Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 46-HDBT 1984 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 901 văn bản

1

Quyết định 46-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới thị xã Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 46-HĐBT NGÀY 15-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI THỊ XÃ BẾN TRE THUỘC TỈNH BẾN TRE. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 15/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 1984/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1984/2006/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 05 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC

Ban hành: 05/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2007

3

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

4

Quyết định 179-HĐBT năm 1984 về việc chia huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 179-HĐBT NGÀY 27-12-1984 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH PHÚ KHÁNH. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều

Ban hành: 27/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

5

Quyết định 177-HĐBT năm 1984 điều chỉnh một số chế độ trợ cấp của ngành y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 177-HĐBT NGÀY 24-12-1984 VỀ

Ban hành: 24/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

6

Quyết định 170-HĐBT năm 1984 về việc chuyển tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải về thị xã Cà Mau do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 170-HĐBT NGÀY 18-12-1984 VỀ VIỆC CHUYỂN TỈNH LỴ TỈNH MINH HẢI VỀ THỊ XÃ CÀ MAU. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 18/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

7

Quyết định 168-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 168-HĐBT NGÀY 17-12-1984 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH MINH HẢI. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ

Ban hành: 17/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

8

Quyết định 163-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 163-HĐBT NGÀY 14-12-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH THANH HOÁ HỘI ĐỒNG

Ban hành: 14/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

9

Quyết định 162-HĐBT năm 1984 về tổ chức hoạt động liên kết trong kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 162-HĐBT NGÀY 14-12-1984 VỀ

Ban hành: 14/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

10

Quyết định 140-HĐBT năm 1984 về việc tăng cường Ban Xây dựng huyện các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY 22-10-1984 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BAN XÂY DỰNG HUYỆN CÁC CẤP HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ

Ban hành: 22/10/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Quyết định 90-HĐBT năm 1984 về việc thành lập năm trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Nội vụ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 90-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1984 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 19/06/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 81-HĐBT năm 1984 về việc công nhận chức vụ khoa học (đợt II) do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------- Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỨC VỤ KHOA HỌC (ĐỢT II) HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 28/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

13

Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 75-HĐBT NGÀY 17-5-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH MINH HẢI HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 17/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

14

Quyết định 35-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 35-HĐBT NGÀY 6 NGÀY 3 THÁNG 1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐẮC LẮC. HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

15

Quyết định 36-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 36-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP. HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

16

Quyết định 37-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 37-HĐBT NGÀY 6-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NINH. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Quyết định 38-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 38-HĐBT NGÀY 6-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

18

Quyết định 15-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới huyện Ea Sup thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 15-HĐBT NGÀY 23-1-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN EA SUP THUỘC TỈNH ĐAK LAK. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 23/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

19

Quyết định 13-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘ ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 13-HĐBT NGÀY 17-1-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐAK LAK. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn

Ban hành: 17/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

20

Quyết định 272-HĐBT năm 1984 về việc thay thế thành viên của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bộ trưởng ngày 4/7/1981; Tiếp theo Quyết định số 58-HĐBT ngày 11 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng; Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình và ý kiến của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đồng chí Dương Thị Thùy, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Ủy

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253