Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 88-NV 1967 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 536 văn bản

1

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh và Hải Hậu tỉnh Nam Định

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2016,Tỉnh Nam Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Nam Định, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

2

Quyết định 88-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

88-NV,Quyết định 88-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Hà Bắc,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

3

Quyết định 310-NV năm 1967 về thành lập một thị trấn nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

310-NV,Quyết định 310-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 310-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP MỘT THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH

Ban hành: 08/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

4

Quyết định 269-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hòa-bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

269-NV,Quyết định 269-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-NV Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1967

Ban hành: 13/07/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

5

Quyết định 162-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Thạch Thành, thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

162-NV,Quyết định 162-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Thạch Thành,Huyện Thạch Thành,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162-NV Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

6

Quyết định 163-NV năm 1967 phê chuẩn việc sửa đổi một số đơn vị hành chính xã thuộc huyện Duy Tiên tỉnh Nam Hà do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

163-NV,Quyết định 163-NV 1967,Bộ Nội vụ,Đơn vị hành chính xã,Huyện Duy Tiên,Tỉnh Nam Hà,Sửa đổi,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-NV Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1967

Ban hành: 25/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

7

Quyết định 122-NV năm 1967 về việc phê chuẩn việc chia xã Mường Ảng thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu thành 3 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

122-NV,Quyết định 122-NV 1967,Bộ Nội vụ,Xã Mường Ảng,Chia xã,Huyện Tuần Giáo,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122-NV Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC CHIA XÃ MƯỜNG ẢNG THUỘC HUYỆN

Ban hành: 30/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

8

Quyết định 111-NV năm 1967 phê chuẩn việc đưa một số xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái về huyện Phú Lương cùng tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

111-NV,Quyết định 111-NV 1967,Bộ Nội vụ,Huyện Bạch Thông,Tỉnh Bắc Thái,Huyện Phú Lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-NV Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 25/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

9

Quyết định 109-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Vân Hùng trực thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

109-NV,Quyết định 109-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Huyện Đoan Hùng,Thi trấn nông trường Vân Hùng,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-NV Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

10

Quyết định 87-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 3 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Nghĩa Lộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

87-NV,Quyết định 87-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Nghĩa Lộ,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

11

Quyết định 89-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 4 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

89-NV,Quyết định 89-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

12

Quyết định 51-NV năm 1967 phê chuẩn việc chia 3 xã thuộc huyện Yên – bình, tỉnh Yên Bái thành 6 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

51-NV,Quyết định 51-NV 1967,Bộ Nội vụ,Chia xã,Huyện Yên Bình,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-NV Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1967

Ban hành: 16/02/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

13

Quyết định 52-NV năm 1967 phê chuẩn việc chia xã Đại – phác thuộc huyện Văn – yên, tỉnh Yên – bái thành 2 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

52-NV,Quyết định 52-NV 1967,Bộ Nội vụ,Chia xã,Xã Đại Phác,Huyện Văn Yên,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-NV Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1967

Ban hành: 16/02/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

14

Quyết định 25-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Việt-lâm trực thuộc huyện Bắc-giang tỉnh Hà-giang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

25-NV,Quyết định 25-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Việt lâm,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-NV Hà Nội, ngày 28 tháng 01

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

15

Quyết định 371-NV năm 1967 bỏ Thông tư hướng dẫn việc đăng ký kết hôn cho cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội, học sinh, sinh viên và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

371-NV,Quyết định 371-NV 1967,Bộ Nội vụ,Đăng ký kết hôn,Miền Nam tập kết ra Bắc,Bãi bỏ,Hướng dẫn,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 371-NV Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 10-NV NGÀY 27-7-1966 CỦA

Ban hành: 26/09/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

16

Quyết định 27-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Đồng giao trực thuộc huyện Yên-mô, và thị trấn nông trường Bình-minh trực thuộc huyện Kim-sơn, tỉnh Ninh-Bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

27-NV,Quyết định 27-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Đồng Giao,Huyện Yên Mô,Thị trấn nông trường Bình Minh,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-NV

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

17

Quyết định 21-NV năm 1967 phê chuẩn việc sáp nhập 2 xã của huyện Yên-bình, tỉnh Yên-bái, vào huyện Lục-yên cùng tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

21-NV,Quyết định 21-NV 1967,Bộ Nội vụ,Sáp nhập xã,Huyện Yên Bình,Tỉnh Yên Bái,Huyện Lục Yên,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-NV Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 1967

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

18

Quyết định 24-NV năm 1967 phê chuẩn việc giải thể 19 xã và điều chỉnh địa giới một số xã khác thuộc huyện Yên-bình, tỉnh Yên-bái do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

24-NV,Quyết định 24-NV 1967,Bộ Nội vụ,Giải thể 19 xã,Huyện Yên Bình,Thành phố Yên Bái,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24-NV Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 1967

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

19

Quyết định 286/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành

2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 14/TTr-CP ngày 13/01/2020, QUYẾT

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

20

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

374/QD-UBND,Quyết định 374 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225