Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 284-HDBT 1985 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 548 văn bản

1

Quyết định 284-HĐBT năm 1985 về việc thành lập thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

284-HDBT,Quyết định 284-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị xã,Thị Xã Vĩnh An,Thị xã Vĩnh Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 284-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

2

Quyết định 1985/QĐ-UBND 2011 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Nam Đà Lạt) do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1985/QD-UBND,Quyết định 1985 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1958/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

3

Quyết định 39-HĐBT năm 1985 về ngày Thầy thuốc Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

39-HDBT, Quyết định 39-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Ngày thầy thuốc Việt Nam, Thể thao- Y tế, Văn hóa- Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Ban hành: 06/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

4

Quyết định 2-HĐBT năm 1985 sửa đổi hệ thống chi tiêu pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

2-HDBT, Quyết định 2-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Kế hoạch Nhà nước, Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh, Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 07/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

5

Quyết định 289-HĐBT năm 1985 về việc thành lập huyện Hiệp đức thuộc tỉnh Quảng nam - Đà nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

289-HDBT, Quyết định 289-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thành lập, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 289-HĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 31/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 280-HĐBT năm 1985 sửa đổi tổ chức của Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

280-HDBT,Quyết định 280-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia,Sửa đổi tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 280-HĐBT

Ban hành: 11/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Quyết định 273-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh cước vận tải hành khách và hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

273-HDBT, Quyết định 273-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Cước vận tải hàng hóa, Cước vận tải hành khách, Thương mại, Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 273-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

8

Quyết định 189-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT, Quyết định 189-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Điều chỉnh địa giới hành chính huyện, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 27/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

9

Quyết định 173-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Ủy ban Năm quốc tế hòa bình của Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

173-HDBT,Quyết định 173-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập Ủy ban,Ủy ban Năm quốc tế hòa bình Việt Nam,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 08/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

10

Quyết định 148-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Ủy ban Năm quốc tế về Rừng của Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

148-HDBT, Quyết định 148-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thành lập Ủy ban, Ủy ban Năm quốc tế Rừng Việt Nam, Tài nguyên- Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 148-HĐBT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2007

11

Quyết định 113-HĐBT năm 1985 về việc thành lập thị xã Sông Công thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

113-HDBT, Quyết định 113-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thị xã Sông Công, Thành lập thị xã, Tỉnh Bắc Thái, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 11/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

12

Quyết định 114-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh địa giới huyện Châu Thành và thị xã Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

114-HDBT,Quyết định 114-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Châu Thành,Thị xã Bến Tre,Điều chỉnh địa giới,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 11/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

13

Quyết định 55-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

56-HDBT, Quyết định 56-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Điều chỉnh địa giới huyện, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 56-HĐBT NGÀY

Ban hành: 28/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

14

Quyết định 21-HĐBT năm 1985 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-HDBT, Quyết định 21-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Tỉnh Hà Bắc, Phân vạch địa giới xã, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 30/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

15

Quyết định 125-HĐBT năm 1985 sửa đổi quyết định 157-HĐBT năm 1983 về tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

125-HDBT,Quyết định 125-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Tổng kiểm kê đánh giá,Đánh giá tài sản cố định,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

16

Quyết định 285-HĐBT năm 1985 sửa đổi Nghị quyết 156-HĐBT về cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

285-HDBT, Quyết định 285-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Cải tiến chế độ quản lý, Quản lý công nghiệp quốc doanh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 285-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 23/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

17

Quyết định 271-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 271-HĐBT NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN TÂN UYÊN THUỘC TỈNH SÔNG BÉ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc uỷ

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

18

Quyết định 266-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Bắc sơn thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

266-HDBT,Quyết định 266-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Thạch Hà,Thành lập xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Xã Bắc Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 266-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 19/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

19

Quyết định 267-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 267-HĐBT NGÀY 19-11-1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN CHIÊM HOÁ, HÀM YÊN THUỘC TỈNH HÀ TUYÊN. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức

Ban hành: 19/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

20

Quyết định 142-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số phường của thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số: 142-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 142-HĐBT NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc

Ban hành: 23/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93