Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 21-HDBT 1983 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1059 văn bản

1

Quyết định 21-HĐBT năm 1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21-HĐBT NGÀY 28-3-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 28/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

2

Quyết định 1983/QĐ-UBND quy định về giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC TÍNH THUẾ SỬ

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

3

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 21 tháng 07 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

4

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2016 Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG ĐÓNG

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

5

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Cải tạo, phục hồi môi trường và Quản lý chất thải nguy hại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 17 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 17/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

6

Quyết định 1983/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM KIỂM

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

7

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

8

Quyết định 1983/2011/QĐ-UBND về Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/2011/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

9

Quyết định 153-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI

Ban hành: 13/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

10

Quyết định 147-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương do Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN CẢI CÁCH GIÁO DỤC TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Nghị quyết số 12-TƯ ngày 11-1-1979 của Bộ Chính trị

Ban hành: 12/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

11

Quyết định 144-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 144-HĐBT NGÀY 3-12-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN TAM KỲ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG. HỘI

Ban hành: 03/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 141-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 141-HĐBT NGÀY 1-12-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 01/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Quyết định 140-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thuận hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY 28-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 28/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

14

Quyết định 136-HĐBT năm 1983 điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 136-HĐBT NGÀY 18-11-1983 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HÀ TUYÊN. HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 18/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

15

Quyết định 130-HĐBT năm 1983 về việc mở rộng thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 130-HĐBT NGÀY 11-11-1983 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ XÃ HOÀ BÌNH THUỘC TỈNH HÀ SƠN BÌNH. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 11/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

16

Quyết định 128-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 128-HĐBT NGÀY 9-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 09/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Quyết định 122-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 122-HĐBT NGÀY 29-10-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH GIA LAI - KON TUM HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 29/10/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

18

Quyết định 123-HĐBT năm 1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 123-HĐBT NGÀY 29-10-1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 29/10/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

19

Quyết định 113-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 113-HĐBT NGÀY 1-10-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH BẮC THÁI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 01/10/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

20

Quyết định 111-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã và phường thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 111-HĐBT NGÀY 29-9-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ PHƯỜNG THUỘC TỈNH THANH HOÁ HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 29/09/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.13.39