Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" QUYET DINH 183 1998 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 87 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 834 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 37 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6385:1998 (IEC 65: 1985) về Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị điện tử và các thiết bị có liên quan, sử dụng điện mạng dùng trong gia đình và các nơi tương tự do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6385 : 1998 YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ CÁC THIẾT BỊ CÓ LIÊN QUAN, SỬ DỤNG ĐIỆN MẠNG DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC NƠI TƯƠNG TỰ Satety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use Lời nói đầu TCVN 6385 : 1998

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 322:1998 về phương pháp kiểm nghiệm hạt giống cây trồng nông nghiệp

Các hạt khác giống được đếm và tính tỷ lệ phần trăm số hạt trong mẫu phân tích. - Phương pháp kiểm tra hạt khác giống trong tiêu chuẩn này chủ yếu là dựa vào các đặc điểm sai khác bên ngoài của hạt giống và sự quyết định của người phân tích, do vậy người làm phép thử này phải có kinh nghiệm trong việc phân tích hạt khác giống và phải có sẵn

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2 : 1998) về Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

1998 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6396-2 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 0 Lời giới thiệu 0.1 Yêu cầu chung 0.1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với thang máy chở người và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8193-1:2009 (ISO 1438-1:1980/AMD:1998) về Đo lưu lượng nước trong kênh hở bằng đập trành thàn mỏng và máng lường venturi - Phần 1 : Đập tràn thành mỏng

đương với ISO 1438-1 : 1980 và ISO 1438-1 ADMENDMENT:1998; TCVN 8193-1 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Cơ điện biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC TRONG KÊNH HỞ BẰNG ĐẬP TRÀN VÀ MÁNG LƯỜNG VENTURI - PHẦN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6652:2000 (ISO 13877 : 1998 )về chất lượng đất - Xác định các hyđrocacbon thơm đa nhân - Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng cao áp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6652 : 2000 ISO 13877 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH CÁC HYDROCACBON THƠM ĐA NHÂN - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP Soil quality - Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons - method using high - performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 6652 : 2000 hoàn

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10431-6:2014 (ISO 11843-6:2013) về Năng lực phát hiện - Phần 6: Phương pháp luận xác định giá trị tới hạn và giá trị tối thiểu phát hiện được trong phép đo có phân bố Poisson được xấp xỉ chuẩn

trị này cung cấp chuẩn mực để quyết định thời điểm “tín hiệu chắc chắn không được phát hiện”, hay thời điểm “tín hiệu sai khác đáng kể so với mức nhiễu nền” [1-8]. Ví dụ, sẽ rất có giá trị nếu đo được sự có mặt của các chất nguy hại hoặc sự nhiễm bẩn bề mặt của vật liệu bán dẫn. Chỉ thị RoHS (Restrictions on Hazardous Substances) đặt ra giới hạn

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10495:2015 (ISO/TS 28581:2012) về Chất lượng nước - Xác định một số chất không phân cực - Phương pháp sử dụng sắc ký khí kết hợp khối phổ (GC-MS)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 10495 : 2015 ISO/TS 28581 : 2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHẤT KHÔNG PHÂN CỰC - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP KHỐI PHỔ Water quality - Determination of selected non-polar substances - Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS) Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6090-4:2013 (ISO 289-4:2003) về Cao su chưa lưu hóa - Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt - Phần 4: Xác định tốc độ hồi phục ứng suất Mooney

việc sử dụng thích hợp tiêu chuẩn này) nếu khác nhiều hơn so với giá trị lập bảng đối với r, tính bằng đơn vị Mooney và (r), tính bằng phần trăm, thì cần phải được xem xét, nghĩa là tính đến các tập hợp khác. Quyết định như vậy hàm ý rằng cần thực hiện một số hành động điều tra thích hợp. Tổng quát, độ lặp lại (r) trong khoảng 1 % đến 6 %. Ở

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12512-1:2018 (ISO 14362-1:2017) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xơ

các loại xơ khác nhau được trộn vào nhau, tham khảo Bảng 3 để quyết định phải áp dụng phương pháp chiết chất màu nào cho thuốc nhuộm phân tán (10.1) Bảng 3 - Áp dụng phương pháp chiết chất màu cho thuốc nhuộm phân tán (10.1) hoặc các thuốc nhuộm khác (10.2) có liên quan đến hỗn hợp xơ Quy trình nào phải áp dụng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-33:2017 (ISO 16000-33:2017) về Không khí trong nhà - Phần 33: Xác định các phtalat bằng sắc ký khí/khối phổ (GC/MS)

chỉ thị và không thể được chấp nhận để đánh giá về sự cần thiết đưa ra quyết định hành động cuối cùng. Dimethyl phtalat đến diisoundecylphtalat có thể được phân tích trong các mẫu lau bằng dung môi như mô tả trong Phụ lục B. Các mẫu lau bằng dung môi phù hợp để nhận biết nguồn không định lượng. CHÚ THÍCH Về nguyên tắc, phương pháp này

