Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUYET DINH 76-CP 1967 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20 công văn

1

Công văn 1967/TCT-TTr năm 2015 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

--------------- Số: 1967/TCT-TTr V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

2

Công văn 1967/TCHQ-TXNK điều chỉnh mã HS của mặt hàng Bergaprime tại Quyết định 65/2007/QĐ-BNN do Tổng cục Hải quan ban hành

không số 26/03/2012 của Chi nhánh Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam tại TP.HCM về việc đề nghị điều chỉnh mã số HS của mặt hàng Bergaprime – nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/07/2007 ban hành Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2012

3

Công văn 14524/BTC-NSNN về kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

14524/BTC-NSNN V/v kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP năm 2016 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Về đề nghị bản cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ tại Văn bản số 1967/UBND-NC ngày

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

4

Công văn 3569/TCT-KK năm 2018 về điều chỉnh tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

kiến như sau: Căn cứ Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế; Căn cứ Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế. Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trà Giang không

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

5

Công văn 4241/LĐTBXH-NCC năm 2014 xác nhận liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Vũ Văn Thịnh đã được giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quyết định số 29/TBXH ngày 27/01/1972 của Ủy ban hành chính Thành phố Hải Phòng nên không thuộc diện xác nhận liệt sĩ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời và đề nghị Bộ Xây dựng thông báo để thân nhân của

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

6

Công văn 2113/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chế độ tiền lương trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

năm 2005. Theo đó, Hội đồng quản trị công ty quyết định tiền lương của viên chức quản lý theo quy định tại Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty. 2. Từ ngày 01/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

7

Công văn số 4206/TCHQ-KTTT ngày 06/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc ngành, nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư trong nước

tại Điểm 11, Mục VII của Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ thì dự án đầu tư: xây dựng khu công viên văn hoá, bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí mới thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi nên Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc tạm thời không giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với

Ban hành: 06/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

8

Công văn 483/UBND-ĐTMT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 483/UBND-ĐTMT Về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

9

Công văn số 4762/TCHQ-KTTT ngày 4/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc ngành nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư trong nước

mục A Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP; - Căn cứ ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 1967/UB ngày 24 tháng 5 năm 2004; - Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6069 BKH/PTDN

Ban hành: 04/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

10

Công văn 2423/BTP-THA năm 2015 hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp do Bộ Tư pháp ban hành

09/6/2015 của Bộ Tư pháp. Theo đó, đối với biểu mẫu Quyết định về việc chưa có Điều kiện thi hành án tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 1967/BTP-TCTHADS ngày 09/6/2015 của Bộ Tư pháp, trường hợp trước đó đã ban hành Quyết định hoãn thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì cần bổ sung căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 37

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

11

Công văn số 823TCT/ĐTNN về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

TNDN: Theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài thì: Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư cho việc tổ chức lại doanh nghiệp, doanh nghiệp mới kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũ theo phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của các doanh

Ban hành: 23/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

12

Công văn 4811/STNMT-CCQLĐĐ năm 2017 về giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

sơ, giấy tờ, sổ sách xác định lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/1980 (ngày Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 201-CP về việc thống quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước) thì được xem xét, thực hiện cấp Giấy chứng nhận như

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

13

Công văn 96/TCDS-KHTC năm 2016 về hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

thành phố trực thuộc trung ương; - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, thành phố. Để nâng cao chất lượng thông tin, số liệu của hệ thông tin thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); triển khai thống nhất và có hiệu quả Quyết định số 18/QĐ-TCDS ngày 17/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

14

Công văn 7435/BKHĐT-GSTĐĐT tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7435/BKHĐT-GSTĐĐT V/v Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Thực hiện Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

15

Công văn 77/TCDS-KHTC hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, thành phố. Để nâng cao chất lượng thông tin, số liệu của hệ thông tin thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); triển khai thống nhất và có hiệu quả Quyết định số 437/QĐ-TCDS, ngày 16/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc ban hành quy định tạm thời

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

17

Công văn 3114/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2015 về Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP). 2.2. Tình hình quản lý Quy hoạch Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch,

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

18

Công văn 376/TCHQ-GSQL năm 2019 về gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

024115928 23/4/2015 23/4/2018 8 Công ty CP thương mại và vận tải quốc tế Vietrans 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 0106518144 Đỗ Đình Quyết 20/12/1991 Kỹ Thuật 013053655

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

19

Công văn 18486/BTC-KBNN triển khai Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) do Bộ Tài chính ban hành

cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước. Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo khả thi dự án Cải cách tài chính công và giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính làm chủ đầu tư và tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (sau

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

20

Công văn số 2183/TM-ĐB ngày 12/05/2004 của Bộ Thương mại về việc chương trình ưu đãi hội nhập ASEAN (AISP)

cầu xuất xứ AISP và mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu AISP của Thái Lan xin xem Phụ lục 3A. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của Việt Nam: Theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và các văn bản liên quan, Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D và Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu AISP - Thái Lan được cấp tại các Phòng

Ban hành: 12/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98