Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 56-BT 1977 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 630 văn bản

1

Quyết định 56-BT năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

56-BT,Quyết định 56-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 56-BT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 23/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

2

Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

1977/QD-UBND,Quyết định 1977 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1977/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

3

Quyết định 1977/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2016 của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1977/QD-TTg,Quyết định 1977 2016,Thủ tướng Chính phủ,Dự án nâng cấp quốc lộ 1A,Dự án cải tạo quốc lộ 1A,Sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ,Nâng cấp Quốc lộ 1A,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

4

Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

1977/QD-UBND,Quyết định 1977 2013,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1977/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 18 tháng 12

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

5

Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2009 về phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

1977/QD-UBND,Quyết định 1977 2009,Tỉnh Quảng Ninh,Phân cấp,Đăng kiểm tàu cá,Đăng ký tàu cá,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1977

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

6

Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2015 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2014

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1977 - 31/12/2014 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày

Ban hành: 12/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Quyết định 140-BT năm 1977 về việc thành lập thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

140-BT,Quyết định 140-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Thị trấn Bỉm Sơn,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 140-BT Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 1977

Ban hành: 29/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

8

Quyết định 56-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

56-CP,Quyết định 56-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh An Giang,Hợp nhất huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ  ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 56-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

9

Quyết định 135-BT năm 1977 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

135-BT,Quyết định 135-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 135-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 1977

Ban hành: 27/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

10

Quyết định 134-BT năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc thành phố Việt Trì, huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

134-BT,Quyết định 134-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới,Thành phố Việt Trì,Huyện Tam Nông,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 134-BT

Ban hành: 27/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

11

Quyết định 97-BT năm 1977 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Kim Thanh, tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

97-BT,Quyết định 97-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Kim Thanh,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 97-BT Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1977

Ban hành: 03/05/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

12

Quyết định 80-BT năm 1977 về việc thành lập xã Lê Minh Xuân và xã Phạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

80-BT,Quyết định 80-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Thành lập xã,Xã Lê Minh Xuân,Xã Phạm Văn Hai,Huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 80-BT

Ban hành: 13/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

13

Quyết định 55-BT năm 1977 thành lập thị trấn Hóc Môn thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

55-BT,Quyết định 55-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Hóc Môn,Thành lập,Huyện Hóc Môn,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-BT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HÓC MÔN THUỘC HUYỆN

Ban hành: 23/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

14

Quyết định 56/QĐ-UB năm 2002 về Quy định tiếp tục bán nhà trả góp tại Chung Cư B, Chợ Đầm, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

56/QD-UB,Quyết định 56 2002,Tỉnh Khánh Hòa,Chung Cư B Chợ Đầm,Phường Vạn Thạnh,Bán nhà trả góp ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/QĐ-UB Nha Trang,

Ban hành: 18/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

15

Quyết định 79-BT năm 1977 về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Phú Yên, Sông Mã, Mộc Châu và giải thể thị trấn Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Phủ Thủ tướng ban hành

79-BT,Quyết định 79-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Huyện Mai Sơn,Huyện Phú Yên,Huyện Sông Mã,Tỉnh Sơn La,Huyện Phù Yên,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 79-BT

Ban hành: 13/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

16

Quyết định 564/2000/QĐ-BTS công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

564/2000/QD-BTS,Quyết định 564 2000,Bộ Thuỷ sản,Văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 564/2000/QĐ-BTS

Ban hành: 26/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 56/2000/QĐ-BNN-KHCN về tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

56/2000/QD-BNN-KHCN,Quyết định 56 2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chất lượng sản phẩm,Tiêu chuẩn ngành,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56

Ban hành: 23/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

18

Quyết định 658/QĐ-UB năm 1977 thành lập Phòng xây dựng huyện Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

658/QD-UB,Quyết định 658 1977,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng xây dựng huyện Thủ Đức,Thành lập,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 658/QĐ-UB

Ban hành: 24/11/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

19

Quyết định 2198-CNR năm 1977 ban hành bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

2198-CNR,Quyết định 2198-CNR 1977,Bộ Lâm nghiệp,Bảng phân loại gỗ tạm thời,Tài nguyên - Môi trường BỘ LÂM NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2198-CNR Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1977

Ban hành: 26/11/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

20

Quyết định 1763/QĐ-BYT năm 2019 về danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo); - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết); - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225