Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 25-NV 1967 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 688 văn bản

1

Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1967/QD-BKHDT,Quyết định 1967 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thủ tục hành chính,Ra nước ngoài,Lĩnh vực đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

2

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2019,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 16

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

3

Quyết định 1967/QĐ-TTg năm 2016 Ông Phan Thanh Bình thôi giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1967/QD-TTg,Quyết định 1967 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thôi giữ chức vụ,Tổng giám đốc đã thôi giữ chức vụ ,Đại học Quốc gia,Lao động - Tiền lương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

4

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh và Hải Hậu tỉnh Nam Định

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2016,Tỉnh Nam Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Nam Định, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

5

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế hoạt động của Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng (Japan Desk Lâm Đồng)

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2016

6

Quyết định 1967/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận Phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1967/QD-BTTTT,Quyết định 1967 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thừa nhận phòng đo kiểm,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1967

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

7

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2011 về quy chế công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Hưng Yên ban hành

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2011,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

8

Quyết định 1967/2014/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

--------------- Số: 1967/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 25 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11 /2003; Căn cứ Luật Xây

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

9

Quyết định 25-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Việt-lâm trực thuộc huyện Bắc-giang tỉnh Hà-giang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

25-NV,Quyết định 25-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Việt lâm,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-NV Hà Nội, ngày 28 tháng 01

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

10

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Thừa Thiên Huế

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

11

Quyết định 310-NV năm 1967 về thành lập một thị trấn nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

310-NV,Quyết định 310-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 310-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP MỘT THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH

Ban hành: 08/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

12

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

25/2015/QD-UBND,Quyết định 25 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2015/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 27 tháng 03 năm

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

13

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND về biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

25/2011/QD-UBND,Quyết định 25 2011,Tỉnh Quảng Bình,Biểu cước vận chuyển,Cước vận chuyển hàng hóa,Vận chuyển bằng phương tiện ô tô ,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

14

Quyết định 269-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hòa-bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

269-NV,Quyết định 269-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-NV Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1967

Ban hành: 13/07/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

15

Quyết định 162-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Thạch Thành, thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

162-NV,Quyết định 162-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Thạch Thành,Huyện Thạch Thành,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162-NV Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

16

Quyết định 163-NV năm 1967 phê chuẩn việc sửa đổi một số đơn vị hành chính xã thuộc huyện Duy Tiên tỉnh Nam Hà do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

163-NV,Quyết định 163-NV 1967,Bộ Nội vụ,Đơn vị hành chính xã,Huyện Duy Tiên,Tỉnh Nam Hà,Sửa đổi,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-NV Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1967

Ban hành: 25/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

17

Quyết định 122-NV năm 1967 về việc phê chuẩn việc chia xã Mường Ảng thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu thành 3 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

122-NV,Quyết định 122-NV 1967,Bộ Nội vụ,Xã Mường Ảng,Chia xã,Huyện Tuần Giáo,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122-NV Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC CHIA XÃ MƯỜNG ẢNG THUỘC HUYỆN

Ban hành: 30/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

18

Quyết định 111-NV năm 1967 phê chuẩn việc đưa một số xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái về huyện Phú Lương cùng tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

111-NV,Quyết định 111-NV 1967,Bộ Nội vụ,Huyện Bạch Thông,Tỉnh Bắc Thái,Huyện Phú Lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-NV Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 25/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

19

Quyết định 109-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Vân Hùng trực thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

109-NV,Quyết định 109-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Huyện Đoan Hùng,Thi trấn nông trường Vân Hùng,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-NV Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

20

Quyết định 87-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 3 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Nghĩa Lộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

87-NV,Quyết định 87-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Nghĩa Lộ,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225