Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 67-HDBT 1992 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1359 văn bản

1

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Quyết định 1992/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

1992/QD-UBND,Quyết định 1992 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Giang Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

3

Quyết định 1992/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1992/QD-CTN,Quyết định 1992 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1992/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

4

Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

1992/QD-UBND,Quyết định 1992 2014,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Thành lập Sở Văn hóa Thể thao,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

5

Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án nông thôn mới xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ban hành giai đoạn 2012 - 2015

1992/QD-UBND,Quyết định 1992 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng xã nông thôn mới,Xã nông thôn mới ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

6

Quyết định 1992/QĐ-UBND duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng số 20 – Đô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1992/QD-UBND,Quyết định 1992 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch chi tiết,Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị,Quy hoạch chi tiết 1/2000,Tỷ lệ 1-2000,Khu chức năng số 20,Khu đô thị mới Nam thành phố,Khu đô thị mới Nam TPHCM,Huyện Bình Chánh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -----

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2008

7

Quyết định 67/2016/QĐ-UBND Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

67/2016/QD-UBND,Quyết định 67 2016,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2016/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

8

Quyết định 137-HĐBT năm 1992 về quản lý giá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

137-HDBT,Quyết định 137-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý giá,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội , ngày 27 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 27/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

9

Quyết định 326-HĐBT năm 1992 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

326-HDBT,Quyết định 326-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1992

Ban hành: 14/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

10

Quyết định 115-HĐBT năm 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

115-HDBT,Quyết định 115-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế xuất nhập khẩu,Tiểu ngạch biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT

Ban hành: 09/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

11

Quyết định 31-HĐBT về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

31-HDBT,Quyết định 31-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chỉ tiêu kế hoạch,Kế hoạch Nhà nước 1992,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ

Ban hành: 25/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

12

Quyết định 312-HĐBT năm 1992 sửa đổi Điều 79 Nghị định 28-HĐBT hướng dẫn Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng bộ trưởng ban hành

312-HDBT,Quyết định 312-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 312-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm

Ban hành: 21/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

13

Quyết định 168-HĐBT năm 1992 sửa đổi Nghị quyết 186-HĐBT về việc phân cấp quản lý ngân sách do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HDBT,Quyết định 168-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Phân cấp quản lý ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-HĐBT Hà Nội , ngày 16 tháng 5 năm 1992

Ban hành: 16/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

14

Quyết định 359-HĐBT sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 3 năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

359-HDBT,Quyết định 359-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 359-HĐBT

Ban hành: 29/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

15

Quyết định 134-HĐBT năm 1992 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-HDBT,Quyết định 134-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Phát hành tín phiếu kho bạc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

16

Quyết định 130-HĐBT năm 1992 về thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu và di chuyển tỉnh lỵ Lai Châu về thị xã Điện Biên Phủ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

130-HDBT,Quyết định 130-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Tỉnh Lai Châu,Thị xã Điện Biên Phủ,Di chuyển tỉnh lỵ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 18/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

17

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

125-HDBT,Quyết định 125-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 14/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

18

Quyết định 76-HĐBT năm 1992 về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh sắp xếp tổ chức biên chế hành chính sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

76-HDBT,Quyết định 76-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Sắp xếp tổ chức,Biên chế hành chính sự nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

19

Quyết định 145-HĐBT năm 1992 về quy định tạm thời việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

145-HDBT,Quyết định 145-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Trẻ em bị bỏ rơi,Cơ sở nuôi dưỡng,Trẻ em bị tàn tật,Trẻ em mồ côi,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145-HĐBT

Ban hành: 29/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

20

Quyết định 303-HĐBT năm 1992 về việc trợ cấp đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

303-HDBT,Quyết định 303-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp công nhân viên chức,Công nhân viên chức hành chính sự nghiệp,Trợ cấp lực lượng vũ trang,Trợ cấp đối tượng hưởng chính sách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.200.252.156