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11696-1:2016 (ISO 14915-1:2002) về Ecgônômi phần mềm dành cho giao diện người sử dụng đa phương tiện - Phần 1: Nguyên tắc và khuôn khổ thiết kế

trọng khi đưa ra quyết định trong quá trình thiết kế và có những điều chỉnh sao cho phù hợp. Từ 5.2.4 đến 5.2.7 giới thiệu các nguyên tắc bổ sung riêng cho đa phương tiện. Các khuyến nghị về thiết kế liên quan đến các nguyên tắc này cũng được trình bày. Một loạt các khuyến nghị đưa ra cho từng nguyên tắc ở đây không cần thiết phải hoàn toàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10036:2013 (ISO 26642:2010) về Thực phẩm – Xác định chỉ số glycaemic (GI) và khuyến nghị cách phân loại thực phẩm

nghiệm phải được cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động từ ủy ban đạo đức trong việc nghiên cứu trên người và phải xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến đạo đức theo quy định hiện hành khi tiến hành nghiên cứu trên người và các hướng dẫn liên quan sẵn có khác. 5.2. Phương tiện thử nghiệm Tổ chức thử nghiệm phải có khu vực chuẩn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9985-2:2013 (ISO 9328-2:2011) về Sản phẩm thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 2: Thép hợp kim và thép không hợp kim với các tính chất quy định ở nhiệt độ cao

thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi khi cung cấp - Phần 1: Quy định chung. ISO 10474:1991, Steel and steel products - Inspection documents (Thép và sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra). EN 10229:1998, Evaluation of resistance of steel products to hydrogen induced cracking (HIC) (Đánh giá khả năng của thép chịu giòn do

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN3937:2007 về Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa

Chính phủ chính thức giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến trách nhiệm được pháp luật qui định 3.8 gỗ không còn vỏ gỗ mà tất cả vỏ đã bị loại bỏ ngoại trừ lớp tượng tầng, phần vỏ chìm bao quanh các mắt cây và trong các hốc lõm giữa các vòng gỗ sinh trưởng. 3.9 sinh vật có ích bất kỳ sinh vật nào có

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10607-1:2014 (ISO/IEC 15026-1:2013) về Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 1: Khái niệm và từ vựng

với ISO/IEC 15026:1998, việc chuyển đổi thành TCVN 10607-3 yêu cầu xử lý một vài khác biệt. TCVN 10607-3 đưa ra các tùy chọn quyết định và kỹ thuật mới, do tiêu chuẩn này không chỉ được coi như một quan điểm độc lập mà còn bao gồm sự liên quan các mức toàn vẹn cho một trường hợp đảm bảo. TCVN 10607-3 tập trung nhiều vào chính hệ thống và các mức

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

17

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 612:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến nước dứa cô đặc

                                    không. Vi sinh vật gây bệnh                  không. 2.3.3.2. Hàm lượng kim loại nặng Theo quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 04-4-1998 của Bộ Y Tế về việc ban hành: “Danh mục tiêu chuẩn vệ sing đối với lương thực, thực phẩm”. 2.3.3.3. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo quyết định số

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-1-2:2016 (IEC/TS 61000-1-2:2008) về Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

khuyến nghị được đưa ra để giảm thiểu tình trạng tái diễn. Các thủ tục cần được quy định rõ để đảm bảo kịp thời thực hiện các bước tiếp theo và giải quyết tương xứng các khuyến nghị liên quan tới EMC của các hệ thống liên quan đến an toàn kể cả các phát sinh từ việc xác minh, công nhận hiệu lực, báo cáo và phân tích sự cố. Các tổ chức phải duy

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9856:2013 (ISO 13959:2009) về Nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan

các chất ô nhiễm ở Mỹ. Mức tối đa cho phép của antimon và thali được xác định trên 1/10 của mức tối đa cho phép của US EPA do các hạn chế trong độ nhạy của các phương pháp phân tích thông thường của hai chất này. Sau khi thảo luận kỹ, người ta đã quyết định không đưa xyanua tự do vào danh sách các chất gây ô nhiễm. Có sự quan ngại rằng các yêu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-1-2:2008 (IEC/TR 61000-1-2 : 2001) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

cầu về phần mềm) IEC 61508-4 : 1998, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 4 : Defintions and abbreviations (An toàn chức năng của các hệ thống điện/điện tử/ điện tử lập trình được liên quan đến an toàn - Phần 4: Định nghĩa và các chữ viết tắt) IEC 61508-5 : 1998, Functional

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234