Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 632-NV 1968 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 194 văn bản

1

Quyết định 632-NV năm 1968 về việc phê chuẩn việc thành lập hai thị trấn nông trường thuộc tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

632-NV,Quyết định 632-NV 1968,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Sơn La,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 632-NV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1968 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP HAI THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG

Ban hành: 15/11/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

2

Quyết định 4036/QĐ-BNN-HTQT năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quyết định 1968/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt văn kiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4036/QĐ-BNN-HTQT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/QĐ-BNN-HTQT NGÀY 22/5/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ THỰC HIỆN HAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

3

Quyết định 677-NV năm 1968 về việc phê chuẩn việc thành lập hai thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

677-NV,Quyết định 677-NV 1968,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Hà Tĩnh,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 677-NV Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1968 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP MỘT THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG

Ban hành: 07/12/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

4

Quyết định 631-NV năm 1968 về việc phê chuẩn việc hợp nhất xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

631-NV,Quyết định 631-NV 1968,Bộ Nội vụ,Huyện Lương Sơn,Hợp nhất,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 631-NV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1968

Ban hành: 15/11/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

5

Quyết định 89-NV năm 1968 phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới xã và hợp nhất xã thuộc huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

89-NV,Quyết định 89-NV 1968,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh địa giới,Hợp nhất,Huyện Xuân Thủy,Tỉnh Nam Hà,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-NV Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 1968

Ban hành: 18/03/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

6

Quyết định 372-NV năm 1968 sửa đổi và thống nhất tên gọi của các hòn, đảo, cồn, đỉnh, núi, cửa, bến, vịnh, vũng, luồng, lạch, sông, cái, mũi, ghềnh, bãi, chương…của miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

372-NV,Quyết định 372-NV 1968,Bộ Nội vụ,Thống nhất tên gọi,Miền Bắc,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc SỐ: 372-NV Hà Nội, ngày 23  tháng 07  năm 1968 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI VÀ

Ban hành: 23/07/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

7

Quyết định 373-NV năm 1968 về việc đổi tên gọi của 4 đèo thuộc các tỉnh Bắc-thái, Cao-bằng, Lai-châu và Nghệ-an do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

373-NV,Quyết định 373-NV 1968,Bộ Nội vụ,Sửa đổi tên đèo,Tỉnh Bắc Thái,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 373-NV Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1968 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI TÊN GỌI CỦA 4

Ban hành: 23/07/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

8

Quyết định 79/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

79/2020/QD-UBND,Quyết định 79 2020,Tỉnh Bình Định,Đơn giá quan trắc phân tích môi trường Bình Định,Đơn giá quan trắc môi trường Bình Định,Đơn giá phân tích môi trường Bình Định 2020,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

9

Quyết định 5196/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bình Định

5196/QD-UBND,Quyết định 5196 2020,Tỉnh Bình Định,Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước,Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước Bình Định,Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2019 tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

10

Quyết định 112/QĐ-BYT năm 2010 tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

112/QD-BYT,Quyết định 112 2010,Bộ Y tế,Tặng kỷ niệm chương,Vì sức khỏe nhân dân,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 112/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

11

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND phê duyệt tên đường tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

17/2014/QD-UBND,Quyết định 17 2014,Tỉnh Bình Định,Phê duyệt tên đường ,Đặt tên đường,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2014/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

12

Quyết định 1317/QĐ-CTN năm 2014 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1317/QD-CTN,Quyết định 1317 2014,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1317/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

13

Quyết định 66/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

66/2018/QD-UBND,Quyết định 66 2018,Tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2018/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 28

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

14

Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn

2682/QD-UBND,Quyết định 2682 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố công khai Dự toán ngân sách2020,Bắc Kạn công bố công khai dự toán ngân sách,Công khai số liệu dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

15

Quyết định 2796/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

2796/QD-UBND,Quyết định 2796 2019,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2796/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

16

Quyết định 104/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

104/QD-UBND,Quyết định 104 2018,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 02 tháng 02

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

17

Quyết định 296/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

296/QD-CTN,Quyết định 296 2011,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 296/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 09/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

18

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/2017/QD-UBND,Quyết định 15 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2017/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 06

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

19

Quyết định 2932/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh Hòa Bình

2932/QD-UBND,Quyết định 2932 2020,Tỉnh Hòa Bình,Ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh 2020,Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh Hòa Bình 2020,Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

20

Quyết định 3692/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn năm 2021-2025 tỉnh Bình Định

3692/QD-UBND,Quyết định 3692 2020,Tỉnh Bình Định,Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định,Kế hoạch phòng chống thiên tai 2021 2025,Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225