Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" QUYET DINH 249 2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 91 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6751:2009 (ISO 9169 : 2006) về Chất lượng không khí - Định nghĩa và xác định đặc trưng tính năng của hệ thống đo tự động

TCVN6751:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6751:2009,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6751 : 2009 ISO 9169 : 2006 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - ĐỊNH NGHĨA VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐO TỰ ĐỘNG Air quality - Definition and determination of performance characteristics of an automatic

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7212:2009 (ISO 8996 : 2004) về Ecgônômi - Xác định sự sinh nhiệt chuyển hóa

TCVN7212:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7212:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7212 : 2009 ISO 8996 : 2004 ECGÔNÔMI MÔI TRƯỜNG NHIỆT - XÁC ĐỊNH MỨC CHUYỂN HÓA Ergonomics of the thermal environment - Determination of metabolic rate Lời nói đầu TCVN 7212 : 2009 thay thế TCVN 7212 : 2002

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8223:2009 về Công trình thuỷ lợi – Các quy định chủ yếu về đo đạc địa hình, xác định tim kênh và các công trình trên kênh

TCVN8223:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8223:2009,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8223 : 2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ ĐO ĐỊA HÌNH, XÁC ĐỊNH TIM KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH Hydraulic work - The basic stipulation for topographic measurement and defined centerline of canal and the structures

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4551:2009 về Thống kê ứng dụng - Phân tích phương sai

TCVN4551:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4551:2009,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4551 : 2009 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG - PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI Applied statistics - Analysis of variances Lời nói đầu TCVN 4551 : 2009 thay thế cho TCVN 4551-1988; TCVN 4551 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6134:2009 (EPA Method 8321A) về Chất lượng đất - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/nhiệt phun/ khối phổ (HPLC/TS/MS) hoặc Detector cực tím (UV) để xác định hợp chất không bay hơi có thể chiết trong dung môi

TCVN6134:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6134:2009,***,Xác định hợp chất không bay hơi ,Chất lượng đất,Phương pháp sắc ký lỏng ,TCVN 6134:2009,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6134 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO/NHIỆT PHUN /KHỐI PHỔ (HPLC/TS/MS) HOẶC DETECTOR CỰC TÍM

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5757:2009 (ISO 2408 : 2004) về Cáp thép sử dụng cho mục đích chung - Yêu cầu tối thiểu

TCVN5757:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5757:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5757 : 2009 ISO 2408 : 2004 CÁP THÉP SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG – YÊU CẦU TỐI THIỂU Steel wire ropes for general purposes − Minimum requirements Lời nói đầu TCVN 5757 : 2009 thay thế TCVN 5757 : 1993. TCVN 5757

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8283:2009 về giống vật nuôi – Thuật ngữ di truyền và công tác chọn giống

TCVN 8283 : 2009 do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIỐNG VẬT NUÔI - THUẬT NGỮ DI TRUYỀN VÀ CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG Animal breed - Terminology of livestock genetics and breeding selection 1. Phạm vi áp

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6165:2009 (ISO/IEC GUIDE 99:2007) về từ vựng quốc tế về đo lường học - Khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM)

TCVN6165:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6165:2009,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6165:2009 ISO/IEC GUIDE 99:2007 TỪ VỰNG QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG HỌC – KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CƠ BẢN (VIM) International vocabulary of metrology – basic and general concepts and associated terms (vim) Lời nói đầu TCVN 6165:2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8114:2009 (ISO 5168 : 2005) về Đo dòng lưu chất - Quy trình đánh giá độ không bảo đảm đo

đảm bảo được báo cáo là độ không đảm bảo của một giá trị đơn, của trung bình của một số quy định các giá trị, hoặc của việc làm khớp đường cong dựa vào một số quy định các giá trị. PHỤ LỤC A (quy định) Quy trình tính độ không đảm bảo đo A.1. Độ không đảm bảo đo có thứ nguyên và không thứ nguyên Quyết định xem ước

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6385:2009 (IEC 60065 : 2005) về Thiết bị nghe, nhìn và thiết bị điện tử tương tự - Yêu cầu an toàn

không phù hợp với tiêu chuẩn này thì phép đo với tạp hồng là quyết định. Khi xác định một bộ phận hoặc tiếp điểm đầu nối ra có mang điện nguy hiểm theo 9.1.1.1 và 11.1 hay không thì thiết bị phải được làm việc với tín hiệu thử nghiệm đầu vào hình sin 1 kHz hoặc trong trường hợp thuộc đối tượng áp dụng, tần số khác ứng với trung bình hình học

