Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 37-HDBT 1987 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1077 văn bản

1

Quyết định 37-HĐBT năm 1987 về việc thành lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Tiền Giang,Thành lập thị xã,Thị xã Gò Công,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội , ngày 16 tháng 2 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

2

Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025

1987/QD-UBND,Quyết định 1987 2020,Tỉnh Hưng Yên,Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tập trung,Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tỉnh Hưng Yên,Đề án phát triển vùng sản xuất hoa cây cảnh tập trung,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

3

Quyết định 1987/QĐ-UBND về công bố chỉ số hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

1987/QD-UBND,Quyết định 1987 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

4

Quyết định 140-HĐBT năm 1987 về triệt để tiết kiệm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

140-HDBT,Quyết định 140-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Triệt để tiết kiệm,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1987

Ban hành: 15/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

5

Quyết định 53-HĐBT năm 1987 thành lập cảng Vũng Tầu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

53-HDBT,Quyết định 53-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Cảng Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CẢNG VŨNG TẦU

Ban hành: 14/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

6

Quyết định 225-HĐBT năm 1987 ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam về đại lượng và đơn vị đo lường của Hội đồng Bộ trưởng

225-HDBT,Quyết định 225-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tiêu chuẩn Việt Nam,Đại lượng,Đơn vị đo lường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN

Ban hành: 09/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Quyết định 221-HĐBT năm 1987 về việc bổ sung chức năng hoạt động của ngành kinh tế lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

221-HDBT,Quyết định 221-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Bổ sung chức năng,Ngành kinh tế lâm nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ

Ban hành: 03/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

8

Quyết định 216-HĐBT năm 1987 về tổ chức thanh niên xung phong trong tình hình hiện nay do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

216-HDBT,Quyết định 216-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức thanh niên xung phong,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 216-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1987

Ban hành: 13/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

9

Quyết định 211-HĐBT năm 1987 về việc thu phí giao thông đường bộ, đường sông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

211-HDBT,Quyết định 211-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Thu phí,Giao thông đường bộ,Giao thông đường thủy,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 211-HĐBT

Ban hành: 09/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

10

Quyết định 150-HĐBT về việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành năm 1987 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

150-HDBT,Quyết định 150-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Thanh toán khối lượng xây lắp,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 30/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

11

Quyết định 134 - HĐBT năm 1987 về một số biện pháp khuyến khích công tác khoa học và kỹ thuật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-HDBT,Quyết định 134-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Biện pháp,Biện pháp khuyến khích,Khoa học Kỹ thuật HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm

Ban hành: 31/08/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

12

Quyết định 122-HĐBT năm 1987 về tổng điều tra dân số năm 1989 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

122-HDBT,Quyết định 122-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tổng điều tra,Điều tra dân số 1989,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔNG

Ban hành: 17/08/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

13

Quyết định 104-HĐBT năm 1987 về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Quyết định 104-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Giá bán lẻ thuốc chữa bệnh,Thương mại,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm

Ban hành: 30/06/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

14

Quyết định 17-HĐBT năm 1987 về việc chia xã Krông bông của huyện Krông bông thuộc tỉnh Đắk lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

17-HDBT,Quyết định 17-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Krông Bông,Tỉnh Đắk Lắk,Chia xã,Xã Krông bông,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-HĐBT Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

15

Quyết định 214-HĐBT năm 1987 về việc kiện toàn Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

214-HDBT,Quyết định 214-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Ủy Ban quốc gia,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Kiện toàn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 214-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

16

Quyết định 231-HĐBT năm 1987 về việc chuyển ngành vật tư sang hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa và sắp xếp lại tổ chức kinh doanh vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

231-HDBT,Quyết định 231-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Ngành vật tư,Hạch toán kinh doanh,Kinh doanh xã hội chủ nghĩa,Kinh doanh vật tư,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

17

Quyết định 227-HĐBT năm 1987 về việc sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

227-HDBT,Quyết định 227-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Sắp xếp tổ chức,Tinh giản biên chế,Cơ quan hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 227-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 29/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

18

Quyết định 217-HĐBT năm 1987 ban hành các chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh của Hội đồng Bộ trưởng

217-HDBT,Quyết định 217-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Chính sách,Hạch toán kinh doanh,Xí nghiệp quốc doanh,Chính sách đổi mới,Hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

19

Quyết định 213-HĐBT năm 1987 về việc đổi tên Uỷ ban quốc gia điều tra hậu quả chiến tranh hoá học của mỹ ở Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

213-HDBT,Quyết định 213-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Ủy Ban quốc gia,Đổi tên,Hậu quả,Hậu quả chiến tranh hóa học,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 213-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

20

Quyết định 159-HĐBT 1987 về thành phần Uỷ ban trung ương vận động mua công trái xây dựng tổ quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

159-HDBT,Quyết định 159-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Công trái,Công trái xây dựng Tổ quốc,Thành phần ủy ban trung ương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1987 QUYẾT

Ban hành: 30/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225