Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 72-HDBT 1986 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 870 văn bản

1

Quyết định 72-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phú Lộc, Bố Trạch, Lệ Ninh, Bến Hải và các thị xã Đông Hà, Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Phú Lộc,Thị xã Đông Hà,Huyện Bố Trạch,Thị xã Đồng Hới,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Bến Hải,Huyện Lệ Ninh,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

2

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1986/QD-UBND,Quyết định 1986 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1986/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

3

Quyết định 1986/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1986/QD-TCHQ,Quyết định 1986 2016,Tổng cục Hải quan,Thí điểm thủ tục hải quan điện tử,Công nhận doanh nghiệp ưu tiên,Thắc mắc thủ tục hải quan,Doanh nghiệp ưu tiên,Chế độ doanh nghiệp ưu tiên ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

4

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2016 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hỗn hợp tại khu đất số 678 đường Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

1986/QD-UBND,Quyết định 1986 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt quy hoạch chi tiết ,Khu đất xây dựng nhà ở,Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ,Lập quy hoạch chi tiết,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

5

Quyết định 148-HĐBT năm 1986 về việc quyết toán vật tư từ năm 1981 đến 1986 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

148-HDBT,Quyết định 148-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Quyết toán,Quyết toán vật tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 148-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN VẬT TƯ TỪ

Ban hành: 27/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 146-HĐBT năm 1986 về việc phát triển kinh tế gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

146-HDBT,Quyết định 146-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Kinh tế gia đình,Phát triển kinh tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 146-HĐBT NGÀY

Ban hành: 26/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Quyết định 159-HDDBT năm 1986 về việc thành lập thị trấn của huyện đông hưng thuộc tỉnh Thái bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

159-HDBT,Quyết định 159-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Huyện Đông Hưng,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 02/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

8

Quyết định 47-HĐBT năm 1986 về giá bán lẻ ổn định một số mặt hàng tiêu dùng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

47-HDBT,Quyết định 47-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Giá bán lẻ hàng tiêu dùng,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 47-HĐBT NGÀY

Ban hành: 24/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

9

Quyết định 124-HĐBT năm 1986 về việc xây dựng vùng sản xuất lúa xuất khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

124-HDBT,Quyết định 124-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Xuất khẩu,Sản xuất lúa,Vùng sản xuất,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124-HĐBT Hà Nội , ngày 08 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÙNG SẢN

Ban hành: 08/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

10

Quyết định 108-HĐBT năm 1986 về việc thành lập huyện Ea Kar thuộc tỉnh Đắk Lăk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

108-HDBT,Quyết định 108-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Đắk Lắk,Huyện Ea Kar,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108-HĐBT Hà Nội , ngày 13 tháng 9 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 13/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

11

Quyết định 74-HĐBT năm 1986 về việc mở rộng thị trấn Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

74-HDBT,Quyết định 74-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Mở rộng thị trấn,Tỉnh Cao Bằng,Thị trấn Nguyên Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-HĐBT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 68-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đạ Hu oai thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

68-HDBT,Quyết định 68-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Tỉnh Lâm Đồng,Huyện Đạ Huoai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-HĐBT

Ban hành: 06/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Quyết định 7-HĐBT năm 1986 về việc chia huyện An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng bộ trưởng ban hành

7-HDBT,Quyết định 7-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Kiên Giang,Huyện An Biên,Chia huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 13/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

14

Quyết định 72/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

72/2012/QD-UBND,Quyết định 72 2012,Tỉnh Nghệ An,Cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước ,Đơn giá dịch vụ khám chữa bệnh,Thương mại,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

15

Quyết định 72-CT năm 1986 về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở Y tế của Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-CT,Quyết định 72-CT 1986,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ trợ cấp,Trợ cấp tiền thuốc tiền ăn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72

Ban hành: 25/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

16

Quyết định 169-HĐBT năm 1986 về việc chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Tiền Hải, vũ thư thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

169-HDBT,Quyết định 169-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Huyện Tiền Hải,Huyện Vũ Thư,Tỉnh Thái Bình,Chia xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-HĐBT

Ban hành: 13/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

17

Quyết định 162-HĐBT năm 1986 về việc chia xã Trà Mai của huyện Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

162-HDBT,Quyết định 162-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Trà My,Tỉnh Quảng Nam,Xã Trà Mai,Chia xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA

Ban hành: 03/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

18

Quyết định 149-HĐBT năm 1986 về việc tổ chức bán lẻ một số vật tư do Nhà nước thống nhất quản lý cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

149-HDBT,Quyết định 149-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Bán lẻ vật tư,Thống nhất quản lý,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁN LẺ MỘT SỐ VẬT

Ban hành: 27/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

19

Quyết định 145-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Cao Lộc và thị xã Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

145-HDBT,Quyết định 145-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Cao Lộc,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:145-HĐBT Hà Nội ,

Ban hành: 22/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

20

Quyết định 138-HDDBT năm 1986 về việc chia xã thạch lâm thành hai xã Thạch Đạn và xã bảo lâm thuộc huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

138-HDBT,Quyết định 138-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Cao Lộc,Tỉnh Lạng Sơn,Chia xã,Xã Thạch Lâm,Xã Thạch Đạn,Xã Bảo Lâm,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 138-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1986

Ban hành: 13/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49