Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54 công văn

1

Công văn 1981/BCT-CNNg về xuất khẩu khoáng sản tồn kho (bổ sung) của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Bộ Công thương ban hành

1981/BCT-CNNg,Công văn 1981 2013,Bộ Công thương,Xuất khẩu khoáng sản tồn kho ,Khoáng sản tồn kho ,Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

2

Công văn 1981/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày thì được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thuế TNCN phải nộp của cá nhân này được xác định theo quy định tại Khoản 1 Mục II Phần C Thông tư 84/2008/TT-BTC nêu trên. Từ tháng 05/2012 cá nhân trên rời Việt Nam thì không phải làm thủ tục Quyết toán thuế TNCN, nếu cá nhân cần xác nhận nghĩa vụ thuế thì

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

3

Công văn 1981/BXD-QLN gửi Hồ sơ trích ngang công sở cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011 Kinh gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 25/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

4

Công văn số 1981/VPCP-KTTH về việc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

quy hoạch Quốc gia; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bố trí vốn thực hiện Dự án theo quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2009

5

Công văn 2113/BNV-CQĐP hướng dẫn nội dung liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành

văn bản, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Việc chuyển chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Chính phủ. Thực hiện Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 30

Ban hành: 18/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

6

Công văn 6616/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 7 năm 2013 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

7

Công văn 4000/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); sau khi thống nhất với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn một số nội dung tại Khoản 5, Điều 4 Quyết định số 1674/QĐ-TTg như sau: 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Thực hiện theo

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

8

Công văn 8657/BKHĐT-TH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

nước năm 2016; biểu mẫu số I, II kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016. Đối với bộ, ngành trung ương và địa phương, đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 mới giải ngân được dưới 50% kế hoạch vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ và

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

9

Công văn số 442/UB về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4142/QĐ-UB ngày 30-12-1978 ban hành thể thức và giá biểu thu tiền nhà thuộc diện nhà nước quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Do việc ban hành quyết định số 4142/QĐ-UB ngày 30-12-1978 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về thể thức và giá biểu thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh chưa được các cơ quan đơn vị nghiên cứu đầy đủ, nên Công ty Quản lý nhà thuộc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng gặp khó khăn khi thực hiện thu tiền thuê nhà

Ban hành: 18/03/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 11/11/1998

Cập nhật: 22/05/2009

10

Công văn 376/TCHQ-GSQL năm 2019 về gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

376/TCHQ-GSQL V/v gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Đại lý làm thủ tục hải quan. (có tên tại Danh sách kèm theo) Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

11

Công văn 5705/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đương chức và cán bộ quy hoạch (nhiệm kỳ 2020-2025) giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯƠNG CHỨC VÀ CÁN BỘ TRONG DIỆN QUY HOẠCH A1 (NHIỆM KỲ 2020-2025) GIAI ĐOẠN 2017-2020 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

12

Công văn 3684/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

sau: 1. Về trường hợp của ông Mạc Văn Kim: - Đối với thời gian từ tháng 12/1981 đến tháng 02/1992 ông Kim làm việc tại Công ty Chuyên doanh mía đường, sau đó từ tháng 03/1992 đến tháng 10/1998 ông Kim được giữ lại Ban thanh lý tài sản khi Công ty Chuyên doanh mía đường bị giải thể: theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 315-HĐBT ngày

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2010

13

Công văn 6102/BKHĐT-TH năm 2016 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ- BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 (đối với vốn ngân sách nhà nước); Quyết định số 1981/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015 (đối với vốn trái phiếu Chính phủ); các Quyết định số: 2036/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015, 556/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 4 năm 2016, 968/QĐ-BKHĐT và 969/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 7 năm

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

14

Công văn 1782/BHXH-CĐ năm 2016 về tra cứu hưởng bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số sổ: 0299076973 Ngày sinh: 30/05/1981 Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 30029/QĐ-LĐTBXH-TCTN; số tháng hưởng 3; ngày hưởng 05/05/2014, số tiền: 1.746.200 đ tại BHXH.TPHCM./. BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

15

Công văn 3540/BNV-CQDP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị do Bộ Nội vụ ban hành

chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án trình Chính phủ xem xét, quyết định theo trình tự được quy định tại Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

16

Công văn số 2322/BNV-TL về việc chế độ chính sách đối với cán bộ y tế xã do Bộ Nội vụ ban hành

tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Nghị định số 46-CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2009

17

Công văn 4367/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

xem xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định hiện hành, trả lời địa phương biết; trường hợp thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. (Xin gửi bản chụp văn bản của UBND các tỉnh, thành phố nêu trên đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính).

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

18

Công văn 145/TLĐ năm 2015 giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

tật số 24-400 năm 1993 (bản sao) 4. Giấy xếp hạng thương tật TNLĐ số 37/GĐYK ngày 2/5/1993 (bản sao) 5. Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 25/6/1993 cấp số TNLĐ số 24-400 (bản sao) Trong đơn viết được hưởng TNLĐ tháng 6/1993 nhưng do xí nghiệp giải tán nên giải quyết hưởng MSLĐ từ năm 1993 theo QĐ 236/HĐBT

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

19

Công văn 3831/UBND-NC năm 2013 thay thế Danh mục văn bản gửi kèm theo Quyết định 1181/QĐ-UBND và 1184/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

30/7/2001 Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sửa đổi bởi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ) 115

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

20

Công văn 1444/STC-QLNS về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và hộ nghèo có đời sống khó khăn do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đang làm việc trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của

Ban hành: 18/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220