân số năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành.

183-CP,Quyết định 183-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổng điều tra dân số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1978

Ban hành: 20/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

28

Quyết định 179-CP năm 1978 về việc thành lập Ủy ban năm Quốc tế thiếu nhi của Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

179-CP,Quyết định 179-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Ủy ban,Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm

Ban hành: 17/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

29

Quyết định 134-CP năm 1978 sửa đổi một số tổ chức của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

134-CP,Quyết định 134-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN KẾ HOẠCH

Ban hành: 08/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

30

Quyết định 88-CP năm 1978 về mức tiền mặt được đổi ngay khi thu đổi tiền trong cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

88-CP,Quyết định 88-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thu đổi tiền trong nước,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 25/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

31

Quyết định 90-CP năm 1978 sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ tài chính do Hội đồng Chính phủ ban hành

90-CP,Quyết định 90-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Bộ máy tài chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 18/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

32

Quyết định 79-CP năm 1978 về việc thành lập Viện Khoa học lao động thuộc Bộ Lao động do Hội đồng Chính phủ ban hành

79-CP,Quyết định 79-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Lao động,Viện khoa học,Thành lập Viện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 14/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

33

Quyết định 78-CP năm 1978 bổ sung chế độ đãi ngộ đối với bệnh binh do Hội đồng Chính phủ ban hành

78-CP,Quyết định 78-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chế độ đãi ngộ,Chế độ đãi ngộ bệnh binh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78-CP Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

34

Quyết định 34-CP năm 1978 về việc thành lập huyện Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

34-CP,Quyết định 34-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập huyện,Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 34-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1978

Ban hành: 09/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

35

Quyết định 133-CP năm 1978 về việc chỉ định các thành viên trong Ban chỉ huy chống lụt, chống bão trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

133-CP,Quyết định 133-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Ban chỉ huy chống lụt bão trung ương,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-CP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

36

Quyết định 300-CP năm 1978 về việc thành lập Tổng cục đường biển Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

300-CP,Quyết định 300-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải,Tổng cục đường biển Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 300-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 11

Ban hành: 28/11/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

37

Quyết định 296-CP năm 1978 sửa đổi chế độ đối với cán bộ, công nhân, viên chức về hưu và nghỉ việc vì mất sức do Hội đồng Chính phủ ban hành

296-CP,Quyết định 296-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi chế độ,Chế độ công nhân viên chức,Chế độ cán bộ,Công nhân viên chức về hưu,Nghỉ việc vì mất sức lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

38

Quyết định 271-CP năm 1978 về việc thành lập xã Cuôr Knia ở vùng kinh tế mới thuộc thị xã Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lăk do Hội đồng Chính phủ ban hành

271-CP,Quyết định 271-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xã,Thị xã Buôn Mê Thuộc,Tỉnh Đắk Lắk,Xã Cuôr Knia,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 271-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

39

Quyết định 268-CP năm 1978 về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Cam Ranh và Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

268-CP,Quyết định 268-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Cam Ranh,Tỉnh Phú Khánh,Huyện Khánh Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 268-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

40

Quyết định 269-CP năm 1978 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Chính phủ ban hành

269-CP,Quyết định 269-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất xã,Huyện Ngân Sơn,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 269-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188