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997. MỤC LỤC CHƯƠNG 1 QUY  ĐỊNH CHUNG.. 3 1.1     Phạm vi áp dụng. 3 1.2     Giải thích từ ngữ. 3 1.3     Các số liệu  trong quy chuẩn. 3

Ban hành: 14/08/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8243-1:2009 (ISO 3951-1 : 2005) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 1: Quy định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL

TCVN8243-1:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8243-1:2009,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8243-1 : 2009 ISO 3951-1 : 2005 QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH LƯỢNG - PHẦN 1: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU MỘT LẦN XÁC ĐỊNH THEO GIỚI HẠN CHẤT LƯỢNG CHẤP NHẬN (AQL) ĐỂ KIỂM TRA TỪNG LÔ ĐỐI VỚI MỘT ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG VÀ MỘT

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7998-1:2009 (IEC 60383-1 : 1993) về Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 1: Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận

TCVN7998-1:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009,***,Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh ,Điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V ,Hệ thống điện xoay chiều,Định nghĩa,Phương pháp thử nghiệm,Tiêu chí chấp nhận,TCVN 7998-1:2009,Cái cách điện dùng đường dây trên không,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7998-1 : 2009 CÁI CÁCH

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8193-1:2009 (ISO 1438-1:1980/AMD:1998) về Đo lưu lượng nước trong kênh hở bằng đập trành thàn mỏng và máng lường venturi - Phần 1 : Đập tràn thành mỏng

flumes - Part 1: Thin-plate weirs Lời nói đầu TCVN 8193-1 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1438-1 : 1980 và ISO 1438-1 ADMENDMENT:1998; TCVN 8193-1 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Cơ điện biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8091-2:2009 (IEC 60055-2:1981/AMD 1:1989, AMD 2:2005) về Cáp cách điện bằng giấy có vỏ bọc kim loại dùng cho điện áp danh định đến 18/30 KV (có ruột dẫn đồng hoặc nhôm và không kể cáp khí nén và cáp dầu) - Phần 2: Yêu cầu chung và Yêu cầu về kết cấu

TCVN8091-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8091-2:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8091-2:2009 IEC 60055-2:1981 WITH AMENDMENT 1:1989 AND AMENDMENT 2:2005 CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG GIẤY CÓ VỎ BỌC KIM LOẠI DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN 18/30 KV (CÓ RUỘT DẪN ĐỒNG HOẶC NHÔM VÀ KHÔNG KỂ CÁP KHÍ NÉN VÀ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8026-5:2009 (ISO 13408-5 : 2006) về Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Phần 5: Tiệt khuẩn tại chỗ

toàn tương đương với ISO 13408-5:2006. TCVN 8026-5 : 2009 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8026 (ISO 13408) Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7393-2:2009 (ISO 11137-2: 2006) về Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Bức xạ - Phần 2: Thiết lập liều tiệt khuẩn

TCVN 7393-2: 2009, TCVN 7393-1: 2009 và TCVN 7393-3: 2009 thay thế TCVN 7393: 2004. TCVN 7393-2: 2009 hoàn toàn tương đương ISO 11137-2: 2006 và Bản đính chính kỹ thuật 1: 2009. TCVN 7393-2: 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN7392-1:2009 (ISO 11135-1 : 2007) về Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Etylen oxit - Phần 1: Yêu cầu triển khai, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường quy quá trình tiệt khuẩn đối với thiết bị y tế

xác nhận và kiểm soát thường quy quá trình tiệt khuẩn đối với thiết bị y tế; - TCVN 7392-2 : 2009 (ISO/TS 11135-2 : 2008) Phần 2: Hướng dẫn áp dụng TCVN 7392-1 (ISO 11135-1). Lời giới thiệu Thiết bị y tế vô khuẩn là loại trang thiết bị không có vi sinh vật sống sót. Các tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu đánh giá xác nhận và kiểm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ-6: 2009/BCT về kỹ thuật điện - tập 6: vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành

/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 6 VẬN HÀNH, SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN National Technical Codes for Operating and Maintainance Power system facitilies MỤC LỤC Quyết định ban hành Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ-7: 2009/BCT về kỹ thuật điện - tập 7: thi công các công trình điện do Bộ Công thương ban hành

GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 7 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN National Technical Codes for Installation Power Network HÀ NỘI - 2009 MỤC LỤC Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123