Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 70-BT 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 650 văn bản

1

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội,Xã Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

2

Quyết định 1978/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện “Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1978/QD-UBND,Quyết định 1978 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1978/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

3

Quyết định 1978/QĐ-UBND năm 2013 triển khai thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1978/QD-UBND,Quyết định 1978 2013,Tỉnh Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1978/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 25 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

4

Quyết định 130-BT năm 1978 sửa đổi tên một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

130-BT,Quyết định 130-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Đổi tên xã,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-BT Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1978

Ban hành: 25/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

5

Quyết định 72-BT năm 1978 về việc thành lập một số xã mới thuộc tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

72-BT,Quyết định 72-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Tỉnh Đắk Lắk,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-BT Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

6

Quyết định 54-BT năm 1978 về việc thành lập một số xã thuộc tỉnh Phú Khánh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

54-BT,Quyết định 54-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập xã,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

7

Quyết định 135-BT năm 1978 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

135-BT,Quyết định 135-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Huyện Tân Yên,Tỉnh Hà Bắc,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 135-BT Hà Nội,

Ban hành: 05/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

8

Quyết định 133-BT năm 1978 về việc chuyển huyện lỵ Mường La, tỉnh Sơn La từ xã Chiềng An về xã ít ong cùng huyện do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

133-BT,Quyết định 133-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Tỉnh Sơn La,Huyện Mường La,Chuyển huyện,Xã Chiềng An,Xã Ít ong,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-BT Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

9

Quyết định 134-BT năm 1978 về việc sáp nhập xã Hoà Bình và xã Thịnh Lang của huyện Kỳ Sơn vào thị xã Hòa Bình, tỉnh Hà Sơn Bình do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

134-BT,Quyết định 134-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Sáp nhập xã,Huyện Kỳ Sơn,Thị xã Hòa Bình,Tỉnh Hà Sơn Bình,Xã Hòa Bình,Xã Thịnh Lang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-BT Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 03/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

10

Quyết định 52-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn sao đỏ trực thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

52-BT,Quyết định 52-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Tỉnh Hải Hưng,Huyện Chí Linh,Thị trấn Sao đỏ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

11

Quyết định 53-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn Bo và hợp nhất một số xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

53-BT,Quyết định 53-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Huyện Kim Bôi,Hợp nhất xã,Tỉnh Hà Sơn Bình,Thị trấn Bo,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 53-BT Hà Nội,

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

12

Quyết định 21-BT năm 1978 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

21-BT,Quyết định 21-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Đức Thọ,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 21-BT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1978

Ban hành: 01/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

13

Quyết định 1657/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 70 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An do Chủ tịch nước ban hành

19/8/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 70 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

14

Quyết định 127-BT năm 1978 về việc chia xã Bình Hòa thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, thành hai xã lấy tên là xã Bình Hòa Đông và xã Bình Hòa Tây do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

127-BT,Quyết định 127-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Huyện Mộc Hóa,Chia xã,Tỉnh Long An,Xã Bình Hòa Đông,Xã Bình Hòa Tây,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

15

Quyết định 71-BT năm 1978 về việc chia xã Ia lang thành hai xã lấy tên là xã Ia Lang và xã Ia Krông thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

71-BT,Quyết định 71-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Huyện Chư Prông,Chia xã,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Kon Tum,Xã Ia lang,Xã Ia Krông,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

16

Quyết định 74-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Cam Giang và Xã Cam An thuộc huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, thành một xã lấy tên là xã Cam Giang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

74-BT,Quyết định 74-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Bến Hải,Xã Cam Giang,Xã Cam An,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

17

Quyết định 73-BT năm 1978 về việc hợp nhất các xã Trà Thọ, Trà Tây, Trà Xinh và Trà Trung thành một xã lấy tên là xã Trà Thọ thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Nghĩa Bình do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

73-BT,Quyết định 73-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Trà Bồng,Tỉnh Nghĩa Bình,Xã Trà Thọ,Xã Trà Xinh,Xã Trà Trung,Xã Trà Tây,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73-BT

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

18

Quyết định 51-BT năm 1978 về việc hợp nhất một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh và thành lập xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

51-BT,Quyết định 51-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Nam Ninh,Huyện Kim Sơn,Huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam Ninh,Thành lập xã,Huyện Nghĩa Hưng,Xã Nam Điền,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

19

Quyết định 38-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Hua Nà và xã Mường Cang thành một xã mới lấy tên là xã Nà Cang thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

38-BT,Quyết định 38-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Huyện Than Uyên,Hợp nhất xã,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Xã Hua Nà,Xã Mường Cang,Xã Nà Cang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 38-BT Hà Nội,

Ban hành: 25/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

20

Quyết định 22-BT năm 1978 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Vụ Bản, Lý Nhân và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

22-BT,Quyết định 22-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Nam Ninh,Huyện Lý Nhân,Huyện Vụ Bản,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 22-BT

Ban hành: 01/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.186.43