Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 249 2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1434 văn bản

81

Quyết định 98/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

98/QD-CTN,Quyết định 98 2009,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 98/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

82

Quyết định 875/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục phụ lục thuộc quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định 2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 875/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC THUỘC QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2009/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

83

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP do tỉnh Thái Bình ban hành

02/2012/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2009/NĐ-CP NGÀY 07/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

84

Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

1402/QD-UBND,Quyết định 1402 2009,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1402/QĐ-UBND Huế, ngày 13 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

85

Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

1955/QD-UBND,Quyết định 1955 2009,Tỉnh Thái Nguyên,Đơn giá dự toán,Quyền sử dụng đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Lập hồ sơ địa chính,Từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

86

Quyết định 2267/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2015, có xét đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

2267/QD-UBND,Quyết định 2267 2009,Tỉnh Thái Nguyên,Quy hoạch phát triển,Mạng lưới kinh doanh xăng dầu,Tỉnh Thái Nguyên,Giai đoạn 2009 – 2015,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

87

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Tây Trà giai đoạn 2009 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

353/QD-UBND,Quyết định 353 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững,Giai đoạn 2009 - 2020,Huyện Tây Trà,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

88

Quyết định 8010/QĐ-BGDĐT năm 2009 phê duyệt Danh sách cán bộ được tuyển chọn đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 (đợt bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

8010/QD-BGDDT,Quyết định 8010 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh sách cán bộ được tuyển chọn,Nghiên cứu sinh ở nước ngoài,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

89

Quyết định 600/QĐ-BYT năm 2010 công nhận 334 đơn vị đạt tiêu chuẩn bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 334 ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN BỆNH VIỆN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-BYT, ngày 19/9/1997 của Bộ

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

90

Quyết định 2068/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2068/QD-TTg,Quyết định 2068 2009,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt chương trình,Nâng cấp hệ thống đê sông,Đến năm 2020,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 2068/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

91

Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2009 quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2225/QD-UBND,Quyết định 2225 2009,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phí trước bạ xe hai bánh ,Giá tối thiểu tính lệ phí ,Giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

92

Quyết định 2863/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt “Chương trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009 – 2020” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

2863/QD-UBND,Quyết định 2863 2009,Thành phố Hà Nội,Cung cấp nước sạch,Vệ sinh môi trường,Nước sạch và vệ sinh môi trường,Nước sạch Vệ sinh môi trường,Vệ sinh môi trường nông thôn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 11/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2009

93

Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

957/QD-BXD,Quyết định 957 2009,Bộ Xây dựng,Chi phí tư vấn,Đầu tư xây dựng công trình,Công bố định mức,Chi phí quản lý dự án,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 957/QĐ-BXD

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

94

Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

1288/QD-UBND,Quyết định 1288 2009,Tỉnh Phú Yên,Quy hoạch phát triển công nghiệp,Quy hoạch phát triển công nghiệp Phú Yên ,Quy hoạch phát triển công nghiệp đến 2010 ,Phát triển công nghiệp đến 2010 ,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

95

Quyết định 998/QĐ-TCTDTT năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TCTDTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Tỏng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế; Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-TCTDTT ngày 06 tháng 03 năm 2009

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2009

96

Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2009 công bố Tập đơn giá Xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng, trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2539/QD-UBND,Quyết định 2539 2009,Thành phố Hải Phòng,Đơn giá xây dựng công trình,Phần khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2012

97

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Kon tum, tỉnh Kon tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KON TUM, TỈNH KON TUM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

98

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1871/QD-UBND,Quyết định 1871 2009,Tỉnh Bắc Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1871/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

99

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND ban hành Đề án đào tạo giáo viên dạy nghề của tỉnh Long An giai đoạn 2009- 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

71/2008/QD-UBND,Quyết định 71 2008,Tỉnh Long An,Đề án đào tạo giáo viên dạy nghề,Giai đoạn 2009 – 2015,Mục tiêu kế hoạch đào tạo,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

100

Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

655/QD-UBND,Quyết định 655 2009,Tỉnh Phú Yên,Quy hoạch sử dụng đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 655/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 22 tháng 4 năm

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213