Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 328-HDBT 1991 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 889 văn bản

1

Quyết định 328-HĐBT năm 1991 điều chỉnh địa giới thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

328-HDBT,Quyết định 328-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới thị xã,Thị xã Đông Hà,Thành lập huyện,Huyện Cam Lộ,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 328-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Quyết định 1991-QĐ/VT năm 1992 về Quy chế quản lý và kinh doanh dịch vụ vận tải do Bộ Giao thông vân tải và Bưu điện ban hành

-QĐ/VT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1991-QĐ/VT NGÀY 28-9-1992 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU ĐIỆN VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUI CHẾ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI" Căn cứ Nghị định 196/HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng qui định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của

Ban hành: 28/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quyết định 337-HĐBT năm 1991 về biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt do Hội dồng Bộ trưởng ban hành

337-HDBT,Quyết định 337-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Biện pháp quản lý ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 337-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 25/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Quyết định 315-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-HDBT,Quyết định 315-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Đức Cơ,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

5

Quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

316-HDBT,Quyết định 316-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 316-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

6

Quyết định 207-HĐBT năm 1991 huỷ bỏ các văn bản pháp luật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

207-HDBT,Quyết định 207-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Văn bản pháp luật,Hủy bỏ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 04/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

7

Quyết định 111-HĐBT năm 1991 về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

111-HDBT,Quyết định 111-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chính sách,Sắp xếp biến chế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1991

Ban hành: 12/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

8

Quyết định 81-HĐBT ban hành Hệ thống chi tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

81-HDBT,Quyết định 81-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống chi tiêu,Kế hoạch nhà nước năm 1991,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm

Ban hành: 28/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

9

Quyết định 366-HĐBT năm 1991 ban hành Quy định chế độ thẩm định các Dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài của Hội đồng Bộ trưởng

366-HDBT,Quyết định 366-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,Chế độ thẩm định,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 366-HĐBT Hà Nội , ngày 07 tháng 11 năm

Ban hành: 07/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

10

Quyết định 332-HĐBT năm 1991 về việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

332-HDBT,Quyết định 332-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp nhà nước,Bảo toàn vốn kinh doanh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 332-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm

Ban hành: 23/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

11

Quyết định 287-HĐBT năm 1991 về chính sách chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

287-HDBT,Quyết định 287-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ chính sách,Sĩ quan,Hạ sĩ quan,Chiến sĩ công an nhân dân phục viên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287-HĐBT Hà Nội , ngày 26 tháng 9

Ban hành: 26/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

12

Quyết định 96-HĐBT năm 1991 ban hành bản Quy định về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu của Hội đồng Bộ trưởng

96-HDBT,Quyết định 96-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Khuyến khích sản xuất,Hàng xuất khẩu,Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 96-HĐBT

Ban hành: 05/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

13

Quyết định 255-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức và sắp xếp mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

255-HDBT,Quyết định 255-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống giáo dục quốc dân,Sắp xếp tổ chức,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 255-HĐBT Hà Nội , ngày 31 tháng 8 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ SẮP

Ban hành: 31/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

14

Quyết định 213-HĐBT năm 1991 về việc đổi tên Trường Cao đằng nông - lâm Thanh hoá thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

213-HDBT,Quyết định 213-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Đổi tên trường,Trường Cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hóa,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 213-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN

Ban hành: 15/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

15

Quyết định 203-HĐBT năm 1991 hướng dẫn các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

203-HDBT,Quyết định 203-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế Doanh thu,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế Lợi tức,Thi hành quy định,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

16

Quyết định 186-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập Trường sư phạm kỹ thuật 5 vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

186-HDBT,Quyết định 186-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sát nhập trường,Trường sư phạm kỹ thuật 5,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁT NHẬP TRƯỜNG SƯ

Ban hành: 12/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

17

Quyết định 126-HĐBT năm 1991 bổ sung một số điều trong việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

126-HDBT,Quyết định 126-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành luật thuế xuất nhâp khẩu,Nhập khẩu hàng mậu dịch,Xuất nhập khẩu hàng mậu dịch,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Quyết định 63-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập trường Cao đẳng sư phạm Việt bắc vào trường Đại học sư phạm Việt bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

63-HDBT,Quyết định 63-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sát nhập trường,Trường Cao đẳng sư phạm Việt Bắc,Trường đại học sư phạm Việt Bắc,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1991 QUYẾT

Ban hành: 18/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

19

Quyết định 55-HĐBT năm 1991 về việc mở hệ đào tạo cao học trong hệ thống giáo dục quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

55-HDBT,Quyết định 55-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống giáo dục quốc dân,Đào tạo cao học,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC

Ban hành: 09/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Quyết định 21-HĐBT năm 1991 về trang phục, chứng minh thư, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của cán bộ ngành thuế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-HDBT,Quyết định 21-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy định trang phục cán bộ ngành thuế,Quy định cấp hiệu cán bộ ngành thuế,Quy định phù hiệu cán bộ ngành thuế,Quy định số hiệu cán bộ ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209