Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 249 2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1448 văn bản

1

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần

249/QD-UBND,Quyết định 249 2020,Tỉnh Nghệ An,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Nghệ An,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

2

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

249/QD-UBND,Quyết định 249 2019,Tỉnh Bắc Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

3

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

249/QD-UBND,Quyết định 249,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 07 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

4

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2018

249/QD-UBND,Quyết định 249 2019,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

5

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2017 hết hiệu lực thi hành

249/QD-UBND,Quyết định 249,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

6

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020

THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 249/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Lào Cai) Phần thứ nhất CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23/11/2009

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

7

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Ninh Bình ban hành

249/QD-UBND,Quyết định 249,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

8

Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/QD-TTg,Quyết định 249 2016,Thủ tướng Chính phủ,Đạt chuẩn nông thôn mới ,Công nhận huyện Hưng Hà nông thôn mới ,Chung sức xây dựng nông thôn mới,Huyện đạt chuẩn nông thôn mới,Công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

9

Quyết định 249/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Nà Sản - Tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

249/QD-BGTVT,Quyết định 249 2015,Bộ Giao thông vận tải,Quy hoạch Cảng hàng không,Cảng hàng không Nà Sản ,Điều chỉnh cảng hàng không Nà Sản ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

10

Quyết định 249/QĐ-TCTHADS năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2795/QĐ-BTP, 82/NQ-CP liên quan đến “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016 của Bộ Tư pháp

249/QD-TCTHADS,Quyết định 249 2014,Bộ Tư pháp,Phòng chống tham nhũng,Tăng cường sự lãnh đạo của đảng,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ TƯ PHÁP TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

11

Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/QD-TTg,Quyết định 249 2014,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 249/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

12

Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/QD-TTg,Quyết định 249 2013,Thủ tướng Chính phủ,ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

13

Quyết định 249/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

249/QD-KTNN,Quyết định 249 2013,Kiểm toán Nhà nước,Vụ Tổ chức cán bộ,Quy chế làm việc ,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-KTNN Hà Nội,

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

14

Quyết định 249/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

249/QD-CTN,Quyết định 249 2012,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

15

Quyết định 249/QĐ-BVHTTDL năm 2012 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

249/QD-BVHTTDL,Quyết định 249 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa,Kế hoạch rà soát ,Rà soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

16

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

249/QD-UBND,Quyết định 249 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Sở Thông tin Truyền thông Ninh Thuận,Công bố bộ thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

17

Quyết định 249/2014/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ môi trường làng nghề, khu dân cư, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

249/2014/QD-UBND,Quyết định 249 2014,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ môi trường làng nghề ,Quy chế Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

18

Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2009 công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/QD-TTg,Quyết định 249 2009,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Đô thị loại II 2,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 249/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2009

19

Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2008 phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/QD-TTg,Quyết định 249 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước,Phê duyệt phương án sắp xếp DNNN,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

20

Quyết định 249/QĐ-UBND-HC năm 2010 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

249/QD-UBND-HC,Quyết định 249 2010,Tỉnh Đồng Tháp,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 249/QĐ-UBND-HC Thành phố Cao

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123