Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 67-CP 1966 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 703 văn bản

1

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

2

Quyết định 1966/QĐ-CHK năm 2016 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công, viên chức và người lao động do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-CHK Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

3

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

4

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

5

Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

6

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2014 Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1966/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 25 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

7

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2013 về Chỉ số Cải cách hành chính của sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 28 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

8

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2012 công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THAY THẾ VÀ BÃI BỎ CÁC THỦ

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

9

Quyết định 1966/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận Phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1966/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

10

Quyết định 1966/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 24 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

11

Quyết định 1966/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ IV - 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI CẦU LÔNG NGƯỜI GIÁO VIÊN

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2011

12

Quyết định 67-CP năm 1966 về việc chia huyện Hà Quảng thuộc tỉnh Cao Bằng thành hai huyện; hợp nhất hai huyện An Dương và Hải An thuộc thành phố Hải Phòng; đặt xã Bằng La trực thuộc thị xã Đồ Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA HUYỆN HÀ QUẢNG THUỘC TỈNH CAO BẰNG THÀNH HAI HUYỆN; HỢP NHẤT HAI HUYỆN AN DƯƠNG VÀ HẢI AN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG; ĐẶT XÃ BẰNG LA

Ban hành: 07/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

13

Quyết định 67/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

14

Quyết định 1745/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

10/4/1966 tại Hà Nội; hiện cư trú tại: căn hộ số 67, nhà số 232B, phố Stavropolskaia, thành phố Krasnoydar, tỉnh Krasnoydar, Liên bang Nga Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

15

Quyết định 736/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Tàu Ứng Héng do Chủ tịch nước ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 88/TTr-CP ngày 22/3/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với: Ông Tàu Ứng Héng, sinh ngày 06/6/1966 tại

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

16

Quyết định 155-CP năm 1966 về lập trường thủy sản thuộc quyền quản lý của Tổng cục Thủy sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG THỦY SẢN THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỔNG CỤC THỦY SẢN HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo cán

Ban hành: 16/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

17

Quyết định 145-CP năm 1966 về việc thành lập trường Đại học quân y do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN Y HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo bác sĩ và dược sĩ quân y. Theo đề

Ban hành: 08/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

18

Quyết định 147-CP năm 1966 về việc thành lập Trường đại học mỏ và địa chất do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ VÀ ĐỊA CHẤT HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo cán bộ kỹ thuật và cán bộ

Ban hành: 08/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

19

Quyết định 144-CP năm 1966 về việc thành lập trường đại học xây dựng do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản

Ban hành: 08/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

20

Quyết định 127-CP năm 1966 về việc mở trường đại học sư phạm miền núi do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MIỀN NÚI HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo giáo viên cấp III phổ thông và

Ban hành: 18/07/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.196.192